Vad är IoT Edge?

Var och en av oss kan peka på ny teknik som förändrat våra liv jämfört med hur det var tidigare. Fjärrkontrollen till TVn. PC eller Mac. Att streama musik och video. För företag och verksamheter omfattar den disruptiva tekniken mobilitet, analyser, IoT, IoT Edge och, sist men inte minst, molnet (cloud).

Molnet var och är fortfarande stort. Fenomenet cloud computing ledde till digitala tjänster som förändrade våra liv, såsom en nyskapad Netflix-affärsmodell. Det utlöste också en våg där företag började flytta IT-applikationer till molnet för att uppnå högre skalbar databehandling, lägre kostnad för datalagring och enklare tillgång till data.

Nu, mer än ett årtionde senare, ser vi något annorlunda på molnet eller ”den stora hjärnan” i IT-ekosystemet. Visst behöver vi molnet, särskilt för att kunna bearbeta stora datamängder för att bygga, testa och förfina våra AI-modeller. Men ligger det i företagens och verksamheternas intresse att flytta allt till molnet? Kritiska miljöer som gruvindustri och produktionsindustri med krav på snabb responstid eller kritiska anläggningar som sjukhus, kommer förmodligen inte flyttas dit.

”Varje stor hjärna måste kompletteras med starka reflexer som är snabba, tydliga och överordnade. Det är IoT Edge.”

Slipp sega nätverk och långa responstider

IoT Edge blir relevant i de fall när beslut måste fattas i samma hastighet som en reflex. Genom närhet till datakällan minimeras långa responstider. Edge-enheter som möjliggör det snabba beslutsfattandet kan vara alltifrån små handhållna enheter till Edge gateways. Även självkörande bilar kan betraktas som stora och sofistikerad Edge-enheter. Bilens hjärna kan inte vara i molnet utan reflexen måste komma direkt från bilen. Alla Edge-enheter gör det möjligt att använda lokal realtidsinformation för att förbättra övervakningen och kontrollen av effektivitets-, driftsäkerhets- och säkerhetsriskparametrar. Tänk dig exempelvis att bilen ska köra över ett övergångsställe där någon oväntat springer över – reaktionsförmågan måste då vara momentan för att kunna förhindra olyckor i ett sådant ögonblick. Av den anledningen måste dessa kritiska ”förmågor” hanteras i Edge-enheten i bilen. Andra applikationer, som exempelvis kartinformation, kan finnas i molnet. För att räkna ut bästa färdvägen bör dock Edge-enheterna, bilarna, skicka relevant trafikinformation till den stora hjärnan, molnet.

Vad kan då dessa enheter berätta för oss baserat på realtidsdata som de samlar in från sensorer?

”Bilens hastighet jämfört med förväntad hastighet.”

”Den här enheten i maskinen håller på att gå sönder.”

 ”Den här kritiska delen i produktionsenheten behöver service från en servicetekniker.”

Läs hela artikeln där jag fortsätter resonera om hur jag tror att framtiden kommer att se ut.

Läs mer om Edge och hur mikrodatacenter säkerställer att du utnyttjar IoT-Edge på bästa sätt för ditt företag och verksamhet.

[i] van der Meulen, Rob, Gartner, “What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders, Gartner. October 2017. (updated October 3, 2018 to reflect new research).

Författare

Gustav Gustavsson Klippel
Country Sales Director – IT Division Sweden på Schneider