Allt fler användningsområden för Edge får konsekvenser också för mikrodatacentrens fysiska infrastruktur

Big Data och IoT (Internet of Things) är marknads- och tekniktrender som även berör den understödjande fysiska infrastrukturen.

I små utrymmen där man tidigare placerade  nätverksswitchar i exvis kontorsbyggnader, kan vi nu se kraftfulla och kompakta mikrodatacenter ta plats. De syns även på många andra platser såsom detaljhandel, fabriker, lagerlokaler, offentliga verksamheter samt i sjuk- och hälsovården.

Eftersom användningsområdet för Edge-drift ständigt förändras och utvecklas, träder nya val och format för mikrodatacenter hela tiden in på marknaden. Den senaste nyheten är Schneider Electric’s 6U Wall Mount som lanserades under Innovation Summit i Barcelona för knappt en månad sedan. Det nya skåpet är designat för applikationer där utrymme är bristvara och resiliens är ett måste.  Till form och storlek är 6U Wall Mount inte större än ett elskåp (knappt    1 m hög, 0.6 m lång och 0.3 m djup). Den är alltså skapad för att spara på golvutrymme och gör att Edge-servrar, nätverksutrustning och UPS:er (avbrottsfri kraft) kan installeras säkert och smidigt på en vägg.

Edge-drift och dess utmaningar

Dessa nya Edge-lösningar fyller många behov. De passar för slutanvändare som kör kritisk drift på avlägsna platser, som har krav på hög fysisk säkerhet och som har brist på plats i fastigheter och lokaler som är fyllda av  maskiner, människor och kontorsutrustning.

Snabbmatsrestauranger är ett bra exempel på det växande behovet av kraftfullare Edge-drift. Digitala kassor har blivit mer och mer vanligt bland snabbmatsrestauranger. Kunderna sparar tid och beställer och betalar med några knapptryck istället för att behöva stå i en långsam kö och vänta på att en kassörska ska bli ledig. Denna teknikinnovation ger visserligen kunderna en mer bekväm upplevelse men gör snabbmatsrestaurangens verksamhet mer känslig. För vad händer om den digitala kassans server med programvara och relaterade processer plötsligt ger upp och lägger ned? Verksamheten kommer stå stilla. Edge-applikationer behöver alltså skyddas på precis samma sätt som ett driftkritiskt datacenter.

Att helt plötsligt rulla in affärskritisk IT-utrustning på platser där servrar, lagring och nätverk aldrig har funnits tidigare kan bli en utmaning. Dammiga miljöer, mycket personal i rörelse och brist på teknisk expertis på plats kan leda till oförutsedda driftstopp. Därför måste man se till att den fysiska säkerheten och fjärrövervakningen över dessa mikrodatacenter är på topp.

Detta görs bäst genom UPS ,strömskydd, fjärrövervakning, standardiserad och anpassad design, redundans och kylning. Driftkritiska subsystemdelar och komponenter som man tidigare knappt hade i åtanke har nu fått större betydelse eftersom ett driftstopp i dessa nya Edgeapplikationer inte är ett alternativ. Eftersom Edge oftast appliceras på platser utan bemanning är det extra viktigt att förstå behovet av bra övervakning, där samtliga kritiska systemdelar kan monitoreras på ett säkert och överskådligt sätt. I särskilt kritiska fall bör övervakningen även omfatta prediktiv analys av den fysiska driftens alla uppkopplade delar och i synnerhet de mest kritiska kraft- och kylsystemen så att åtgärder kan vidtas innan fel eller nedtid är ett faktum vilket kan spara såväl direkta kostnader som indirekta  i form av förtroendetapp hos kunden.

Olika lösningar för olika behov

Under de senaste två åren har nyttjandet av Edge-drift ökat och därmed även behovet av olika typer av mikrodatacenter för att kunna möta de utmaningar som följer. Beroende på vem man pratar med kan definitionen av vad ett mikrodatacenter verkligen är skilja åt.

Ett enklare system kan bestå av ett IT-rack med en UPS för att tillhandahålla batteribackup (och på så sätt hålla igång servernvid strömavbrott) samt filtrera inkommande elkraft från nätstörningar. Lägger man till en switch och en server så räcker det för att påbörja processen med datalagring och datadelning. Det finns även modulärt uppbyggdamikrodatacentermed integrerade systemlösningar och hyperkonvergerad IT vilka kräver motståndskraftiga systemdelar som kan stå emot damm och fukt i tuffa miljöer samt ha inbyggd kylfunktion och t.ex. brandsläckning. Vissa mikrodatacenter kan också vara utrustade med redundans på såväl kraft- som kylsystem.

Hur stora och komplexa mikrodatacenter behöver vara beror helt enkelt på den IT-teknik som krävs för att möta företagets utmaningar, dess tillgänglighets- och produktivitetsmål och/eller den lokala applikationens behov av supporterande infrastruktur.

Många av dessa utmaningar möts av den nya 6U Wall Mount Micro Data Center tack vare dess kompakta format som gör den mindre iögonfallande till skillnad från de vanliga golvbaserade rackmonterade lösningarna. Designen minimerar risken för driftstopp på grund av den mänskliga faktorn och bidrar därmed till sinnesro hos driftansvariga. Med en speciell supersäker förpackning (SHOCKPACKAGE) kan IT-utrustning förinstalleras av en samarbetspartner eller integratör före transport till slutdestinationen. 6U Wall Mount ger kunderna möjlighet att köra affärskritisk drift även i andra miljöer än den normala IT-miljön.

En succéfaktor: Fjärrkontrollerad tekniksupport

I de flesta Edge-driftmiljöerna kommer det inte finnas teknisk expertis på plats för att hantera det lokala mikrodatacentret. I dessa fall kan hantering och övervakning av mikrodatacentret istället ske på något av följande sätt:

  1. Hantera det på egen hand – Har ni tillgänglig personal som kan ta detta ansvar? Använd er då av en övervakningsprogramvara som medger enkel och smidig kontroll på att allt fungerar som det ska och som larmar när så krävs. Övervakning med hjälp av den prisbelönta och användarvänliga ECOSTRUXURE IT kan ske 7/24 och från vilken plats som helst där internet finns. Eftersom ECOSTRUXURE  IT är fabrikats-neutralt kan du övervaka i princip all fysisk infrastruktur som har en IP-adress. Den kostnadsfria basversionen ger grundläggande övervakning med larmer och driftstatus hos anslutna enheter medan proffsversionen även ger prediktiv analys av driften och kan förvarna innan fel är ett faktum (har en låg abonnemangskostnad).
  2. Låt din lokala teknikleverantör hantera det åt dig – Ett brett nätverk av lokala IT- och systemintegratörer är särskilt utbildade för att ge support och hantera nya Edge-driftmiljöer. Vissa kan även hantera övervakningen åt dig genom ECOSTRUXURE IT.
  3. För större installationer – Låt tillverkaren hantera ditt mikrodatacenter. Hos Schneider Elecric erbjuder vi tjänsten SERVICEBYRÅN som på distans kan övervaka din IT-infrastruktur dygnet runt, året om. Behövs reparation och schemalagt underhåll kan SERVICEBYRÅN skicka tekniker till ert företag. Detta innebär en snabbare och mer proaktiv service och bidrar till ökad tillgänglighet i IT-systemet.

Lär dig mer om Edge i våra white papers

Vill du lära dig ännu mer om hur våra mikrodatacenter kan möta dagens affärsutmaningar inom Edge-området och garantera säkerhet i en uppkopplad värld? Ladda ner detta white paper för att läsa mer: Practical Guide to Ensuring Availability at Edge Computing Sites.