Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden!

För några veckor sedan berättade jag om vad IoT Edge är och skiftet som just nu äger rum för att hitta en bra balans mellan vad du bör lägga i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta din affärsmodell och ditt företags behov. Som sagt, har ni inte redan börjat arbeta med er Edge-strategi är det hög tid att börja göra det nu! När ni gör det kan jag lova er att ni kommer komma till insikten att ni behöver modernisera era datacenter och er IT infrastruktur för att möta verksamhetens nya och framtida behov. Det är denna diskussion jag nu vill dyka ner i då Edge-miljöer står inför unika utmaningar jämfört traditionella datacenter, vilket kräver särskilda lösningar som jag också kommer föreslå.

43% av all data från IoT kommer hanteras i Edge-miljön

Om du till exempel byggde ett helt nytt hus i dagens digitala tid med mer än 30 anslutna enheter i ditt hem, skulle du förmodligen inte dra telefonledningar och nätverkskablar över hela huset för att möjliggöra anslutningen till dessa enheter. Du skulle troligtvis titta på en trådlös lösning – för din router, repeater, nätverksswitch – i huvudsak en helt ny nätverksinfrastruktur för att stödja teknologin du vill använda idag och i framtiden.

I det här fallet är det tekniken som driver infrastrukturen för att stödja dessa nya uppkopplade teknikplattformar – på samma sätt ser företag på moderniseringen av sina 20-åriga nätverk. För att stötta de nya kraven på IT-miljön i dag och i framtiden kommer mer datorkraft decentraliseras till Edge-nätverk. Investeringarna i IoT kommer att uppgå till 1,3 biljoner dollar till 2020 och där 43 procent av IoT-data kommer behandlas i Edge, enligt IDC-prognoser.

3 miljöer som kräver infrastrukturlösningar för Edge Computing

Edge-miljöer skiljer sig från datacenter eftersom de ofta är avlägsna och saknar lokal IT-personal. Det innebär att de kräver en annan strategi. De måste vara lätta att hantera, distribuera och koppla upp, samtidigt som de behöver vara säkra och flexibla. Jag skulle vilja lyfta fram tre områden som kräver Edge Computing och fördelar med vardera av dem.

DISTRIBUERAD IT

Robusta lösningar – Många äldre nätverksskåp och mindre serverrum blir allt viktigare i takt med att antalet IoT-applikationer ökar och blir mer affärskritiska. Dessa äldre nätverksskåp har ofta inte rätt strömfördelning och batteribackup för att undvika eller reducera avbrott i verksamheten. I Schneider Electrics mikrodatacenter ingår batteribackup med utökad drifttid och ordentlig strömfördelning för att göra dessa äldre system till robusta, pålitliga och framtidssäkra IT-miljöer. Samtidigt är de lätta att hantera och koppla upp för fjärrövervakning.

Standardiserad implementering – Alla företag idag har påbörjat någon form av digital transformering. Det ställer krav på en snabb implementering av Edge-lösningarna. Många utmaningar kan uppstå när man hela tiden försöker bygga en lösning från grunden för dessa utrymmen. Det bästa är istället att leta efter standardiserade lösningar som snabbt kan beställas, installeras och hanteras utan bekymmer med koordinering av flera leverantörer och teknologier.

DETALJHANDEL / KONTOR

Fysisk och digital säkerhet – i detaljhandeln och kontorsmiljöer har säkerhet blivit ett av de största behoven för att skydda företagets kunddata. Det ställer krav på Edge-lösningar som kan hantera både fysiska hot och cyberhot. Bästa lösningen är en fristående och robust lösning som säkerställer den fysisk säkerhet för att begränsa möjligheten att komma åt IT-miljön. Ökad trygghet nås även med tex kamera- och temperaturövervakning (som Schneider Electrics NetBotz-lösningar) samt genom dedikerad access och loggning av denna.

Service – att utföra service på Edge-lösningar kan vara en utmaning för stora företag med begränsade resurser och flera decentraliserade installationer. Fjärrhantering, prediktiv analys och managed services blir en allt högre prioritet för kunder som vill optimera sina IT-resurser eller som vill låta en partner utföra servicen. Schneider Electrics IoT-plattform EcoStruxure™ IT möjliggör fjärrövervakning och hantering av enheter. Detta kan företaget hantera själv, men tack vare EcoStruxure™ IT kan en Servicebyrå övervakar dem dygnet runt. Detta gör det möjligt för kunden att på ett bättre sätt kunna förutsäga och hantera underhållsplaner, vilket ökar kontrollen och minskar oron för företagets IT-infrastruktur.

INDUSTRIER

Tuffa miljöer – Inom tillverknings- och industrimiljöer måste man ibland ha sin IT på fabriksgolvet eller i en hårt utsatt miljö, vilket kräver en mer robust och säker lösning. Damm, vatten, brandskydd, vibrationer och okontrollerade förhållanden i den omgivande miljön blir alla viktiga faktorer att ta hänsyn till. IT-lösningen som du använder i den här miljön måste vara mycket säker, tät och fristående.

Fjärrhantering – Många industrimiljöer befinner sig i avlägsna områden som inte är lättillgängliga hela tiden på dagen eller av utbildad IT-personal. Därför är det särskilt viktigt att ha möjlighet till fjärrövervakning och hantering av rackåtkomst, temperatur- och fuktförhållanden, elkvalitét och den generella statusen för IT-infrastrukturen. Smart mjukvara som Schneider Electrics EcoStruxure™ IT gör det möjligt för kunderna att göra alla dessa saker samt ännu mer från en annan mer lättillgänglig plats.

Se till att du har rätt IT-infrastruktur för din Edge-miljö

Med lösningar som mikrodatacenter säkrar du grunden för nästa stora omställning i IT-infrastrukturen. För många företag och IT-avdelningar har resan mot en datacentermodernisering redan startat för att uppnå en robust, pålitlig och säker Edge-miljö. Nu är det din tur att starta denna resa för att inte hamna efter och riskera att tappa affärsmöjligheter. Som tur är finns det förutsättningar för att du snabbt ska kunna fatta beslut gällande dina Edge-miljöer och säkerställa tillgänglighet, dygnet runt, året om. Se videon om säkra, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar för dig och din Edge-miljö.

Författare

Gustav Gustavsson Klippel
Country Sales Director – IT Division Sweden på Schneider