Tre Smarta Lösningar För Digital Styrning Av Fastigheten

Two colleagues looking at a tablet

Digitala möjligheter som att styra ventilation och hantera uppvärmning är något som svenska fastighetsbolag helst vill ha i sina byggnader. Det visar Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 där representanter från 125 bolag har svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

Enligt undersökningen är de ytor som inte används i fastigheterna högt prioriterade för de svarande då majoriteten vill kunna styra ventilationen i de zoner av lokalen som inte används. Rapporten visar också att digitala verktyg för att kunna följa energianvändning i realtid hamnar högt upp på önskelistan hos de tillfrågade.

Större fastighetsbolag med fler än hundra anställda uppger dessutom att de vill kunna styra mer eller mindre hela fastigheten digitalt. Åtta av tio säger att de helst vill ha digital styrning av ventilation och digitaliserade uppvärmningssystem.

– Det är intressant att se vilka system och verktyg som företagen svarar att de skulle vilja ha i sina fastigheter. Jag rekommenderar att investera i ett gemensamt överordnat system för översikt av byggnadens samtliga installationer i ett system. Då får man tillgång till all data på en plats utan att man behöver logga in i flera olika separata system. Med detta kan även funktionerna och önskemålen möjliggöras på ett enkelt sätt, såsom exempelvis tydlig översikt och uppföljning av byggnadens energianvändning i ett system, säger Linnea Lunnbäck, Produktchef Fastighetsautomation, Schneider Electric.

Schneider Electric rekommenderar tre lösningar för smart styrning

  1. Framtidssäker fastighetsautomation

Fastighetsautomationssystemet EcoStruxureTM Building Operation (EBO) kan ses som hjärtat i den smarta och uppkopplade fastigheten och skapar förutsättningar för att samla, strukturera, analysera och agera på fastighetens data. Genom möjligheten att integrera fastighetens eller fastighetsbestån- dets olika undersystem eller fristående IoT-lösningar i ett system, skapas en sömlös upplevelse där användaren enkelt får en överblick över hela fastigheten eller fastighetsbeståndet. Med EcoStrux- ureTM Building Operation (EBO) kan exempelvis fastighetens energianvändning enkelt visualiseras på ett överskådligt sätt. Systemet har även inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data, en viktig grundsten i dagens och framtidens alltmer uppkopplade byggnader.

Läs mer om EBO här

  1. Smart styrning på rumsnivå

Med EcoStruxure Connected Room Solutions (CRS) sätts grunden till det smarta rummet med en flexibel infrastruktur på rumsnivå för styrning av klimat, belysning och solavskärmning. Genom integration av rummets olika system möjliggörs många synergieffekter avseende energi-och driftseffektivitet. Lösningen erbjuder även en mer personlig och anpassad upplevelse för byggnadens besökare, samtidigt som den möjliggör ökad flexibilitet och anpassning när byggnadens planlösning förändras.

Läs mer om CRS här

  1. Smarta sensorer

Genom att ge information om byggnadens inomhusklimat såväl som antalet personer som befinner sig i ett område, bidrar SpaceLogic Insight-Sensor med nya insikter som kan användas för att förbättra byggnadens inomhusklimat och optimera yt- och energianvändningen. Med Spa- ceLogic Insight-Sensor möjliggörs ökad komfort för byggnadens användare samtidigt som energianvändningen minskar.

Läs mer om smarta sensorer här

Schneider Electric kan guida dig genom vårt fastighetsautomationssystem och hur det samlar alla system under samma öppna plattform för att skapa verkligt smarta och effektiva byggnader. Boka en kostnadsfri online demo här.

Taggar: , ,

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.