Därför ska du ha ett smart integrerat säkerhetssystem

Säkerhet hamnar allt mer i fokus, framförallt gällande data och känslig egendom, men även i form av trygghet för människor – samtidigt som våra system och fastigheter måste bli mera hållbara. Schneider Electric strävar efter att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändning genom att digitalisera och integrera olika system.

Vår säkerhetslösning hjälper dig att möta säkerhetsutmaningarna i dagens och framtidens byggnader. Med behovet av att öka tryggheten för människor och skyddet av data så spelar ett säkerhetssystem en stor roll för en total säkerhet i fastigheten.

Här listar vi 4 anledningar till varför framtidens byggnader bör ha smarta integrerade säkerhetssystem:

  • Hållbarheten – Integrera med fastighetsautomationssystemet

Passersystemet håller reda på vilka delar av byggnaden utnyttjade just nu och kan därmed optimera ventilation, belysning och temperatur.

  • Tryggheten

Man vet att endast behöriga personer vistas i byggnaden så vid eventuell fara så kan man enkelt kontrollera att alla är i säkerhet.

  • Säkerheten

Integration med hissar och videoövervakning ger en ökad säkerhet genom att kunna kontrollera tillgången till olika delar i fastigheten som tex känslig utrustning.

  • Resurseffektiviteten

Integration mot EBO (Ecostruxure Building Operation) möjliggörs åtkomst på distans vilket effektiviserar hanteringen av systemet, detta kan ske via EBO eller via app i mobiltelefon.​

Allt detta kan göras med vår lösning Security Expert.

Security Expert ökar tryggheten och visualiserar hela byggnadens säkerhetsinstallation. Den integrerar traditionell passerkontroll, trådlösa lås, biometri, mobil teknik, inbrottslarm, kameraövervakning, hisstyrning, porttelefon, besökshantering och andra säkerhetsinstallationer med t.ex. fastighetsautomation via Schneider Electrics öppna integrerade plattform, EcoStruxure.​

Att integrera säkerhetssystemet möjliggör inte bara kostnadsbesparing i form av energianvändning utan även tidsbesparing. Eftersom integreringsmöjligheterna är nästintill oändliga kan man spara tid genom att till exempel integrera med HR-system för att på så sätt undvika dubbelarbete i de olika systemen.​

IT-säkerhet

EcoStruxure Security Expert ™ arbetar enligt de säkerhetsstandarder som gäller samt uppfyller larmklass 4 enligt svenska SSF-regler. Moderna krypterings- och autentiserings-funktioner skyddar kommunikation mellan de olika enheterna i systemet. Även denna lösning följer Schneider Electrics högt ställda krav på IT-säkerhet från utvecklingsavdelningen till färdig produkt. Genom kontinuerlig produkt- och mjukvaru-utveckling så uppdateras alltid IT-säkerheten till högsta nivå.​

Se till att framtidssäkra din byggnad idag, här kan du boka en kostnadsfri demo.

 

Skrivet av Peter Widström, Produktchef, brand och säkerhet.

 

Läs mer om brand och säkerhetslösningar, Security Expert, Ecostruxure Building Operation

Taggar: , , , ,