Digitala tvillingar för HVAC optimerar driften av byggnader

De flesta som arbetar med drift av byggnader och fastighetsskötsel skulle förmodligen hålla med om att hanteringen av verksamheten är en balansgång – en som blir allt mer komplex och krävande i takt med att tekniken och marknadsvillkoren utvecklas. Att uppnå affärsmål för högre energieffektivitet, förbättra komforten för de som vistas i byggnaden, maximera tillgångens värde samtidigt som man tar sig an utmaningarna med komplexa system, begränsade budgetar och kompetensbrist är inte hållbart genom traditionella metoder för underhåll av byggnader.

Om man även lägger till snabba skiften i förväntningar, delvis accelererade av pandemin, så kan vi därför med säkerhet säga att säkerställande av långsiktig framgång i denna bransch är beroende av att skapa de mest proaktiva, smidiga, hållbara och motståndskraftiga byggnaderna som möjligt.

Prestanda- och underhållsstrategier måste vara mer digitala och fjärrstyrda för att bli framgångsrika

Schneider Electric anser att reducering av komplexiteten och balansering av driftsättares/ anläggningsansvariga konkurrerande utmaningar bäst kan uppnås genom att implementera mer digital och fjärrstyrd teknik. Med underhållstjänster som rör sig bort från det konventionella reaktiva, schemalagda och praktiska tillvägagångssättet till mer avlägsna, automatiserade, kontinuerliga och proaktiva strategier, söker framtidsinriktade företag digitalt aktiverade tjänster för att hjälpa dem att nå sina mål. Eftersom de flesta organisationer möter alltmer begränsade budgetar och fortsatt kompetensbrist, kan digitala verktyg för att effektivisera underhållet och förbättra byggnadens prestanda vara den bästa eller enda genomförbara strategin för att säkerställa att målen för byggnadsförvaltningen uppnås.

Det ledande forsknings- och konsultföretaget Verdantix håller med. Deras rapport, Schneider Electric Leverages Digital Twin Capabilities To Enhance Facilities Optimization, undersöker hur prestandaövervakning av komponenter i en byggnad och underhållsfunktioner i EcoStruxure Building Advisor kan ge fastighets-ägare och -skötare möjlighet att uppnå affärsmål inklusive effektivisering av underhåll, minskning av energi och koldioxidavtryck , förbättra luftkvaliteten och förlänga byggnadens livslängd. 

Tillgodose det ökande behovet av fjärrstyrt och proaktivt underhåll

Avancerade digitala anslutningsmöjligheter, övervakning, analys och mjukvaruverktyg möjliggör nu mer effektiv implementering av proaktiva underhållsstrategier. När det utförs på lämpligt sätt är proaktivt underhåll ett effektivt sätt att hitta dolda ineffektiviteter, minska haverier orsakade av underliggande komponenter och trimma kapital- och driftskostnader. EcoStruxure Building Advisor är strukturerad för att förbättra fastighetsautomationssystemets operativa prestanda så att anläggningschefer på distans kan proaktivt övervaka alla sina underhållsprocesser, inklusive:

  • Kontinuerlig komponentövervakning och prestandastyrning
  • Förutsägande underhåll med automatiserade arbetsflöden för anläggningsteam
  • Återuppliva värdet av service av fastighetsautomationssystemet genom ett datadrivet tillvägagångssätt

Energieffektiva byggnader är det första steget mot att nå ett företags hållbarhetsmål. EcoStruxure Building Advisor har konsekvent gjort det möjligt för användare att uppnå energibesparingar och uppfylla sina hållbarhetsmål; under de senaste tre åren, överstigande 52GWh och resulterat i 20 miljoner USD i kostnadsundvikande genom att utnyttja den digitala tvillingteknologin.

Nya energieffektivitetsregler kräver användning av FDD-teknik. 2021 års internationella energisparkod säger: ”Nya byggnader med ett HVAC-system som betjänar en bruttokonditionerad golvarea på 9290 m2 eller större ska inkludera ett feldetektering och diagnostiksystem (FDD) för att övervaka HVAC-systemets prestanda och automatiskt identifiera fel.”

Boka en demo för att förstå mer om hur EcoStruxure Building Advisors digitala tvilling- och FDD-funktioner ger nya användningsområden och förslag till intelligent fastighetsförvaltning.

Taggar: , , ,