Fastighetsbolag kan flytta sin energiövervakning till molnet

Digitalisering av elektriska anläggningar och HVAC-system har varit det första viktiga steget i att göra byggnader mer hållbara, motståndskraftiga, hypereffektiva och där människan kan vara i fokus.

Framväxten av molnbaserade lösningar inom dessa områden är därför en möjlighet att undvika kostnader för att underhålla hårdvara och programvara på plats, samtidigt som de öppnar för tjänster som kan komplettera personal på plats genom att erbjuda rådgivning och övervaknings-, analys- och underhållsstöd dygnet runt. Dessa molnbaserade plattformar och tjänster är särskilt relevanta för verksamheter som äger eller hanterar stora portföljer av små och medelstora anläggningar.

Idag finns förutsättningar för en mer effektiv uppföljning där ny teknologi möjliggör mer granulär och aktuell information och möter ökade krav på dataöverföring och analys. Dock har inte alla verksamheter möjlighet att analysera data i detalj och agera så snabbt som det skulle behövas. Därav uppstår behovet av tjänster.

Det finns ett intresse för tjänster och mjukvaror som möjliggör en mer innovativ och effektiv energihantering som ger lägre energianvändning, klimatpåverkan och energikostnad. Nyligen lanserade vi ett tjänsteerbjudande av vårt energiövervakningssystem EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, IT-driften av systemet, som samlar in och analyserar energianvändningen i byggnaden, sköts av oss.

Schneider Electric erbjuder sedan tidigare en analystjänst, EcoStruxure ™ Power Advisor, som med AI utför diagnostik av energihanteringssystemet och gör en enklare elkvalitetsanalys. Detta bearbetas automtiskt då mängden data är för stor att analysera manuellt. Utifrån vilka möjligheter den här typen av tjänster skapar för enklare, mer proaktivt och effektivt arbete med energianvändning i byggnader är förhoppningen att fler får upp ögonen för dessa tjänster.

Om du arbetar i en verksamhet som äger små och medelstora anläggningar och är intresserad av att veta mer om någon av tjänsterna från Schneider Electric som nämnts i texten kan du boka en kostnadsfri online-demo här

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar, valde nyligen en hostingtjänst för energiövervakning från Schneider Electric – läs mer här. 

Taggar: , , , ,