Fördelarna med Building Information Modeling för investerare, ägare och operatörer

Hur en byggnad designas och konstrueras påverkar direkt kostnaderna för drift och underhåll under hela dess livscykel. Därför har fastighetsinvesterare och fastighetsägare en stor ekonomisk och praktisk del i hur dessa processer görs. I det avseendet är Building Information Modeling något du bör känna till.

Under de senaste 20+ åren har inte så mycket förändrats i denna bransch och många studier har påvisat att innovationstillväxten har hållit en mycket jämn takt. En rapport från World Economic Forum drog slutsatsen att ”Engineering & Construction-sektorn har varit tveksam till att fullt ut anamma de senaste tekniska möjligheterna, och dess synergier har därmed uteblivit.” Det är klart att det är dags för en förändring.

Då fastighetsutvecklare konstant planerar nya projekt kommer kontrollen av kostnader alltid att vara en viktig fråga. Många faktorer påverkar den slutliga kostnaden för en byggnad, och vissa kan variera kraftigt. Till exempel har priset på de flesta byggnadsmaterial fortsatt att eskalera under hela pandemin. Ett exempel är Barrvirke som i USA stigit med nästan 80% jämfört med föregående år. Arbetskraft representerar också en stor andel av byggkostnaderna, och det är här effektiviseringar kan göra en stor skillnad. Trots att industrin förändrar sig långsamt har det funnits en trend som har en positiv inverkan: Building Information Modeling, eller BIM förkortat.

Bättre design = bättre konstruktion och drift

Bimspot beskriver Building Information Modeling som en ”3D-modellbaserad process som ger arkitekter, byggare, ingenjörer och andra byggproffs möjlighet att arbeta mer smidigt och effektivt. Detta omfattar planeringsfaser samt hantering av byggnader och infrastruktur.” Även om BIM inte har mottagits så snabbt som vissa hade hoppats, rapporterar Bimspot att BIM alltmer antas av regeringar och stora konstruktions- och byggföretag runt om i världen. Anledningen är enkel: BIM erbjuder massor av fördelar för intressenter under hela byggnadens livscykel.

Fördelar med Building Information Modeling:

BIM förbättrar byggnadens konstruktion. BIM skapar en kombinerad digital modell av byggnadsstrukturen och alla dess interna system. Det finns också byggnadsenergi-modelleringsverktyg (BEM) för att hjälpa till att välja bästa material och konstruktion för att optimera energieffektiviteten i en struktur. Avancerad ”generativ design” använder AI-baserad maskininlärning för att föreslå designalternativ till konstruktören. Med de rätta insatserna kan detta spara enorma mängder tid med att lägga upp olika aspekter av byggnaden, samt leverera optimerade designval som konstruktören ensam kanske inte hade tänkt sig annars.

BIM håller ner konstruktörers och entreprenörers tid och därmed kostnaden. Konstruktion kan vara mycket manuell, långdragen och repetitiv. BIM sparar tid genom att automatisera designsteg med hjälp av kända regler och etablerade processer. Information om alla system samlas in i ett digitalt arbetsflöde. Detaljerade, exakta digitala modeller delas med alla som är involverade i konstruktionsprocessen, vilket uppmuntrar till samarbete och undviker dubbelarbete. BIM inkluderar också kostnads- och tidsdimensioner som hjälper byggentreprenörer att bättre uppskatta kostnader och genomföra konstruktionen mer effektivt.

BIM minskar risker. Genom att dela korrekt information kan alla parter fånga och korrigera eventuella fel och utelämnanden i konstruktionsdokumentationen. Att ha exakt komponent- och systeminformation möjliggör ”kollisionsdetektering” som minskar konflikter mellan mekaniska, elektriska och strukturella aspekter av byggnaden. United BIM Group förklarar hur detta hjälper ”arkitekter och entreprenörer att eliminera chanserna för designändringar på flera nivåer som kan resultera i budgetöverskridande och fördröjning av projektets slutförande.”

BIM förenklar anläggnings- och energihantering. Utöver vägledande design och konstruktion blir den slutliga byggnadsmodellen en ”digital tvilling” som kan hjälpa anläggnings-, underhålls- och energiledningsteam att optimera byggnadens drift. En digital tvilling ger exakta detaljer om varje infrastruktur och alla viktiga tillgångar, samt byggnadens förväntade energiprestanda. Utrustning kan lokaliseras snabbare, komplett med driftinformation, diagnostik och historiska data. Integration med energihantering – till exempel lösningar – möjliggör förutsägbart underhåll och minskad responstid på operativa risker, med energiförbrukning per zon, våning, hyresgäst eller utrustning som kan hjälpa till att fördela och optimera kostnader. 

Så vad är slutsatsen?

Fördelarna med BIM för designers och entreprenörer handlar i slutändan om bättre byggprojekt som levereras i tid och till budget, med infrastruktur och prestanda som förväntas av investerare, ägare och operatörer. De levereras också med en exakt digital tvilling som kan hjälpa anläggningsteam att minska energi- och driftskostnader samtidigt som hållbarheten och motståndskraften ökar. När du planerar ditt nästa byggprojekt bör du därför söka framåttänkande konstruktions- och entreprenadföretag som använder BIM-verktyg, och samarbetar med företag som Schneider Electric som gör det enklare att integrera optimerade elsystemspecifikationer i BIM.

Läs mer om hur Schneider Electric kan hjälpa till

Ladda ner våra white paper Bridging BIM and BEM: the path forward to more efficient building design and operations” och “Building Electrical Distribution Systems in Revit using LayoutFAST.” Du kan också söka i vårt Building Information Modeling-bibliotek.

Skrivet av Björn Thulin, Senior Sales Specifiers