10 fördelar med smarta rumslösningar i framtidens byggnader

Var sjätte person är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats visar en undersökning om inställningen till inomhusklimatet inom vård och omsorg, utbildning, kontor och butik, som Novus har genomfört på uppdrag av Schneider Electric. Hur förbereds en arbetsplats för dagens och framtidens behov och vad värdesätter egentligen en hyresgäst?

Vi tillbringar många timmar inomhus varje vecka på våra arbetsplatser – detta gör att inomhusklimatet får en mycket central roll. Ett behagligt inomhusklimat är viktigt för välbefinnandet och produktiviteten på arbetsplatsen. Undersökningen visade att 8 av 10, av dem som uppgav att de är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats, själva endast i liten grad kan påverka inomhusklimatet. Av dem som i högre utsträckning kan styra över inomhusklimatet är däremot 9 av 10 nöjda. Smarta, uppkopplade, rumslösningar gör nu entré för att hjälpa till att bemöta hyresgästers nuvarande och föränderliga behov. Den uppkopplade rumslösningen ”The Connected Room Solutions” från Schneider Electric säkerställer hög komfort för byggnadens hyresgäster och besökare samtidigt som den ger betydande fördelar för fastighetsägaren och driftsorganisationen.

Genom lösningens smarta arkitektur kan system för HVAC, belysning, persienner och IoT-enheter enkelt integreras och styras redan på rumsnivå. Med ett system istället för flera separata system minskar tiden för programmering, installation, idrifttagning och underhåll. Därtill samlas all information och verktyg för programmering på en plats.  Genom att flera system integreras kan även många synergieffekter uppnås. Ett exempel på detta är att under en sommardag med hög solinstrålning reglera persiennerna i rummet för att undvika ett ökat kylbehov. Med fördel integreras lösningen med fastighetsautomationssystemet för ytterligare mervärden. Lösningens flexibla arkitektur och verktyg förenklar dessutom framtida ombyggnationer och renoveringar.  Genom det grafiska verktyget Zoning kan driftpersonalen enkelt genomföra uppdateringar i planlösningen med ett par få klick utan behov av omfattande omdragning av kablage.

”The Connected Room Solutions”, möjliggör personlig anpassning av klimat, belysning och solljusavskärmning på arbetsplatsen där hyresgästen enkelt via en app i mobilen, eller via en rumsenhet på väggen, kan anpassa inomhusklimatet på rumsnivå.

10 viktiga fördelar med uppkopplade smarta rumslösningar:

  1. En förbättrad och mer personlig användarupplevelse. Sömlös integration av HVAC, belysning och persienner möjliggör enklare styrning av inomhusklimatet på arbetsplatsen – där varje individ i olika zoner eller rum kan genomföra personliga anpassningar avseende klimat, belysning och persienner för optimal komfort.
  2. Modularitet och skalbarhet. The Connected Room Solutions är en modulär och skalbar lösning vilket innebär att man kan börja med rumsstyrning av HVAC för att sedan enkelt expandera med moduler för styrning av belysning och persienner. Lösningen kan appliceras i ett rum för att sedan utökas till flera eller byggnadens alla rum. Därtill kan lösningen integreras med byggnadens fastighetsautomationssystem för ytterligare mervärden.
  3. Flexibilitet vid förändringar. Lösningens arkitektur tillsammans med lösningens smarta verktyg är utformade för att förenkla vid ombyggnation och renovering. Behöver en vägg tas ned eller resas? Genom det grafiska verktyget Zoning kan driftpersonalen enkelt med ett fåtal klick anpassa värme, kyla, belysning och persienner för respektive rum när byggnadens planlösning förändras.
  4. Analytics-redo. Lösningen kan redan idag mäta närvaro i ett rum och med kommande smarta sensorer i kombination med mer avancerad analys  kan vi få ytterligare insikter per rum för att nyttja byggnaden på ett mer optimalt sätt.
  5. Ökad energieffektivitet. Energimätning per disciplin per rumsnivå, samverkande funktioner mellan systemen i kombination med analys möjliggör att energieffektiviteten kan höjas ytterligare i byggnaden.
  6. Öppenhet. Genom stöd för standardiserade protokoll såsom exempelvis DALI, Modbus, RTU, BLE, KNX, SMI m.fl. möjliggör The Connected Room Solutions integration av de flesta smarta systemen i en byggnad.
  7. Enkel systemarkitektur. Rumsintegrationer ska vara enkla – slipp komplexa integrationer med ett ihop-plock av produkter och gateways för att få ihop lösningen. Med en effektiv rumslösning ökar effektiviteten i projektet både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som driften kan optimeras.
  8. Möjliggör certifieringar. The Connected Room Solutions kan hjälpa till att kvalificera er fastighet för olika energieffektivitets- och hållbarhetscertifieringar, såsom LEED, BREEAM och WELL Building Standard. Sådana certifieringar ges till mycket energieffektiva byggnader med låga driftskostnader, vilket även hjälper till att öka värdet på fastigheten.
  9. Sätt grunden för dagens och kommande nya teknik. Smarta byggnader skapas från grunden, med The Connected Room Solutions byggs smartheten in redan på rumsnivå och blir således redo för dagens och morgondagens nya teknik.
  10. Enkel styrning i mobilen. Mobilappar ger nu anställda möjligheten att anpassa sin inomhusmiljö på ett helt nytt sätt. Byggnads- och företagsspecifika appar gör det även möjligt för fastighetsägare att erbjuda ytterligare mervärdestjänster fört de som vistas i byggnaden, såsom kartor, miljökontroller, personlig kommunikation och mycket mer.

Det är tydligt att smarta byggnader är framtiden och redan idag finns många lösningar som kan implementeras för att skapa mer energieffektiva och kostnadseffektiva byggnader med en förbättrad och mer personlig användarupplevelse för hyresgästerna. Lär dig mer om The Connected Room Solutions genom att se den här videon.

Skriven av Linnea Lunnbäck, produktchef