Schneider Electric Building Advisor Analytics

Lösningen som ger kunder och hyresgäster en attraktiv boendemiljö där inomhusklimat, hållbarhet och miljö står i fokus.

Fastighetsägare och fastighetsförvaltare står inför stora utmaningar idag som kräver nytänkande. Digital fastighetsservice är nästa stora steg i digitaliseringen av Sveriges fastigheter.

Vi befinner oss i en tid där individer, företag och samhällen behöver ta alltmer hänsyn till sin klimatpåverkan. På en konkurrensutsatt marknad ser vi även att slutanvändarens makt ökar och blir avgörande för ett företags konkurrenskraft.

Fastighetsägare och fastighetsförvaltare möts av allt högre förväntningar på komforten i fastigheterna samt högt uppsatta mål att sänka sina energikostnader och klimatpåverkan. Då en fastighets livstidskostnad består till nära 75% av underhållskostnader finns en stor drivkraft att anamma ny teknologi och lösningar för att sänka dessa kostnader. Traditionellt sett arbetar många med schemalagd service eller reparationer i samband med att problem uppstår, vilket är ett tillvägagångssätt som driver höga underhållskostnader i fastigheten och som tyvärr heller inte lever upp till hyresgästernas förväntningar och därför leder till många felanmälningar. Precis som att digitaliseringen av teknologi i fastigheter har drivit mervärden och sänkta energikostnader, spås digitala servicetjänster för fastighetsservice vara nästa stora digitaliseringssteg i branschen.

Känner du till fenomenet high-frequency trading inom finansbranschen? I stora drag handlar det om algoritmer som på några nanosekunder kan läsa av och handla på väldigt små förändringar på börsen, men som i det stora hela driver en stor och lönsam affär. På samma sätt fungerar digitala servicetjänster som med hjälp av IoT och uppkopplade enheter i fastigheten läser av små och stora förändringar som i sin tur driver stora vinster i form av ökad komfort, minskade kostnader och inte minst mer hållbara fastigheter. En av våra kunder liknar den här typen av tjänst vid att ha en ”digital servicetekniker”.

Fem ”segment” som kommer vara först med att digitalisera sin fastighetsservice:

  • Idrottsanläggningar som ishallar och badhus påverkas av faktorer som fukt, temperatur och ljusstyrka som är viktiga för gästernas och personalens hälsa och komfort.
  • Sjukhus, forskning och utbildning behöver rätt luftkvalitet och komfort för sådana komplexa miljöer där små fel kan bli dyra i längden.
  • Kontorsfastigheter – Ökade krav på förbättrad arbetsmiljö och miljöpåverkan ställer höga krav på dagens fastigheter och inomhusklimatet.
  • Köpcenter, shoppingcenter och gallerior är levande fastigheter som ständigt förändras och anpassas efter nya eller förändrade verksamheter och kräver snabb anpassning och optimering efter de nya behoven och förutsättningarna
  • Bostadsrättsföreningar behöver hjälp med att hålla bland annat temperaturkrav och identifierar avvikelser så fort de uppstår/i ett tidigt skede.

Vad innebär digitala servicetjänster

Digitaliserad fastighetsservice – hållbart och effektivt – Genom att mäta och analysera data kan du effektivisera och optimera driften av fastigheten. Med tjänster för datahantering och analys som drar nytta av teknologi och IoT uppnår du ökad hållbarhet, sänkta energikostnader och ökad komfort för anställda och besökare. I samband med nya krav på bättre inomhusmiljö, hållbarhetsmål och ibland även certifieringskrav kan den här typen av tjänster vara avgörande för att lyckas med att uppnå dessa krav. Building Analytics är en tjänst från Schneider Electric som öppnar upp helt nya möjligheter kring automatiserad datainsamling och analys för ett mer effektivt resursutnyttjande och drift- och underhållsarbete.

– Vår nya framtidsorienterad service möjliggörs genom att enskilda enheter och hela fastigheter kopplas upp mot molnet. Informationen analyseras för att hitta möjliga energibesparingar, effektivisera service och underhåll samt optimera komforten för de boende. Utvecklingen visar hur branschen i framtiden kommer att arbeta med så kallad ”konditionsbaserad” service – en utveckling som jag är stolt över att vi på Schneider Electric leder, säger Malin Andersson, produktchef för Building Advisor Analytics på Schneider Electric.

Läs mer om Building Advisor Analytics:
www.se.com/se/sv/work/services/field-services/building-management-system/optimize/