Klimatförändringar – vår tids största utmaning

Enligt organisationen The Global Footprint Network konsumerar vi människor jordens naturresurser 1.7 gånger snabbare än vad planeten kan hantera. Den globala infrastrukturen tar redan 95 % av vår koldioxidbudget. En direkt konsekvens av våra koldioxidutsläpp är försurade hav. Sedan strax före industrialiseringen fram till idag har försurningen i världshaven stigit med 26 %. En siffra som tyvärr förväntas stiga ytterligare med 100-150 % innan år 2100. 

Redan nu kan vi se konsekvenserna av vårt överutnyttjande av jordens resurser. 2018 gick till historien som det fjärde varmaste året någonsin. Storstäder som Kapstaden och Chennai hotas av vattenbrist. Orkaner blir större, fler och dödligare. Kostnader som går att koppla till klimatet har stigit till US$2.25 trillion, en ökning på 150 % de senaste 10 åren. 

Klimatproblemet är en energifråga. Mer än 80 % av våra koldioxidutsläpp kommer från produktion och konsumtion av energi. Vi använder energi under varje ögonblick genom våra liv: för uppvärmning av våra hem och arbetsplatser, produktion och tillagning av mat, tillverkning av alla materiella tillgångar vi äger – allt från leksaker till bilar. Den fortsatta produktionstillväxten och framsteg inom den mänskliga civilisationen har länge varit kopplad till vår förmåga att utnyttja energiresurser. Ett beroende som ökade i takt med den ekonomiska och industriella utvecklingen. Under de senaste fem decennierna har världsbefolkningen fördubblats och utvinning av material har blivit tre gånger så stor. Världens totala BNP har blivit fyra gånger så stor och energiförbrukningen har ökat med 250 %. 

Mot bakgrund av en växande global ekonomi tillsammans med faktumet att befolkningen förväntas öka med nästan 2 miljarder människor inom de närmsta 30 åren, kommer energibehovet öka med mer än 40 % under 2040. Det handlar om att kunna förse byggnader och hushåll med energi och kunna möta behoven för transport, kylning och en uppkopplad livscykel. Mer energi behövs också för att mätta strävan hos nya världsekonomier att nå en modern levnadsstandard. Om inget görs kommer ökningen av energibehovet fram till 2040 motsvara ökningen som spände över hela 1900-talet.

Vi måste helt tänka om kring vårt sätt att leva när det kommer till energiförbrukning. Det går inte att acceptera en värld i vilken förlusterna inom energicykeln uppgår till svindlande 60 %. Vi bör helt och hållet ompröva de teknologier som utvecklades under 1800-talet som berör transport, städer och energiproduktion. Vi kan inte längre acceptera det faktum att 99 % av de varor vi köper hamnar i soptunnan inom 6 månader från köptillfället. 

Världen måste på allvar börja utnyttja ny teknologi, ta en annan väg för att nå ett koldioxidneutralt samhälle och drastiskt minska den skada vi orsakar på vår omgivning. 

Digitaliseringen revolutionerar allt vi gör. Den gör också att vi får tänka om kring vår energihantering. Digitaliseringen tvingar oss att se över hur vi designar byggnader, industrier och städer. 

Här följer 3 radikala förändringar som måste göras för att tygla våra utsläpp och på så sätt hålla den globala uppvärmningen under 2 grader celsius. 

1. Sluta slösa på energi och sluta utveckla ineffektiva värdekedjor. Vi måste bryta sambandet mellan energibehov och ekonomisk tillväxt. 

Det är fullt möjligt att minska energiförbrukningen i både mogna och nya ekonomier världen över. I byggnader och industrier kan denna minskning sträcka sig mellan 30-50 %. Det finns en ofantligt stor möjlighet i gapet mellan existerande tillgångar och förstklassiga förmågor. Vi måste också börja öka antalet cirkulära affärsmodeller för att både omskapa och omskaka de värdekedjor som bygger på köp och släng-inställning. Vissa undersökningar utfärdade av ETC (Energy Transitions Commission) visar att det finns en potentiell minskning av användandet av energiresurser på upp till 40 %. Det ÄR möjligt att uppnå NOLL i tillväxtsiffra för energibehov vid 2040 om individer, företag, städer och länder omvärderar synen på produktion och konsumtion.

2. Öka takten på elektrifieringen 

Elektricitet är utan tvekan den mest effektiva energibäraren. Det är också det mest praktiska alternativ som finns när det kommer till koldioxidneutral energi och ekonomi. Flera multinationella bolag bekräftar att delningen av elektricitet måste dubbleras vid 2040.

3. Koldioxidneutralt utbud

Kombinationen av elektrifiering och koldioxidneutral elektricitet är det enda sättet att på lång sikt minska koldioxidintensitet för energi. Ett faktum som bekräftas av experter som menar på att kolintensitetet kan minska med 7 gånger sin storlek innan 2040 genom att använda förnybar teknologi och lagringsteknologi. FN:s miljöprogram (UNEP) meddelar att vi de senaste årtiondet har vår användning av förnybara källor ökar med 400 % – från 414 GW till ungefär 1 650 GW. Nyttjandet av solenergi har ökat med mer än 26 gånger jämfört med år 2009 – från 25 GW till +660 GW. 

Samtidigt kommer vi de närmaste åren se fler genombrott när det kommer till områden som batteri, material, biokemi och digital innovation (IoT, avancerad logistikteknologi). Rätt och nytänkande teknologi finns alltså till förfogande. Nu behöver vi bara djärvt ledarskap och modiga beslut som komplement till dessa teknologier för att kunna möta den snabba övergång som krävs för att rädda vår planet. 

Morgondagens värld ser inte ut som världen gör idag. Byggnader och industrier utvecklas för att bli helt elektrifierade, uppkopplade, flexibla och anpassningsbara. Värdekedjor och infrastrukturer kommer utvecklas till att bli gröna, cirkulära och sammankopplade via plattformar som arbetar tillsammans. 

Hållbarhet är en hjärtefråga hos oss på Schneider Electric

Vi strävar efter att ständigt hjälpa våra kunder i deras resa mot en mer hållbar verksamhet. Kunder vill veta vilket klimatavtryck de gör. Investerare förväntar sig också full transparens när det kommer till det som påverkar miljön och i sin tur risken för deras aktieportföljer. Yngre generationer utmanar företag. På Schneider Electric tar vi fram lösningar till allt från byggnader till industrier, från städer till datacenter, och från stora grids till mindre. Lösningar som innebär en ökad energieffektivitet och driftseffektivitet. Alla utmaningar hör ihop med varandra – man får inte glömma att hållbarhet kräver en interaktiv strategi. 

Hållbarhet är en resa och vi lägger i större växlar för en lovande framtid

Utöver det vi gör för våra kunder har vi nyligen lanserat ytterligare 3 handlingsmål inom ramen för vår hållbarhetsresa:

  1. Uppnå koldioxidneutralitet ännu tidigare än FN:s uppsatta mål: år 2025 istället för 2030.
  2. Utsläppsmål på 0 som en del av våra ScienceBasedTargets (SBT) 
  3. Uppnå 0 miljöpåverkan i vår leveranskedja år 2050

Dessa handlingsmål går hand i hand med det mål som IPCC har satt: att inte låta den globala uppvärmningen stiga över 1.5 grader celsius. 

I turbulenta tider har företag ett stort ansvar att forma vår gemensamma framtid. Detta genom att mobilisera innovation och finansiella förmågor, utrusta människor med förmåga att hantera våra framtida industrier. Vi är ett av de 600 företag som är med och i initiativet #ScienceBasedTargets. Vi är också ett av 34 ledande, multinationella företag som har anslutit till G7 Business for Inclusive Growth för att möta ojämlikhet. 

Vi är tvärsäkra på att hållbarhet och inkludering utgör vår generations största prioriteringar. 

På Schneider kallar vi detta för “Life is On” – överallt, för alla, hela tiden.


Nej Svar

Lämna ett svar

  • (kommer inte att bli publicerad)