Vi tittar närmare på elbilsladdning

Elbilar blir allt vanligare på de svenska vägarna och satsningar på laddinfrastruktur ökar, liksom installationer av hemmaladdare. De flesta biltillverkare har pågående utvecklingsprogram och det kommer både mindre och större modeller i form av laddhybrider och rena elbilar. Eftersom en elbilsladdning sker med en jämförelsevis hög ström så ställer det krav på elnätet både i den enskilda fastigheten och i matande elnät. Det är också viktigt att installationen blir säker både för hus och människa.

Viktigt att tänka på innan man väljer elbilsladdning till anställda eller kunder:

 

 • Vilket behov har vi idag, antal bilar samt platser? Och hur ser det ut om fem år?
 • Vilken typ av bil ska laddas, hur stor effekt kan bilens ombordladdare ta emot? En laddhybrid-bil behöver inte laddas lika lång tid och med lika hög ström som en ren elbil. Vissa bilar kan laddas med 3-fas och andra endast med 1-fas.
 • Hur länge står bilarna parkerade? Och vilken distans ska bilarna köra efter laddning? Man kan säga att en elbil (beroende på modell, last, väder m.m.) drar ca 2 kWh/mil. Det innebär att man behöver ladda bilens batteri ca 3 timmar med 3,7 kW för att köra 5 mil. Har man tillgång till 22 kW så räcker det med 30 min för 5 mils körning.
 • Vilken tillgänglig effekt har vi i elcentralen? Kan och vill vi öka huvudsäkringen? Behövs lastbalansering för att inte överbelasta anläggningen?

– En bra laddstation ska klara att leverera hög ström under lång tid, i alla typer av klimat, och självklart vara miljömärkt, säger Marie Holmberg som är produktansvarig på Schneider Electric.

Enkla laddboxar eller smarta uppkopplade laddstationer?

På marknaden finns det idag flera olika typer av elbilsladdare; enkla laddboxar anpassade för snabb och säker laddning hemma i bostaden eller på privata företagsparkeringar, smarta och uppkopplade laddstationer för publika parkeringsplatser eller där man vill nyttja tjänster såsom avancerad energistyrning, betalningslösningar, driftsupport och service, samt DC-laddare med hög effekt för extra snabb laddning.

Kännetecken på en bra laddstation:

 • Dimensionerad för hög ström under lång tid
 • Ingående komponenter med hög kvalité
 • Har en kapsling som klarar den värmeutvidgning som blir vid höga effekter
 • Robust utförande som klarar att placeras utomhus i tufft klimat
 • Stabil och driftsäker, lätt att använda och serva
 • Brett utbud av reservdelar
 • Miljömärkt

Aktörer på marknaden
Branschens snabba tillväxt har också lett till att det nu finns olika aktörer på marknaden som tillhandahåller produkter och tjänster t ex tillverkare av laddstationer, återförsäljare, specialiserade installatörer, operatörer som hanterar uppkopplade laddstationer samt serviceföretag.

Energibolag och parkeringsbolag är också aktörer som vill vara med och bygga upp den laddinfrastruktur som behövs om vi ska nå de uppsatta klimatmålen.

Kommer effekten i vårt elnät att räcka till?
Eftersom laddning av elbilar görs med en relativt hög effekt kommer det att få påverkan framförallt på den enskilda fastigheten men även på det lokala distributionsnätet. Ett normalt hushåll har en årsförbrukning av el på ca 5000 kWh, exklusive uppvärmning, så en elbil som laddas med 3,7 kW i 6 timmar per dygn gör att förbrukningen mer än fördubblas. Att ladda på kvällen samtidigt som man lagar mat, diskar och tvättar kan också innebära att man överbelastar huvudsäkringen vilket kan leda till strömavbrott. Även i en kommersiell fastighet kan det finnas begränsningar i hur stor effekt man kan ta ut under dygnets timmar för elbilsladdning. För att utnyttja maximal tillgänglig effekt och samtidigt undvika avbrott så finns det olika system för laststyrning att tillgå.

Värt att veta om laststyrning
Styrning och övervakning av elbilsladdning kan ske på olika sätt beroende på tillgänglig effekt över tid, antal laddstationer, om de är enkla eller uppkopplade, samt behov av snabb eller långsam laddning. När efterfrågan är högre än den tillgängliga effekten så får bilarna dela på det som finns. Med ett intelligent laststyrningssystem så kan man välja att styra utifrån mängden energi som de anslutna bilarna har fått eller utifrån hur länge

Man kan förenklat säga att det finns tre nivåer av laststyrningssystem; styrning av en enskild laddstation t ex via en timer eller energimätare, lokal styrning av flera laddstationer i en fastighet med hjälp av en styrenhet, samt styrning av publika laddstationer som är uppkopplade mot en laddoperatörs molnbaserade system.

De flesta styrsystemen kan också hantera förregistrerade ”VIP-kunder” som alltid är garanterade full laddningseffekt.

Vad vi kan förvänta oss i framtiden

Att elbilar skulle vara en övergående trend kan vi nog glömma och vi kommer med all sannolikhet få många fordon som drivs av el i framtiden. Därför behövs det mer kunskap samt nya produkter och lösningar för att skapa säkra och effektiva installationer både för fastighet och användare. Vi behöver även fler installatörsföretag som är intresserade av ny teknik och som är villiga att ta sig an utföraruppdraget.

Läs mer om våra lösningar för elbilsladdning här: https://www.se.com/se/sv/work/products/product-launch/evlink/


Nej Svar