Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Tiedon läpinäkyvyyttä ja kestävää kehitystä ohjelmistokeskeisellä automaatiolla

Ennen kuin aamukahvisi keittämiseen tarvittava vesi tai siihen kaadettu maito päätyy mukiisi, ovat ne olleet osana teollista prosessia. Teollisen prosessin ohjaamiseen käytetään teollisuusautomaatiota, jonka aikaansaamaa tietoa on mahdollista hyödyntää monella tavalla.

Valveutunut kuluttaja vaatii yksityiskohtaista tietoa ostamiensa elintarvikkeiden sisällöstä tai valmistuspaikasta. Kuluttajat haluavat varmistaa, että tuotteet on valmistettu turvallisella, ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaadimme yrityksiltä selkeää strategiaa kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Miten automaatio liittyy tähän?

Tuotantoketjussa on mieletön määrä dataa, mutta miten hyödynnämme sen tehokkaasti?

Teemme kuluttajina päivittäin valintoja siitä, mihin rahamme käytämme. Vaadimme ympäristöystävällisyyttä ja yhä useammin ympäristöystävällisyys ohjaa ostopäätöksiämme. Suosimme esimerkiksi lähimeijerin maitoa ja haluamme, että maitopurkissa on tieto maatilasta, josta maito on lähtöisin. Hanasta tulevaa vettä emme valitse, mutta vaadimme, että kunnalliset toimijat noudattavat toiminnassaan kestävän kehityksen arvoja.

Kahta tuttua juomaa yhdistää teollisuusautomaation ohjamaat laitteet ja prosessit. Sekä maidon että veden käsittelyprosesseihin tarvitaan teollisuusautomaatiota, erilaisia toimilaitteita ja älyä näiden ohjaukseen. Erilaisista toiminnoista ja ohjauksista muodostuu valtava määrä tietoa hyödynnettäväksi: esimerkiksi tieto maidon alkuperästä, joka on jäljitettävissä maatilalta aamiaispöytään tai tieto vedenkäsittelyprosessin toimivuudesta ja tehokkuudesta. Tämä kaikki tieto teollisista prosesseista parantaa yritysten kannattavuutta ja tukee kestävää kehitystä.

On olemassa valtava potentiaali hyödyntää tietoa erilaisista prosesseista ja toimia kannattavimmin ja ympäristöystävällisemmin. Mutta mistä tieto tulee ja miten sen voi hyödyntää?

Mitä tieto on teollisuusautomaatiossa?

Jokaisessa tuotantoprosessissa on käytettävissä paljon operatiivista dataa, nollia ja ykkösiä, jotka kertovat prosessin tapahtumista ja ohjauksista. Pakkauskoneen tai jätevedenpuhdistamon tunnistimet ja toimilaitteet kertovat meille omaa tarinaansa. Puhumme Operatiivisesta teknologista (OT), teollisuusautomaation laitteista. Teollisuusautomaation muodostaman tiedon siirtäminen informaatioteknisiin (IT) eli tietoteknisiin järjestelmiin analysoitavaksi ja visualisoitavaksi mahdollistaa prosessien sekä tuotteiden kehittämisen, ennakoivan huollon ja vaikkapa elintarvikkeen alkuperän jäljitettävyyden.

Usein tieto on kuitenkin siiloutunutta ja pirstaloitunutta. Se on saatavilla, mutta sen saaminen hyödynnettäväksi vaatii lisätyötä tai ylimääräisiä laitteita. Tiedon saaminen on mutkaista ja työlästä, se lisää kustannuksia ja tuo haasteita laitteistoja uusittaessa. On olemassa valtava potentiaali hyödyntää tietoa erilaisista prosesseista ja tehdä asioita ympäristöystävällisemmin ja kannattavimmin.

Tehokas tiedon välittyminen on oleellinen osa teollisuusyritysten digitalisaatiopolkua. Älykäs tiedon analyysi mahdollistaa toimintojen joustavuuden ja tehostamisen. Parhaassa tapauksessa pääsemme käsiksi merkittäviin tehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin tai säästökohteisiin vaikkapa energian tai raaka-aineiden kulutuksessa. Digitalisaatio on liiketoiminnan ja prosessien muutos, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Läpinäkyvä tieto ja sen hyväksikäyttö tukee yritysten strategiaa ja tuloksentekokykyä.

IT-maailmassa jo pitkään vallinneet käytännöt ja ohjelmointitavat on aika ottaa käyttöön myös teollisuusautomaatiossa. Standardoitu tapa välittää tietoa eri laitteiden välillä, tapahtumapohjaisuus ja olio-tyyppinen ohjelmointi lyhentävät ohjelmointiaikaa ja tuovat aivan uuden tyyppistä tehokkuutta liitettävyyteen ja joustavuuteen. Standardoitu tapa toimia mahdollistaa esimerkiksi ohjelmalohkojen jakamisen kehittäjäyhteisöjen välillä.

Ohjelmistokeskeinen automaatio tuo tiedon läpinäkyväksi

Ohjelmistokeskeisen automaation perustana on IEC61499-standardi. Standardi perustuu toimilohkoihin – ohjelmistokomponentteihin – jotka ovat yhteensopivia, siirrettäviä ja konfiguroitavia. Käytännössä tämä tarkoittaa laitteiston ja ohjelmointiohjelman välisen pakotetun yhteyden purkamista, helppoa koodin uudelleenkäytettävyyttä ja mahdollisuutta koodin suorittamisen jakamiseksi usean älykkään laitteen välillä.

Lisäksi standardi määrittää yhtenäisen tavan siirtää aikaleimattua tietoa IT-järjestelmiin. Moderni automaatiojärjestelmä yhdistää saumattomasti ja tehokkaasti OT- ja IT-tasot standardoidulla tavalla.

EcoStruxure Automation Expert on ohjelmistokeskeinen automaatioalusta, joka perustuu IEC61499-standardiin. Automation Expert antaa mahdollisuuden standardoidun automaatiokerroksen luomiseen, säästöihin suunnitteluajassa sekä koodin uudelleen käyttämiseen. Läpinäkyvä ja tehokas tiedon välitys OT- ja IT-tasojen välillä mahdollistaa prosessien tehostamisen esimerkiksi ennakoivan huollon tai prosessin tehokkuuden optimoimisen muodossa.

Huolto voidaan tehdä suunnitellusti eikä koneen pysähtyessä, prosessiautomaatio ja energianhallinta voidaan liittää toisiinsa kestävän kehityksen ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutos on alkamassa

Maidon ja veden matka teollisten prosessien läpi aina kahvikuppiin saakka on pitkä ja tiedon täyttämä. Tiedon hyödyntäminen on yritysten vastuulla samoin kuin kestävää kehitystä tukevien päätösten tekeminen.

Teollisuus on hitaasti muuttuva toimiala. Olemme liian konservatiivisia ja hitaita haastamaan olemassa olevia toimintatapojamme. Vesi ja maito tulee pöytään huomennakin, mutta käytämmekö osaamisemme toiminnan parantamiseen vai ylläpitämiseen?

On aika rikkoa konservatiiviset rajat ja käytännöt myös teollisuusautomaatiossa. IT-maailman käytännöt tulevat levittäytymään OT-teknologioihin, koska tehokkuusetu on kiistämätön. Se voi vaatia aikaa, mutta muutos on alkamassa. Ja me haluamme olla tekemässä tätä muutosta.

Kuuntele myös Futucast Podcast, jossa asiantuntijamme Tuomas Korhonen ja Marko Latvasalo kertovat teollisuusautomaation muutoksesta.

Tägit: ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.