Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

SF6-vapaat kojeistot on täällä! Mitä tehdä asennetulle laitekannalle?

SF6-kaasuvapaasta sähkönjakelusta on puhuttu viime aikoina paljon ja mekin esittelimme Jyväskylän sähkömessuilla Schneider Electricin kaasuvapaata SM AirSet keskijännitekojeistoa, joka palkittiin elokuun lopulla Energy Efficient Solution of the Year -palkinnolla. Tällaisia innovaatioita kaivataan, sillä sähkönkulutuksen kasvaessa SF6-kaasueristeisen laitekannan nähdään jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, jolloin EU tiukentaa rikkiheksafluoridinakin tunnetun kaasun käytön rajoituksia. Keskijännitekojeistoilla on kuitenkin tyypillisesti pitkät elinkaaret, noin 30-40 vuotta, jolloin asennetun laitekannan ympäristövaikutukset nähdään vasta kaukana tulevaisuudessa.

Mitä siis tehdä niille kaasueristeisille laitteistoille, jotka on jo asennettu?

Fingrid raportoi sähköasemillaan olleen vuoden 2020 lopussa käytössä yhteensä 50 tonnia SF6-kaasua. Yksi kilo tätä kaasua vastaa noin 23000 kiloa hiilidioksidia, joten asennetun laitekannan merkitys SF6-kaasun päästövaikutuksiin on valtava jo pelkästään Suomessa. SF6-kaasu on säiliöönsä suljettuna turvallista, mutta ympäristön kannalta ongelmia syntyy, jos kaasua pääsee vuotamaan säiliöstä esimerkiksi käytöstäpoiston yhteydessä. Asennetun laitekannan osalta puhutaankin viivästyneistä päästövaikutuksista, sillä päästöt kohdistuvat yleensä tuotteiden elinkaaren loppupäähän.

Miten näihin viivästyneisiin päästövaikutuksiin sitten voidaan vaikuttaa?

SF6-kaasun kierrättäminen tai tuhoaminen on Euroopassa lain mukaan pakollista, mikä vaatii valmistajilta erityisesti laitteiston elinkaaren lopun palveluiden selkeyttämistä. Sähkölaitteiden kierrätys on viime kädessä valmistajan vastuulla ja asianmukaisesta hävittämisestä tulee tarvittaessa esittää todistus rikkiheksafluoridi kaasu sisältävien komponenttien osalta. Toimintaa ei kuitenkaan saa harjoittaa kuka tahansa, vaan esimerkiksi Suomessa SF6-kaasun talteenotto ja kierrättäminen on luvanvaraista, TUKESin valvomaa toimintaa.

Tarjoamme SF6-kaasun talteenottoa ja jälkikäsittelyä 11 maassa, meillä lähimpänä Ruotsissa. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten, sertifioitujen ja ympäristöluvat omaavien talteenottajien kanssa, jotka toimittavat talteenkerätyn kaasun kotimaassa uudelleen käyttöön kierrätettäväksi tai tuhottavaksi. Kaasusta tyhjennetty laitteisto murskataan ja murskasta erotellaan raaka-aineet jälkikäsittelyyn ja kierrätykseen. Keskijännitekojeiston materiaaleista saadaankin kierrätettyä jopa 98 %! Asiakkaalle toimitetaan laitteistosta romutustodistus, jolla voi osoittaa käytöstäpoiston tapahtuneen asianmukaisesti.

Yhdessä ”Pure Air” -teknologialla kohti turvallista tulevaisuutta

Ympäristövastuun näkökulmasta yrityksen tulee tunnistaa oma paikkansa tuotanto- tai toimitusketjussa ja pyrkiä omalta osaltaan keventämään tuotteen ja toiminnan ympäristövaikutuksia myös tuotteiden elinkaaren loppupäässä. Meidän vuoden 2021 vastuullisuuden kehittämisen raportissa kuvataan, kuinka osana yrityksen ilmastotavoitteita on poistaa SF6-kaasu uudistuotannon laitteista ja lisätä tämän kaasun talteenoton valmiuksia. Näiden kaasueristeisten laitteistojen viivästyneiden päästövaikutusten ongelma koskettaa kaikkia valmistajia ja kaasun kierrättämisen sekä sen uudelleenkäyttöä tehostavien ratkaisujen kehittäminen onkin alan yhteinen tavoite.

Vieraileva kirjoittaja Toni Sisso toimii Schneider Electricin sähkönjakelun huolto- ja ylläpitopalveluita tuottavassa yksikössä.

Tägit: ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.