Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Kolme tapaa alentaa kiinteistön kustannuksia modernilla sähkönjakelulla

Kuluvan talven poikkeuksellisen korkea sähkön hinta on saanut jokaisen ajattelemaan omia säästömahdollisuuksiaan. Hintojen nousu on näkynyt tai tulee näkymään lähes jokaisen kuluttajan kukkarossa lisäkymppeinä tai -satasina sähkölaskussa. Isojen kiinteistöjen kohdalla puhutaan todella merkittävistä summista. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, miten kuluihin voisi konkreettisesti vaikuttaa, tai mikä merkitys kiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmillä on rakennusten energia- ja kustannustehokkuudelle.

Kuten tiedetään, kiinteistöjen energiankäytön tehostamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteisiin. Esimerkiksi meillä kylmässä Suomessa rakennusten lämmitys vastaa 26 prosenttia maan kokonaisenergiankulutuksesta. Jo pienelläkin tehostamisella voidaan saada aikaa suuria energia- ja kustannussäästöjä – ja energiantuotantotavasta riippuen myös pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Eli alentaa kiinteistön kustannuksia.

GlobeNewswiren mukaan älyrakennuksiin liittyvien tuotteiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvo oli vuonna 2019 yli 49 miljardia dollaria, ja sen on ennustettu nousevan 127 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. Energian hinta ja hiilineutraaliustavoitteet ovat omiaan kiihdyttämään älykkään talotekniikan tarvetta.

Kohti alempia kiinteistön kustannuksia älykkäällä sähköistämisellä

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka avulla rakennukset voivat saavuttaa pienemmät päästöt ja alhaisemmat kustannukset, on rakennuksen älykäs sähköistäminen. Yksinkertaistaen: jos ei tiedetä mihin sähköä kuluu, ei tiedetä missä voidaan säästää ja milloin kulutuksessa on toimenpiteitä vaativia poikkeamia normaalitilanteeseen nähden. Myös kulutuksen joustolla voidaan alentaa energiakustannuksia. Kulutusajankohdan siirtämisellä voidaan käyttää edullisemman ajankohdan sähköä, tai jopa tarjota omaa kulutusjoustoa sähkömarkkinoiden käyttöön ja ansaita sillä tuloja.

Uudet älykkäät sähkönjakelujärjestelmät lisäävät rakennuksiin mittausta ja antureita, muun muassa sähköjärjestelmän suorituskykytietojen saamiseksi, sekä virranhallinta- ja valvontaohjelmistoja, jotka analysoivat tiedot reaaliajassa.

Sähköjärjestelmien osuus uuden rakennushankkeen kokonaisbudjetista on keskimäärin noin 10–15 prosenttia ja digitalisointi- ja ohjelmistoelementit edustavat vain pientä osaa kokonaiskustannuksista. Tämä kohtuullisen pieni investointi on kuitenkin ratkaisevan tärkeä tavoitellessa alhaisempia käyttökustannuksia ja energiankulutusta.

Kolme tapaa, joilla kiinteistöt hyötyvät älykkäistä sähkönjakelujärjestelmistä

Olemme Schneiderilla nähneet sähkönjakelujärjestelmien digitalisoinnin edut käytännössä toteuttamissamme asiakasprojekteissa. Älykkäistä sähkönjakelujärjestelmistä saatavat edut jakautuvat yleensä kolmeen luokkaan:

1. Tuotannon parempi kannattavuus

Älykkään sähkönjakelujärjestelmän avulla rakennuksen omistajalla on paremmat mahdollisuudet kohdentaa ja jakaa käyttökustannuksia ja asettaa tavoitteita näiden kustannusten alentamiseksi. Esimerkiksi valmistavan teollisuuden toimijalla voi olla neljä linjastoa, jotka rakentavat täysin erilaisia tuotteita. Yksi linjoista voi olla merkittävän energiaintensiivinen verrattuna muihin. Omistaja saa kuitenkin yhden laskun sähköstä jokaisen kuukauden lopussa. Hän ei saa tietoa, minkä tuotteen valmistus on aiheuttanut suurimman osan näistä kuluista, ja miten sen voisi huomioida tuotantokustannuksissa ja budjetoinnissa. Ilman älykkäitä järjestelmiä omistajalla ei ole pääsyä tähän tietoon, jonka seurauksena voittomarginaalit ovat pienemmät, kuin ne voisivat olla.

2. Sähkönjakelun muuntojoustavuus alentaa muutoskustannuksia

Älykkäät sähkönjakelujärjestelmät mahdollistavat myös paljon tarkemman kapasiteetin hallinnan. Tämä voi ratkaista kaksi asiaa eli ali- ja ylikäytöt. Esimerkiksi yhdellä tuotantoalueella voi olla 800 ampeerin kapasiteetti, mutta vain 200 ampeeria käytetään jatkuvasti. Jos valmistusprosessin asiantuntija suosittelee uuden robotin lisäämistä kokoonpanolinjaan, pitää yrityksen tietää, että riittääkö siihen kapasiteettia. Perinteisessä ympäristössä laitoksen omistajan olisi suoritettava kallis ja aikaa vievä manuaalinen suunnittelu vastauksen saamiseksi. Käyttämällä älykkäitä ohjelmistotyökaluja, kuten Schneider Electricin Monitoring Expertiä (PME), laitostiimeillä olisi pääsy kapasiteettidataan. Sen perusteella heillä olisi saman tien vastaus siihen, voidaanko uusi robotti hankkia vai pitääkö tehdä muutoksia sähkönjakelujärjestelmään.

3. Elinkaarikustannuksissa moderni sähkönjakelu on edullisin

Älykkäät sähkönjakelujärjestelmät, joissa jokainen sähkökeskus on suunniteltu IT-verkkoon liitettäväksi, tehostavat ja nopeuttavat sähkökeskusten asennusta, käyttöönottoa ja järjestelmäluovutusta kiinteistön rakennusvaiheessa.

Kiinteistön käytön aikana energiankulutus- ja sähkönjakelun tilatietoja saadaan helposti kerättyä valvontajärjestelmiin väylään liitetyistä keskuksista.  Tiedon avulla voidaan suunnitella esimerkiksi ennakoivan huollon toimenpiteet, joilla voidaan taata sähkönjakelun luotettavuus ja turvallisuus. Myös sähköjärjestelmien suorituskykyä ja mahdollisia sähkönlaatuhäiriöitä voidaan seurata. Käytön aikaisten muutosten tekeminen helpottuu, kun keskukset on liitetty IT-verkkoon. Yhä tavallisempaa on myös se, että kiinteistöjen omistajat haluavat viestiä vastuullisesta toiminnastaan energia- tai ympäristösertifikaattien avulla. Tiedon kerääminen joko energiasertifikaatteja tai viranomaisraportointia varten saadaan automatisoitua, eikä tarvita manuaalisia ja aikaa vieviä työvaiheita.

Meillä on kokemusta useista projekteista, joissa kaikki yllä mainitut hyödyt on todettu asiakkaidemme taholta, kuten Wärtsilän Smart Technoly Hub. Älykkäät, väylään liitetyt sähkökeskukset ovat säästäneet kustannuksia jo rakennusvaiheessa: kaapelointien määrä on vähentynyt kymmenillä kilometreillä, ja sähkönjakelujärjestelmien käyttöönotto on nopeutunut työmaalla. Mahdollisiin sähkönjakelun häiriöihin päästään heti kiinni ja tuotantoaikaa ei menetetä tuotannon keskeytysten takia. Lisäksi Wärtsilä saa sähkönjakelujärjestelmästä kaikki BREEAM-sertifikaattia varten tarvitsemansa energiankulutustiedot automaattisesti.

Kerron mielelläni lisää, miten alentaa kiinteistön kustannuksia sähkönjakelujärjestelmillä!

Blogin kirjoittajana on Mikko Keto Vice President Home & Distribution and Power Products. Ota yhteyttä: mikko.keto@se.com

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.