Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Energian käyttö hallintaan älykkäällä sähkönjakelulla

Sähkön hinta on rajuissa lukemissa ja tulevaisuuden hintatasosta ei ole mitään varmuutta, tuskin hetkeen alempi kuin nyt. Vihreän siirtymän myötä pyritään eroon fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta siirtymällä esimerkiksi tuulivoimaan. Tuotannon määrä tulee vaihtelemaan ja huippuvoimalaitosten määrä vähenemään. Energian varastointi ei vielä nykyisessä mittakaavassa ole riittävä, jotta sähköä voitaisiin käyttää kuten ennen.

Älykkäällä sähkönjakelulla voidaan hallita sähkön käyttöä vaivattomasti. Ajantasaisella tilannekuvalla sähkönkulutuksesta voidaan tehdä talouden ja ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä. Sähkön käytön optimoinnissa pätevät samat lainalaisuudet kuten missä tahansa kehittämisessä.

  1. Mittaa,
  2. arvioi tulokset,
  3. tee muutoksia ja
  4. todenna muutosten vaikutukset.

Mittaroimalla sähkönjakelu kattavasti saadaan jatkuvasti päivittyvä näkymä sähkönjakelun tilasta ja sähkönkulutuksesta. Saadaan ymmärrys siitä, mikä kuluttaa ja milloin. Voidaan tehdä tietoon perustuvia toimenpiteitä, joilla vältetään kulutuspiikkejä ja siirretään sähkön käyttöä edullisimmille tunneille.

Oleellisena osana älykästä sähkönjakelua, mittaroinnin lisäksi, ovat katkaisijoiden hälytys- ja tilatiedot. Sähkökatkon aiheuttamia ongelmia vältetään, kun vianpaikannus helpottuu ja nopeutuu merkittävästi.

Hyvällä suunnittelulla ehkäistään ongelmia

Hyödyntämällä älykkään sähkönjakelun työkaluja sähköjärjestelmä voidaan ottaa kokonaisuutena haltuun projektin alusta alkaen. Hoitamalla asiat tehokkaasti suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon asti sekä huomioimalla asennuksen koko elinkaari voidaan säästää aikaa, rahaa ja vaivaa. Kun muuntojoustavat ja liitettävät keskukset suunnitellaan kerralla oikein ja nykyaikaisesti, voidaan samaa mallia käyttää tulevissakin projekteissa.

Myös ohjaukset, tilatiedot, mittaukset ja hälytykset tulee ottaa huomioon yhtenä kokonaisuutena. Liittämällä keskukset talotekniikan yleiskaapelointiin vältytään ohjaus- ja indikointikaapeleiden sekä mittausväylien vetämiseltä ja kytkemiseltä. Suunnittelua helpottaa, kun hyödynnetään katkaisijoiden väyläliityntöjä ja integroitua mittarointia.

Toteutuksen tehokkuutta voidaan lisätä hyödyntämällä Smart Panel -keskuskonseptia. Testaamalla toiminnallisuudet jo keskusvalmistajalla helpotetaan työmaalla tehtävää käyttöönottoa.

Älykkään sähkönjakelun käyttöönotto on myös turvallisuustekijä. Esimerkiksi datakeskuksia saatetaan ajaa jatkuvasti täydellä kuormalla, joten jatkuva lämpötilan valvonta on erittäin tärkeää laitteiston käytettävyyden kannalta. Ympärivuorokautinen valvonta kertoo lämpötilan kehityksen.  Mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua jo ennen kuin liiallisen lämpenemisen aiheuttamia vaurioita syntyy.

Muutosvalmiudet helpottuvat älykkään sähkönjakelun avulla

Älykkään sähkönjakelun työkalut ovat erinomaisia niin dokumentoinnin kuin tulevaisuudessa tapahtuvien mahdollisten muutosten kannalta. Käyttöönottotyökalut tuottavat automaattisesti lopputuloksena dokumentin, joka toimii huoltokirjana. Mikä parasta, huoltokirja jää digitaalisessa muodossa talteen ja dokumentaatiota on helppo päivittää. Helppo päivitettävyys auttaa pitämään dokumentit tallessa ja ajan tasalla muutoksissa ja huoltoyhtiöiden vaihtuessa.

Kiinteistön toiminnallisuuden muutoksissa ja muissa muutostarpeissa tärkeä kolmikko on dokumentointi, älykäs sähkönjakelu ja mittarointi. Kun tilan käyttötarkoitus muuttuu, pitää tiloja pystyä ohjaamaan, valvomaan ja mittaroimaan erikseen. Esimerkiksi kauppakeskuksissa tilan käyttötarkoitus tai energiankulutus voivat muuttua radikaalistikin. Mittaroinnista löytyy apu, sillä muutokset voidaan osoittaa esimerkiksi laskutusta varten.

Älykkään järjestelmän avulla tiedot voidaan siirtää helposti energiatiedot keräävään järjestelmään. Mittaroinnin ja älykkään sähkönjakelun avulla myös vianmääritys helpottuu, kun vikoja voidaan ennakoida eikä pitkiä katkoksia pääse syntymään.

Hankkeiden suunnitteluvaiheessa kannattaa aina käyttää testattuja ja validoituja mallisuunnitelmia sekä ammattilaisten apua. Tekninen määrittelytiimi tukee sähköalan ammattilaisia suunnitteluvaiheessa ja auttaa ottamaan huomioon kaikki tulevaisuuden tarpeet, tehden projektista huomattavasti yksinkertaisemman.

Kirjoittaja on Arto Uskalinmäki, joka toimii Schneider Electricilla sähkönjakelun ammattilaisena. Vuosien kokemus sähkö- ja elektroniikkateollisuuden parissa ovat luoneet Artolle vahvan pohjan hyödyntää projekteissa uusinta teknologiaa ja alan parhaita käytänteitä.

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.