Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Joustava sähköverkko takaa tulevaisuuden energiansaannin

Sähkö on meitä ympäröivä itsestäänselvyys, mutta sähköverkko on kaikessa hiljaisuudessa ollut suuren muutoksen kourissa. Verkko on alun perin suunniteltu jatkuvaa ja keskitettyä sähköntuotantoa varten, mutta ylhäältä alas valuva energiavirta ei yksin enää riitä nykypäivän energiankäyttäjille. He haluavat vaikuttaa itse energian saatavuuteen, mikä taas kasvattaa yksittäisten toimijoiden hajautettujen energianlähteiden määrää.

Sähkön tuottaja-kuluttajilla on monia keinoja toimia uudessa energiaympäristössä. Hybridimaailmassa sähköä omaan tarpeeseen tuottava kuluttaja on sähkömarkkinoilla välillä ostajan, välillä myyjän roolissa. Sähköverkoilta kaivataan siis uudenlaista joustavuutta, mutta uusiin tavoitteisiin ei päästä yhden tuottaja-kuluttajille tarkoitetun mallin avulla.

Pienet toimijat ovat joustavia tuottajia

Siitä ei ole kauaakaan, kun sähköverkon joustavuuteen pystyttiin vaikuttamaan lähinnä teollisuuden suurten sähkönkuluttajien joustokapasiteetin kautta. Voimalaitoksilla ja teollisuusyrityksillä on sopimuksia, joiden perusteella teollisuuskuluttajat säätävät sähkönkulutustaan kysyntäpiikkien kohdalla. Tällä tavoin on huolehdittu sähkön riittävyydestä huippukulutuksen aikoina, ja tässä mallissa mukana olevat yritykset yleensä hyötyvät järjestelystä rahallisesti.

Sähkön kysyntä ja tuotantotavat ovat kuitenkin muuttuneet, joten sähköverkon joustavuus on entistä monimutkaisempi kuvio. Yritystoiminnan kannalta sahaavat sähkönhinnat ovat selkeä riski liiketoiminnan jatkuvuudelle, ja energiakriisin pitkäaikaisia seurauksia on vielä vaikeaa arvioida. Uusiutuvaa ja hajautetusti tuotettua energiaa tulee useista lähteistä, ja esimerkiksi aurinkoenergiaa tuottavat toimijat eivät pysty itsekään ennakoimaan tuotetun energian määrää päivä- tai tuntikohtaisesti.

Voimalaitokset, joissa on käytössä hybridistrategioita – eli ohjelmistojen, prosessien ja erityyppisten energiantuotantotapojen yhdistämistä – pystyvät tukemaan sähköverkon joustavuutta myös tulevaisuudessa. Sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi sähköyhtiöiden on saatava kaupalliset ja teolliset toimijat sekä asuinkiinteistöt mukaan kysynnän ja tarjonnan sykliin.

Kaikki energia hyötykäyttöön digitaalisen kehityksen avulla

Uudet tavat ja paikat tuottaa sähköä eivät vielä itsessään riitä energiajouston turvaamiseen. Vanhan sähköverkon päivittäminen vie aikaa ja vaatii merkittäviä rahallisia sijoituksia, mutta panostukset joustavuuteen ovat pidemmän päälle kaikille kannattavia. Joustava verkko on tehokkaampi ja kestää häiriötilanteita paremmin.

Hajautettujen energianlähteiden täysimääräinen hyödyntäminen vaatii digitaalisia edistysaskeleita ja automaation lisäämistä. Tässä olennaisessa roolissa ovat sähkönjakelun hallintajärjestelmät, kuten Schneider Electricin EcoStruxure ADMS, jotka mahdollistavat joustavan ja dynaamisen verkon tehokkaan suunnittelun ja käytön.

Sähköverkkojen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Tilanne voi vaikuttaa haastavalta, mutta se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Joustavuutta parantamalla tehostetaan samalla energia-alan kestävää kehitystä, toimintavarmuutta ja kriisinkestävyyttä.

Blogin kirjoittajana on Mika Kepponen,  jonka vastuulla on mahdollistaa kiinteistöille uuden sukupolven kulunhallintajärjestelmä.

Tägit: ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.