Siirtymä uusiutuviin energialähteisiin ei yksin tee kiinteistöstä energiatehokasta

Yli 80 prosenttia nykyisistä rakennuksista on olemassa vielä vuonna 2050. Se merkitsee sitä, että nykyisiä rakennuksia pitää päivittää, jotta niiden synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään. Mahdollistamalla uusiutuvien energialähteiden käytön parannamme kiinteistön ympäristöystävällisyyttä, mutta kiinteistön energiatehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan älykästä rakennusautomaatiota. Kun tehdään kiinteistöstä energiatehokas, jokaisen projektiin osallistuvan toimijatahon tulee sitoutua kiinteistön elinkaariajatteluun.

Kestävään kehitykseen tarvittavia konkreettisia muutoksia tehdään rakennusten älykkyyttä lisäämällä. Äly tarkoittaa ylätasolla ohjelmistoa, joka miettii puolestamme, koska energiaa tuotetaan tai miten tuotettua energiaa voidaan hyödyntää varastoimalla, tai milloin kiinteistön kuluttavienresurssien on joustettava. Tulevaisuuden kiinteistöt tulevat olemaan enenevissä määrin osana energiamarkkinaa, esimerkiksi Schneider Electricin Microgrid Advisor -ohjelmiston avulla. Tämän kaltainen älykäs ratkaisu varmistaa energiavirtojen ohjaamisen niin, että verkossa tapahtuvaa tehovaihtelua saadaan tasapainotettua, tai kiinteistö voi suojautua energiahinnan vaihteluilta korkean spot-hinnan aikaan.

Älyn lisääminen kiinteistöön vie kohti ilmastonmuutostavoitteita

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ei riitä, että yritys siirtyy käyttämään uusiutuvia energianlähteitä vaan rakennusten pitäisi sopeutua älykkäästi erilaisiin tilanteisiin, kuten verkon taajuusvaihteluihin, korkeaan spot-hintaan, huipputehon hallintaan, energian myyntiin ja ostoon. Näiden lisäksi myös sisäisiin resurssien jousto-ohjauksiin esimerkiksi valaistuksen, lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon avulla.

Hyödyntämällä ennustetta taajuusvaihteluista, energiahinnasta ja säänvaihteluista äly auttaa ohjaamaan kiinteistöä parhaan mahdollisen taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Uudenaikaisilla analytiikka ohjelmistoilla voidaan myös seurata, mitä kiinteistössä on mahdollisesti vikaantumassa ja ryhtyä siten ennakoiviin toimenpiteisiin jo ennen perus vuosihuoltotoimenpiteitä, jos vikatilanne aiheuttaa taloudellisen riskin.

On vastuutonta olla ajattelematta kiinteistön elinkaarikustannuksia

EU:n taksonomian tavoitteena on rahoittaa vastuullisuutta, jolloin rahoitusyhtiöiden tukemat investointihankkeet tulevat ohjaamaan tekemistä konkreettisiin vastuullisuus toimiin. Tällä hetkellä tuettavat toimet rajoittuvat toistaiseksi toimenpiteisiin, jotka lieventävät tai sopeuttavat olemassa olevia toimia ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mutta taksonomian vaikutukset tulevat olemaan vielä huomattavasti laajemmat, jos valmistelut muiden osa-alueiden osalta saadaan valmiiksi aikataulussa 2023 vuoden alkuun.

Tämä tarkoittaa myös toimintojen tehostamista kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta, koska sillä on suora vaikutus liiketoimintoja tukevaan rahoitukseen, sekä kiinteistöjen kiinnostuksen herättämiseen tulevaisuudessa. Rakentamisen arvoketjun pelureiden pitää olla kiinnostuneita siitä, miten omaa prosessia muutetaan niin, että äly ja vastuullisuus sovitetaan siihen mukaan. Suunnittelijoilla, rakennusliikkeillä ja kiinteistönomistajilla pitää olla tahtoa ymmärtää, miten äly ja vastuullisuus tuodaan mukaan niin, että tehokkuus säilyy. Suunnittelijalla on iso rooli auttaa arvoketjua ymmärtämään älyn merkitys ja tehdä liiketaloudellinen lisäarvo näkyväksi.

Älykäs automaatio tekee kiinteistöstä energiatehokkaan

Automaatio on kaiken keskiössä. Se ohjaa kiinteistöjä toimimaan tehokkaammin. Digitaalisiin kiinteistönhallinnan ratkaisuihin panostamalla saadaan säästöjä esimerkiksi energiankäytössä, joka heijastuu kiinteistön hiilijalanjälkeen pienempinä hiilidioksidipäästöinä ja kiinteistön arvoon pienenevän hoitotaseen kautta.

Älykkäillä ratkaisuilla kiinteistöt voivat säästää energiaa vedessä, lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkössä. Myös resursseja ja aikaa säästyy, kun päätökset perustuvat läpinäkyvään tietoon eri käyttäjäryhmille.

Kiinteistönomistajien kannattaakin olla aktiivisesti mukana, kun rakennushankkeiden uusista teknologioista päätetään, sillä rakennusten älykkäät ja vastuulliset innovaatiot ovat kiinteistön tuottoennustetta parantavia, kun päätökset tehdään oikea-aikaisesti, jolloin investointikustannukset pysyvät järkevinä.

Olemassa olevaan rakennuskantaan kannattaa lisätä älyä vaiheittain. Äly tukee asiakkaan liiketoimintaa, kun ennustettavuus ja kiinteistön energiatehokkuus paranevat. Ja myytti, että vanhasta ei saa älykästä on murrettu jo aikaa sitten. Tämän päivän avoimet ratkaisut ovat yhteensopivia vanhempienkin järjestelmien kanssa ja langattomat ratkaisut avaavat mahdollisuuksia tuoda älykkyys asteittain haasteellisiinkin ympäristöihin.

Kuuntele lisää Jan Mattssonin ja Jari Vuoren ajatuksia podcastista: Onko älykäs rakentaminen älykkäin tapa ratkaista ilmastonmuutos? 

Tägit: , ,

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.