Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Jotain uutta, jotain vanhaa – energiamurrokseen tarvitaan teknologiaa laidasta laitaan

Suomi ei pärjännyt arvonnassa, kun öljylähteitä jaettiin, mutta uusiutuvan energian ja etenkin tuulivoiman kohdalla meidän on mahdollista olla kokoamme suurempi mahti. Liikenne, lämmitys ja teollisuus sähköistyvät alati kiihtyvää vauhtia. Uusiutuvat energianlähteet ovat nopea keino lisätä sähköntuotantoa. Tarvitaan kuitenkin erilaista uutta ja vanhaa teknologiaa, jotta tuuli- ja aurinkoenergiasta saadaan kaikki hyöty irti.

Energiajärjestelmä on juuri nyt perustavanlaatuisessa ja nopeassa muutoksessa. Viimeistään koko Eurooppaa ravistellut sota on ajanut myös Suomen kasvattamaan energiaomavaraisuuttaan. Lisäksi Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen edellyttää toimintojen sähköistämistä joka rintamalla lämmityksestä teollisuuteen ja liikenteeseen. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus väheneekin koko ajan, joten kokonaisenergiankulutus laskee, mutta vastaavasti sähkönkulutus nousee. Uusiutuvat energianlähteet, kuten tuuli ja aurinkovoima, ovat olennaisessa asemassa niin hiilineutraaliuden, omavaraisuuden kuin yhteiskunnan yleisen sähköistymisen kannalta.

Tuulivoimahankkeet ovat investointien ajureita

Tuulivoimaan tehdään tälläkin hetkellä isoja investointeja, joiden hyödyistä Suomessa päästään nauttimaan jo nyt ja tulevina vuosina. Yksi esimerkki suuresta investoinnista on OX2:n parhaillaan rakentama Lestijärven tuulipuisto, jonka tuotanto tulee kattamaan noin kaksi prosenttia Suomen nykyisestä sähkönkulutuksesta ja joka tulee valmistuessaan olemaan maamme suurin maatuulipuisto.

Vuoden 2025 alussa sähköntuotantonsa aloittava tuulipuisto on erinomainen esimerkki markkinaehtoisesti toteutetusta hankkeesta, johon kotimaiset energiayhtiöt ovat sijoittaneet. Keski-Pohjanmaalle rakennettava tuulipuisto on yhteensä 650 miljoonan euron investointi.

Tuulipuiston toteuttamiseen tarvitaan suuri määrä modernia ja perinteistä teknologiaa. Pelkästään Lestijärven hankkeessa rakennetaan 70 kilometriä keskijännitemaakaapelia, 28 kytkinasemaa ja neljä sähköasemaa. Sähköasemien toteutuksessa on käytetty muun muassa Schneider Electricin keskijännitekojeistoja. Nykyaikaisessa tuulivoimapuistossa tarvitaan siis teknologiaa laidasta laitaan. Myös osaajien osalta tarpeet ovat monipuoliset.

Edullisesta uusiutuvasta energiasta on moneksi

Suomessa tuulivoiman osuus on nyt noin 16 prosenttia energiantuotannosta, mutta se kasvaa vauhdilla. Nykyisten jo varmistuneiden investointien valossa Suomen tuulivoimakapasiteetti on vuoteen 2025 mennessä noin kymmenen gigawattia. Tuulivoimaloiden koko ja siten sähköntuotto ovat kasvaneet valtavasti, joten myös kapasiteetin kasvu on ollut räjähdysmäistä. Tällä hetkellä tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan selkeästi edullisin sähköntuotantomuoto, mikä perustelee investointien suuren määrän.

Uusiutuvissa sääriippuvaisissa energialähteissä on kuitenkin omat haasteensa: miten käyttää tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö, kun sitä tuotetaan yli sen hetkisen tarpeen? Ylimääräisen energian käytössä ja varastoinnissa uudet teknologiat ovat ratkaisun avain, mutta myös hyvin perinteisellä tekniikalla on sijansa.

Paljon puhutussa vetytaloudessa edullista uusiutuvaa energiaa käytetään vedyn tuottamiseen. Samoin kuin fossiilisten hiilivetyjen kohdalla, myös vedyn käyttökohteet ovat huomattavasti energiakäyttöä laajemmat.

Vedyn avulla voidaan tuottaa esimerkiksi maataloudelle elintärkeää ammoniakkia. Ammoniakkia tarvitaan lannoitteiden raaka-aineeksi: tällä hetkellä sitä tuotetaan maakaasusta, mikä ei ole ratkaisuna kestävä eikä tue omavaraisuutta. Uusiutuva energia auttaa siis ratkaisemaan myös ammoniakkituotannon ja sitä kautta maatalouden kestävän kehityksen haasteita.

Ylijäämäenergia nopeasti hyötykäyttöön

Vetytalouden suuret investoinnit ovat tulossa, mutta ne ottavat oman aikansa. Edulliselle sähköenergialle on kuitenkin käyttökohteita, jotka ovat toteutettavissa suhteellisen nopeasti ja edullisesti hyvin perinteistä tekniikkaa hyödyntäen. Monet kotimaiset energiayhtiöt ovat viime aikoina päättäneet investoinneista kaukolämpöä tuottaviin sähkökattiloihin.

Kaukolämmön tuottaminen sähköllä silloin, kun sähkö on edullista, tuo sähköjärjestelmäämme kaivattua joustavaa kulutusta. Samalla on mahdollista vähentää polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Suora sähkölämmitys vastuksella on kaikessa yksinkertaisuudessaan ollut tekniikkana olemassa yhtä kauan kuin sähköä on hyödynnetty. Edullinen uusiutuva energia on kuitenkin käytännössä mahdollistanut hyvin perinteisen tekniikan paluun ja hyödyntämisen suuressa mittakaavassa.

Uusiutuvat energianlähteet ovat talouden ja uusien ratkaisumallien ajureita. Schneider Electric ja OX2 ovat mukana rakentamassa sähköistyvää yhteiskuntaa. Uusiutuva energia hyödyttää niin taloutta kuin kestävää kehitystä: varmistetaan yhdessä, että panostamme riittävästi tarpeelliseen teknologiaan.

Blogin kirjoittajana on OX2 Veli-Pekka Alkula​ Hankekehitysjohtaja, maatuulivoimassa.

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.