Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Ovatko EU:n energiadirektiivit kuntien kurittamista vai edelläkävijöiden onnenpotku?

Euroopan unionin energiatavoitteet ovat selkeät: energiankulutus on käännettävä laskuun ja energiatehokkuutta on parannettava jäsenmaissa kautta linjan. Yksi EU:n tavoitteiden kulmakivistä on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, johon tehtiin muutoksia alkuvuodesta 2023. Muutokset eivät ole vielä tulleet voimaan kansallisella tasolla, mutta pitkäjänteisesti ajattelevien kuntien ja julkisten toimijoiden kannattaa lähteä jo nyt toteuttamaan sen päämääriä.

EU:n päättäjät kantavat huolta kiinteistöjen energiatehokkuudesta, sillä kiinteistöjen osuus koko EU:n energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia, ja arviolta 75 prosenttia koko unionin rakennuskannasta on energiatehotonta. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksilla halutaan saada rakennuksista energiatehokkaampia ja vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Direktiivin avulla halutaan varmistaa, että energiauudistusten tahti pysyy ripeänä. Uusien rakennusten pitäisi jatkossa olla nollapäästöisiä alusta alkaen, ja alhaisimpiin energialuokkiin kuuluvien rakennusten luokitusta on nostettava pari pykälää. Suurin uudistuspaine kohdistuu esimerkiksi kuntien omistamiin kiinteistöihin ja muihin julkisiin rakennuksiin, joihin on tehtävä selkeitä parannuksia kuluvan vuosikymmenen aikana.

On kuitenkin syytä muistaa, että direktiivi ei muuta suoraan kansallista lainsäädäntöä, joten Suomessakin tullaan vielä pohtimaan direktiivin toteuttamisen muotoja ja keinoja. Uudistettu direktiivi ei siis velvoita kuntia ja julkisia toimijoita tekemään suuria energiaremontteja heti jokaiseen kiinteistöön. Kunnissa voidaan huokaista helpotuksesta, ainakin hetken verran.

Eri asia taas on, kannattaako aikaa parempaa jäädä odottelemaan. Energiaremontit tulisi ottaa työlistalle nyt, sillä kansainväliset ja kansalliset vaatimukset tulevat jatkossa vain kasvamaan.

Kapuloita rattaisiin vai uusi ympäristövaihde silmään?

Suomella on omiakin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, sillä maamme aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tuulivoiman ja muun fossiilittoman sähköntuotannon kasvu on ollut vauhdikasta, mutta iso osa vaikkapa kaukolämmöstä syntyy edelleen fossiililla polttoaineilla. Kiinteistöillä on myös Suomessa valtava merkitys energiankulutukseen, joten niiden merkitys ilmastotavoitteiden toteutumiselle on ilmeinen.

Vihreän sähkön ostaminen ja päästökompensointi hyvittävät varsin pienen osan kiinteistöjen ympäristövaikutuksista. Lisäksi näillä toimilla ei ole minkäänlaista vaikutusta kaikkein kriittisimpään kysymykseen, energiankulutuksen vähentämiseen. Kiinteistöt on saatava mukaan säästötoimiin, eikä siinä riitä pelkkä vihreys: rakennusten on oltava myös energiatehokkaampia!

Suomen hiilineutraaliustavoite tai EU:n vaatimukset eivät voi toteutua, jos kunnat, julkiset toimijat ja muut suurten kiinteistöjen omistajat eivät ota ensimmäistä askelta ja paranna rakennustensa energiatehokkuutta. Niille olisi suuri virhe ajatella, että tulevat vaatimukset on täytettävä vasta pakon edessä. Kyseessä on päinvastoin palvelus kiinteistönomistajille, sillä energiatehokkuuteen ja älyteknologiaan panostaminen voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Valmistaudu uuteen energiatulevaisuuteen jo nyt

Tulevaisuudessa siintää tavoite EU:n alueen koko rakennuskannan muuttamisesta nollapäästöiseksi vuoteen 2050 mennessä, joten etenkin vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset tulevat varmasti kiristymään ennemmin tai myöhemmin. Niille, jotka haluavat toimia ennemmin, on jo tarjolla tulevaisuuden vaatimukset huomioivaa teknologiaa.

Uusissa energiaratkaisuissa on valtavasti mahdollisuuksia säästöihin, mutta myös omalla energiantuotannolla ja akustoilla voi päästä mukaan luomaan parempaa rakennusten energiatulevaisuutta. Kunnat ja muut julkiset tahot voivat ryhtyä itse sähköntuottajiksi esimerkiksi investoimalla aurinkopaneeleihin. Mikroverkkojen avulla hajautetut energiaresurssit voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi myyntisähkön hinnan noustessa huippulukemiin, ja ne mahdollistavat kysyntäjoustomarkkinoihin osallistumisen.

Tutustu Schneider Electricin ratkaisuihin kiinteistöjen kestävän kehityksen edistämiseksi ja energiatehokkuutta parantaviin palveluihin kiinteistön koko elinkaaren ajalle.

Blogin on kirjoittanut Sampsa Niemelä Director, Solution & Segment Sales. Ota yhteyttä: sampsa.niemela@se.com

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.