Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Ovatko mikroverkot ratkaisu yhteisiin energiahaasteisiin?

Miten pitkään arkesi jatkuisi samanlaisena, jos sähköä ei olisi saatavilla? Suurelle osalle meistä jo parinkin tunnin sähkökatkoksella olisi valtava vaikutus päivän sujuvuuteen. Yritystoiminnalle katkokset energian saatavuudessa ovat jopa suoranainen uhka kannattavuudelle. Suuret voimalaitokset huolehtivat kriisinkestävyydestä ja niissä on varauduttu vakaviinkin käyttöhäiriöihin, mutta nykyaikainen teknologia antaa myös yksittäisille toimijoille uusia energiatyökaluja. Mikroverkot ovat osa näitä työkaluja.

Yrityksien, kuntien ja kotitalouksien ei enää tarvitse tyytyä siihen, että energiantuotanto ja sen mahdolliset häiriöt ratkaistaan etäällä. Aiemmin nämä toimijat ovat vain kuluttaneet energiaa, mutta uuden teknologian myötä ne voivat myös varastoida, myydä ja jakaa sitä – heistä tulee siis tuottaja-kuluttajia.

Uusi energiankäyttötapa on mahdollista mikroverkkojen avulla. Mikroverkot ovat energianhallintajärjestelmiä, joiden ansiosta pienet energiantuottajat pääsevät mukaan energiamarkkinoille. Siksi niillä on tulevaisuudessa merkitystä myös energiantuotannon häiriötilanteiden tasapainottamisessa.

Edistyneet ohjausratkaisut auttavat optimoimaan saatavilla olevaa energiaa paikan päällä, jolloin mikroverkoista saadaan hyötyä myös ympäristönäkökulmasta. Mikroverkkojen avulla uusiutuvista energianlähteistä saadaan suhteessa enemmän energiaa: niiden ansiosta energian toimittaminen on tehokkaampaa, energiaa säästyy ja hiilijalanjälki pienenee.

Mikroverkot apuna poikkeustilanteissa

Energiantuotanto, mikroverkot, sääilmiöt ja ympäristökysymykset kytkeytyvät toisiinsa kiinnostavilla tavoilla. Mikroverkkoon yhdistetyllä aurinkopaneelilla saadaan esimerkiksi ympäristön kannalta kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. Aurinkoisella säällä energiaa voi helpostikin syntyä yli oman tarpeen, jolloin tuottaja-kuluttaja voi hyötyä energian myynnistä.

Säällä on kuitenkin myös toisenlainen, paljon vakavampi vaikutus energiantuotantoon. Ennätyskorkeat lämpötilat ja äärimmäiset sääilmiöt, joita on viime vuosina koettu eri puolilla maailmaa, lisäävät ennakoimattomien sähköhäiriöiden riskiä. Myös Suomessa tuotantolaitoksissa ja kiinteistöissä on viimeistään nyt mietittävä, miten varmistaa oman sähköjärjestelmän toiminta poikkeus- tai kriisitilanteissa.

Hajautettujen mikroverkkojen avulla yksittäiset toimijat voivat pienentää poikkeustilanteista johtuvien omaan toimintaansa kohdistuvien katkojen laajuutta ja vakavuutta. Digitaaliset mikroverkot saa palautettua toimintakuntoon nopeasti onnettomuuden kohdatessa, ja pitkien sähkökatkojen aikana mikroverkot voi määrittää ”saarekkeiksi”, jotka toimivat irrallaan sähköverkosta.

Epävarmasta energiatilanteesta kohti omavaraisuuden tuomaa turvaa

Energia-alan yleinen epävarmuus on näkynyt myös sähkön hinnan nousussa ja jopa sen saatavuuden vaikeassa ennakoinnissa. Sähkön kysyntä ja tuotantotavat ovat kuitenkin muuttuneet, joten sähköverkon joustavuus on entistä monimutkaisempi kuvio. Häiriöt energian toimitusvarmuudessa ovat riski yritystoiminnalle, ja kasvavat energiakustannukset heikentävät kannattavuutta. Mikroverkoilla voi olla kriittinen rooli yritystoiminnan jatkumisen turvaamisessa ja energian hintojen vaihtelusta syntyvän epävarmuuden hallitsemisessa.

Mikroverkkojen ja niihin liittyvien hajautettujen energiaresurssien hallinta-alustojen käytöstä saatava hyöty on edelleen kasvussa. Mikroverkot antavat aivan uudelle käyttäjäjoukolle keinoja kuormanhallintaan sekä sähkön tuottamiseen ja varastointiin. Tällainen tapa kuluttaa ja tuottaa energiaa hyödyttää kuluttajayhteisöä myös suuressa mittakaavassa.

Schneider Electric tukee uutta kehitystä tarjoamalla mikroverkkoihin yhdistettävää teknologiaa, jonka avulla erilaiset toimijat voivat rakentaa uudenlaista energiatulevaisuutta suunnittelemalla, rakentamalla, käyttämällä, huoltamalla ja optimoimalla järjestelmiä. Yhdessä nämä teot voivat olla osa maailmanlaajuisien energiahaasteiden ratkaisemista.

Blogin kirjoittajana on Mika Kepponen. Kulunvalvonnan ja Digital Powerin Offer Managerina Mikan vastuulla on mahdollistaa kiinteistöille uuden sukupolven kulunvalvontajärjestelmä ja varmistaa Esmikko käyttäjien siirtyminen Security Experttiin sekä älykkään sähköjakelun komponentit ja energiamittaroinnin ohjelmistot. Yli 25 vuoden aikana kertynyt kokemus teknisen asiakaspalvelun, huollon, markkinoinnin ja myynninparissa antaa varmuutta auttaa asiakasta etenemään projektissa. Yhteistyössä Mika tuo keskusteluihin oppejaan sadoista erilaisista projekteista sekä osaamisensa eri teollisuuden-, sähkönjakelun-, ja kiinteistöjärjestelmien integraatioista. Ota yhteyttä: mika.kepponen@se.com

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.