Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Energiamurros pakottaa järjestelmät muuttumaan älykkäiksi

Lähestymme energian jakelun, varastoinnin ja käytön optimoinnin suhteen murrosvaihetta, kun energiantarve tulee vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti kaksinkertaistumaan nykytasosta.

Lisäkapasiteetin tarpeesta 80 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, joiden haasteena on tuoton vaikeampi ennakoitavuus ja tuotantopiikkien hyödyntäminen. Digitaalisten energianhallinta- ja automaatioratkaisujen edelläkävijänä Schneider Electric toteuttaa älykkäitä energiajärjestelmiä, jotka tarjoavat ratkaisun tulevaan energiamurrokseen. Älykkäiden ratkaisujen avulla voidaan hallita niin energian tuotto-, kulutus- kuin varastointijärjestelmiäkin sekä muuttaa nykyiset energiajärjestelmät muuntojoustaviksi.

Energiamurroksen ohella globaali haaste on myös hiilineutraaliuden tavoittelu. Rakennetussa ympäristössä tehtävillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Älykkäät energiajärjestelmät ja talotekniset innovaatiot tarjoavat fiksuja mahdollisuuksia siihen, miten kiinteistöalan toimijat voivat olla kehityksessä suunnannäyttäjiä.

Suunnittelun avulla energiaomavaraiseksi

Rakennukset käyttävät tällä hetkellä 32 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja tuottavat kolmanneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä: jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, on rakennusten energiajärjestelmiin ja niiden elinkaaren aikaiseen käyttöön tehtävä merkittäviä muutoksia. Energiamurros toimii vauhdittajana.

Voidaan sanoa, että minkälaisesta kiinteistöstä tahansa pystytään tekemään lähes täysin energiaomavarainen ja hiilineutraali, kun energiankäyttö optimoidaan. Tavoitteen olisi hyvä olla mielessä jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa – silloin teknologia toimii saumattomasti alusta asti – mutta uudet innovaatiot istuvat myös jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa integraatiot niin energiatuottaviin järjestelmiin, erilaisiin automaatioihin kuin olosuhteita seuraaviin ratkaisuihinkin.

Äly tuo säästöä

Energiajärjestelmien älymodernisaatiossa on valtava potentiaali hiilineutraaliutta tavoiteltaessa: Suomessa on lähes 230 000 kaupallista kiinteistöä, joissa kulutetaan valtavat määrät energiaa ja tuotetaan hiilidioksidipäästöjä.

Suomessa rakennushankkeisiin lähdetään usein matalinta alkuinvestointien tasoa tavoitellen. Nyt on paikka pysähtyä pohtimaan, millaisia pidemmän ajan säästöjä älyyn satsaaminen kokonaisuuden kannalta toisi. Jo toteutetut hankkeet osoittavat, ettei uusien teknologioiden käyttöönotto ole sen kalliimpaa kuin tavallinenkaan rakentaminen. Kiinteistönhallintajärjestelmään integroidut älykkäät energiaa tuottavat, käyttävät ja varastoivat järjestelmät tuovat myös uudenlaista hallittavuutta rakennusten ylläpitoon. Näin innovaatiot tuovat säästöjä muun muassa pienemmän energiankulutuksen myötä, mikä nopeuttaa myös investointien takaisinmaksuaikaa. Tulevaisuuden kiinteistöt tulevat myös olemaan enenevissä määrin osana energiamarkkinaa. Schneider Electricin Microgrid Advisor -ohjelmiston kaltainen älykäs ratkaisu, joka varmistaa energiavirtojen ohjaamisen niin, että verkossa tapahtuvaa tehovaihtelua saadaan tasapainotettua, tai kiinteistö voi suojautua energiahinnan vaihteluilta. Tästä enemmän suunnittelutiimissä työskentelevän Jan Mattssonin blogissa.

Teknologia mahdollistaa muutoksen: keinoja on, jos on tahtoa.

Blogin kirjoittajana on Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Tägit: , , , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.