Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

IoT – miksi kaikki ei vain ole pilvessä?

IoT-ratkaisuilla pyritään luomaan parempi käyttäjäkokemus, tehostamaan toimintoja ja mahdollistamaan uusia liiketoimintoja hyödyntämällä dataa siellä, missä se syntyy. Tämä luo pilvipalvelujen lisäksi valtavan tarpeen reunalaskennalle eri aloilla, kuten teollisuudessa, pankeissa, myymälöissä, terveydenhuollossa, puolustusvoimissa ja oppilaitoksissa. Reunalaskennalla (edge computing) tarkoitetaan IT-laitteiden tuottaman datan prosessointia lähellä datan lähdettä. Reunalaskennan tarve voi johtua suuresta datan määrästä tai sovelluksen nopeusvaatimuksista hyvän käyttäjäkokemuksen luomiseksi. Joillakin aloilla myös lainsäädäntö voi vaatia datan käsittelyä paikallisesti.

Tämä johtaa IT-infrastruktuurin hajautumiseen fyysisesti ja myös sekoitukseen eri tavoista käsitellä dataa, jolla liiketoimintaa ohjataan. Nykypäivänä pelkästään yhden yrityksen tarvitsemien IT-laitteiden määrä voi olla päätähuimaava: on yksittäisiä toimipisteitä, pilvipalveluita sekä paikallisia konesaleja, joissa muodostuu suuri datamäärä. Tällöin tarvitaan reunalaskentaa.

Laite siellä, toinen täällä – hallitse yrityksesi IT-laitteita etänä

Edellä mainituissa esimerkeissä haasteena on hajautetun IT-infrastruktuurin laajuuden ymmärtäminen, kyberturvallisuus ja olosuhdehallinta. Tämän lisäksi yrityksen pitäisi pystyä kertomaan vastuullisuusraportoinnissa (EU CSRD-direktiivi) mikä osa yrityksen käyttämästä energiasta kulutetaan IT-infrastruktuurin toimesta ja paljonko CO2-päästöjä koko yrityksen tietojenkäsittelyn arvoketju aiheuttaa.

Esimerkiksi kauppaketjuilla, apteekeilla ja sairaaloilla voi olla pieniä laitteita hajautettuna laajalla alueelle, kauppaketjuilla ne voivat kattaa jopa koko Suomen. Schneider Electricin Ecostruxure IT Expert -palvelun avulla hajautettujen laitteiden toimintaa ja kuntoa voidaan vaivatta seurata. Palvelun avulla voidaan myös ennakoida huoltotarpeet, jolloin liiketoiminnan jatkuvuus voidaan turvata.

Esimerkiksi kauppojen kohdalla tämä tarkoittaa, että jokaisen yksittäisen kassan UPS-varavirtalähteiden akustojen kuntoa voidaan seurata ja estää mahdolliset liiketoiminnan keskeytykset, mikäli suunniteltuja noin kahden tunnin mittaisia tai pidempiä suunnittelemattomia sähkökatkoja esiintyy.

Apteekeissa on tärkeää varmistaa kylmiöiden toimivuus kaikissa tilanteissa. Varsinaisten IT-laitteiden lisäksi sairaaloissa haasteeksi voi muodostua lukuisten tutkimuslaitteiden omat UPS-varavirtalähteet, joiden akustojen kuntoa ei valvota keskitetysti. Ecostruxure IT Expert on valmistajariippumaton ratkaisu, johon voidaan liittää useiden valmistajien laitteita valvottavaksi.

Kyberturvallisuus ja tehokas IT-infrastruktuurin hallinta

IT-infran kyberturvallisuuden on oltava kunnossa. Tämä on mahdollista tehokkaalla laitehallinnalla, jolla varmistetaan, että laitekannassa on viimeisimmät laiteohjelmiston päivitykset. Järjestelmään tuotavien uusien laitteiden konfigurointi on tehtävä oikein. Ecostruxure IT Expert mahdollistaa laitekannan useiden laitteiden konfiguraatioiden kloonauksen keskitetysti.

Lisäksi koko IT-infrastruktuurin laitekannan mahdolliset kyberhaavoittuvuudet saadaan kootusti näkyviin ja raportoitua, koska palveluun voidaan kirjata laitteiden käyttämät IT-rajapinnat. Palvelu tunnistaa automaattisesti, kun maailmanlaajuisia haavoittuvuuksia julkaistaan, ja vertaa niitä yrityksen laitekantaan.

Vastuullisuusraportointi

Datakeskukset kuluttavat globaalisti noin 1–2 prosenttia koko maailman energiasta. Hajautetun IT-infrastruktuurin määrän kasvaessa myös sen merkitys vastuullisuusraportoinnissa nousee esiin. Hyödyntämällä IT-infrastruktuurin keskitettyä valvontaa voidaan tuottaa erittäin tarkkaa mitattua tietoa käytetystä energiamääristä ja myös hallita laitekantaa vastuullisuusraportoinnin näkökulmasta.

Toteuttamalla laitekannan IT-infrastruktuuriratkaisut Schneider Electricin kanssa yritykset voivat varmistaa, että laitekanta kostuu vastuullisuustavoitteiden mukaisista Green Premium Label -tuotteista. Näiden tuotteiden avulla yritykset voivat saavuttaa tiukimmatkin vastuullisuustavoitteet – myös epäsuoria päästöjä koskevat.

Kirjoittaja, Toni Kylkisalo vastaa asiakkaidemme kriittisiä järjestelmiä turvaavien laitteistojen, kuten varavirtajärjestelmien, ja konesaliratkaisuja tuottavasta Secure Power -liiketoiminnasta. Yksikön on myös mahdollista tuottaa yritysten johdolle kokonaisnäkymä yrityksen hajautettuun ja hybridiin IT-infrastruktuuriin ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Kokonaisnäkymäratkaisut mahdollistavat myös IT-infrastruktuurin ympäristövaikutusten mittaamisen ja raportoinnin yritystasolla.

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.