Tuomas Korhonen

Lapsenahalusin voittaa olympiakullanmäkihypyssä. Edelleen uskon, että visionmäärittäminen ja keinoista päättäminen, joillatoivottuun lopputulokseen päästään systemaattisella työllä, johtaa menestykseen. Haaveet ja visiot ovat inspiraation lähde, mutta matkajoka täytyy tehdä niiden saavuttamiseksion välttämätön. Automaatioalan työtehtäni alkoivat 25 vuotta sitten tehdashallissa. Tiedonpuutetuotantolaitteiston tilasta, joka johti välillä tarpeettomiin tuotannon keskeytyksiin,herättivät kiinnostukseni automaatioalaa kohtaan. Digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä olemme ottaneetjättiloikan tehokkauudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Missioni on auttaa asiakkaitamme saamaanliiketoiminnallista hyötyädigitalisaation tuomista mahdollisuuksista.Tiimin vetäjänä ja isänä koen ihmisten inspiroinnin ja valmentamisen valtavan mielenkiintoiseksi tehtäväksi.Nautin tilanteista, joissa tapahtuu ja joissa tiimin jäsenetpääsevät tuomaan omat vahvuutensa esiin.
2 min read

Valmistajariippumaton automaatio tuo uusia ansaintamalleja ympäristöystävällisesti

171 katselukertaa 0 0 25