Harri Rajaniemi

Harri on tavoitteellinen ja analyyttinen teollisuustiimin liiketoimintajohtaja, joka uskoo avoimen automaation muuttavan teollisuuden pelikenttää tulevina vuosina. Harrin missiona on auttaa teollisuusasiakkaita kehittämään toimintaansa tehokkaampaan suuntaan hyödyntämällä Teollisen Internetin avoimia, keskenään kommunikoivia järjestelmiä. Harrilla on kokemusta siitä, että voittamaton yhdistelmä digitaalisten ratkaisujen rakentamisessa saadaan, kun yhdistetään asiakkaiden ymmärrys itse sovelluksesta Schneider Electricin osaamiseen teollisuuden toimilaitteista, niiden ohjaamiseen käytettävästä automaatiosta ja ohjelmistoalustoista.
1 min read

Tarvittiinko pandemia antamaan sysäys teollisuusyritysten digitalisaatiolle?

546 katselukertaa 0 0 118