Mistä tiedät onko älypistoke turvallinen?

Tavallinen kotitalouspistorasia, eli ns. Schuko-pistorasia on kaikille tuttu laite. Olet varmaankin tottunut siihen, että laitteen turvallisuus on tutkittu ja laitteessa on FI-merkki. Pistorasiat on varustettu turvasuluin, jotka lisäävät turvallisuutta lapsiperheissä. Itse muistan lapsena kytkeneeni rakennussarjan paristokäyttöisen moottorin suoraan mummolan pistorasiaan. Nykyisillä turvasuluin varustetuilla pistorasioilla tai älypistokkeilla tämä moottorikoe olisi jäänyt tekemättä.

Millainen on sitten hyvä älypistoke? Ainakin kannattaa varmistaa, että tuotteessa on CE -merkinnän lisäksi FI -merkki. Kannattaa kiinnittää huomiota myös pistokkeen kuormitettavuuteen. Älyn lisääntyminen kodin sähkölaitteissa vaatii myös hieman enemmän tarkkaavaisuutta käyttäjältä.

Valvonta kattaa vain jäävuoren huipun – sinulle jää vastuu tuotteen ostajana

TUKES suorittaa pistokokein valvontaa markkinoilla oleville sähkötuotteille, perustuen riskiarvioon ja valvonnan vaikutusten maksimointiin. Suomessa havaitaan joka vuosi satoja tuotteita, joiden puutteet voivat aiheuttaa sähköisku- tai tulipalovaaran.

Esimerkiksi pienjännitetuotteiden kohdalla yli 30%:ssa havaitaan toimenpiteitä edellyttäviä puutteita. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 200 turvallisuuspuutteita sisältävää sähkölaitetta. Markkinoilla on laitteita moninkertainen määrä. Tämä tarkoittaa, että meillä sähkölaitteiden käyttäjillä on suuri vapaus ja vastuu valita turvallinen laite. Asia korostuu, kun laitteisiin rakennetaan yhä enemmän älyä, ja laitteet sisältävät siten enemmän elektroniikkaa.

Valmistaja myöntää CE-merkin itse omille tuotteilleen

CE-merkkiä ei myönnä mikään yksittäinen taho, vaan se on valmistajan tai EU-maahantuojan tekemä oma vaatimuksenmukaisuuden vakuutus. Monesti sähkölaitteet kuuluvat pienjännitedirektiivin (sähköturvallisuus), radiolaitedirektiivin (sähköiset häiriöt) tai RoHs-direktiivin piiriin (haitalliset kemikaalit). Valmistaja tai maahantuoja toteaa itse, että tuote täyttää vaatimukset ja tekee tuotteeseen CE-merkin. Riippumattoman kolmannen osapuolen hyväksyntää ei edellytetä. CE-merkintä on siis tavallaan valmistajan itsensä kirjoittama pääsylippu koko EU:n laajuiselle yhteismarkkinalle. Kuluttaja voi yrittää saada lisätietoa eri turvallisuusvaatimusten täyttämisestä perehtymällä tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistuksiin tai kysymällä valmistajalta. Käytännössä tietoa voi olla vaikea saada.

FI -merkki kertoo, että älypistoke on turvallinen

Onneksi sähkötuotteille on olemassa FI-merkki. Se kertoo että riippumaton tarkastuslaitos on tutkinut tuotteen ja todennut sen täyttävän suomalaiset turvallisuusmääräykset. Sertifiointiin liittyy myös vuosittainen auditointi valmistavilla tehtailla, joka takaa korkean laatutason säilymisen. Voit varmistua siitä että tuotteella on FI-merkki tutustumalla tuotetietoihin tai etsimään FI-logon laitteesta.  Entä jos tuotteessa ei ole FI-merkkiä? Tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä valmistajaan ja kysyä miksei tuotetta ole merkitty ja miten turvallisuus ja vaatimuksenmukaisuus on varmistettu.

Schneider Electricin toimintaperiaatteissa tuoteturvallisuus on keskiössä. Siksi monilla sähkötuotteillamme on tämä vapaaehtoinen kolmannen osapuolen hyväksyntä, FI-merkki.

Esimerkiksi Schneider Electricin Wiser älykotituotesarjan puhelimella ohjattava Wiser älypistoke on FI-merkitty. Se on myös hyväksytty 16A virralle ja täyttää radiolaitedirektiivin sekä pistorasioiden vaatimukset. Lisäksi laite on Green Premium-ympäristömerkitty.

Wiser älykotijärjestelmän älypistoke mahdollistaa virrankulutuksen seurannan puhelimella päivä, viikko, kuukausi ja vuositasolla.

 

16A enimmäisvirta on sama kuin tavallisessa pistorasiassa. Tämän ansiosta voit kytkeä älypistokkeeseen huoletta minkä tahansa markkinoilla saatavilla olevan sähkölaitteen. Jos käytät muun valmistajan 10A enimmäisvirran laitetta, tulee sinun itse varmistua siitä, että älypistokkeeseen kytketty kuorma ei ylitä suurinta sallittua. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi kesämökin sähkölämmittimen etäohjaus.

Pidetään mielessä kuitenkin, että pistorasian tehtävä on syöttää virtaa sähkölaitteille – perinteiseen tyyliin tai älykkäästi. Niin, ja miten kävi rakennussarjan moottorille? Se kärähti leimahduksen kera, mutta muuta vahinkoa ei onneksi sattunut.

Katso täältä Wiser älypistokkeen sertifikaatin

Ja muistutuksena, Tukesin verkkosivuilta löydät tietoa mitä sähkötöitä itse saat tehdä. Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.


ei vastauksia

Kommentoi

  • (will not be published)