Älykäs huoneympäristö tuo sisäolosuhdetiedot näkyviin käyttäjille

Tiedämme kaikki sanonnan tiedon lisäämästä tuskasta. Kun osallistuin päiväkodin tiivistunnelmaiseen vanhempainiltaan, jossa käsiteltiin rakennuksen sisäolosuhteita, aloin pohtia tiedon merkitystä ymmärryksen kasvattajana. Vanhempainillan kuulijat kaipasivat faktapohjaista tietoa sisäolosuhteista. Haluttiin sisäolosuhdetiedot näkyviin sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tiedosta viestimiseen.

Myös palveluntarjoaja jakoi saman tuntemuksen: miten katkoa huhuilta siivet, jos esimerkiksi sisäolosuhteista ei ole tarjolla tietoa. Voiko tällaista tilannetta johtaa ilman tietoa? Miten asiakasodotukset voi täyttää?

Sisäolosuhteiden säätäminen onnistuu älykkäällä tekniikalla

On hyvä muistaa, että terveet ja turvalliset sisäolosuhteet koostuvat monesta eri tekijästä, vaikka keskusteluiden keskiössä on useimmiten sisäilma. Koska olosuhteet aistitaan ja ovat jokaiselle henkilölle henkilökohtaisia, syntyy ristiriitaisia näkemyksiä toimitilan todellisista olosuhteista. Tämän takia on kaikkien etu tuoda sisäolosuhdetiedot näkyviin, reaaliaikaisesti seurattavaksi ja hallittavaksi. Älykäs huoneympäristön IoT-ratkaisu tarjoaa vastauksen tilanteeseen.

Schneider Electricin uusi älykkään huoneympäristön ratkaisu eli Connected Room Solution (CRS) yhdistää viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät talotekniset järjestelmät sekä huone- tai tilakohtaisen sisäolosuhteiden hallinnan ennen kokemattomalla tavalla. Langattomien vastaanottimien avulla voidaan ohjata muun muassa tilan lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Keskeistä huonetiloja käyttävien kannalta on saada terveet, turvalliset ja viihtyisät olosuhteet.

Ratkaisu tarjoaa visuaaliseen muotoon purettuna reaaliaikaista tietoa esimerkiksi päiväkodissa niin huonetilojen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta, hiilidioksidipitoisuudesta, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC) kuin äänitasoistakin. Tiedot voidaan esittää esimerkiksi näyttötaulujen kautta kaikkien tiloja käyttävien nähtäville tai vaikkapa suoraan vanhempien matkapuhelimiin.

Lue miten tilakohtaiset huonesäätimet huolehtivat vieraiden viihtymisestä uudistuneessa hotelli Kimmelissä ja tutustu tarkemmin älykkään huoneympäristön Connected Room Solution -ratkaisuun verkkosivuillamme.

 


ei vastauksia

Kommentoi

  • (will not be published)