Har du overblik – eller kan du bare se et øjebliksbillede?

Energieffektiv drift med mindre CO2-udledning og generelt øget bæredygtighed rykker længere og længere op på dagsordenen. Men alt for ofte mangler det fulde overblik over driften af bygninger.

Har jeg det fulde overblik, eller har jeg kun et øjebliksbillede af driften her og nu?

Det er efter min mening et spørgsmål, mange bygningsejere og driftsansvarlige bør stille sig selv. Desværre vil jeg vove den påstand, at svaret i mange tilfælde vil være tættere på “et øjebliksbillede” end “det fulde overblik.”

Og det er et problem, som fortjener lidt mere opmærksomhed.

Næsten uanset hvor vi vender blikket hen, fylder ønsket om øget bæredygtighed med mindre CO2-udledning mere og mere i vores samfund – både blandt myndigheder, virksomheder og borgere.

Men når det gælder driften af bygninger, ser billedet desværre lidt anderledes ud. Der er, for nu at sige det pænt, masser af plads til forbedringer for at øge energieffektiviteten og dermed bæredygtigheden. For der er nemlig mange fordele ved intelligente bygninger.

Ingen krav til bæredygtighed

En af de største udfordringer er manglen på en holistisk tilgang til at drive en bygning på en energieffektiv og bæredygtig måde. Men hvorfor anlægger vi ikke en holistisk tilgang, når vi allerede har redskaberne til at hjælpe virksomhedsejere med at få en mere bæredygtig bygning?

Lad os tage et skridt tilbage.

For at udvikle et fælles grundlag i den danske byggebranche om, hvad bæredygtighed er, og hvordan det kan måles, blev der nedsat et konsortium af brancheeksperter. De skulle foretage en sammenligning af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder: DGNB, BREEAM, LEED og HQE.

Disse standarder er omfattende værktøjer til at give vejledning og overblik i en ofte kompleks byggeproces. 

Lad os tage DGNB som et eksempel. DGNB er baseret på FN’s definition af bæredygtighed. DGNB-systemet vurderer en bygning eller et byområde ud fra seks hovedområder: miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet.

DGNB “i sig selv” og de andre bæredygtighedsstandarder er dog fine, men der, hvor bygningsautomatisering virkelig gør en forskel, er i bygningens drift – dvs. når den er taget i brug og ikke i selve opførelsesfasen.

Det er netop her, at “DGNB-systemet for bygninger i brug” kommer i spil. Det er udformet som et forvaltningsværktøj, der støtter bygningsoperatører, ejere og brugere i udviklingen af en bæredygtig og klimaindsatsorienteret ejendomsstrategi. Ved systematisk at tage hensyn til alle relevante oplysninger om bygningen og dens karakteristika, brugen og de reelle forbrugsdata hjælper systemet med at skabe gennemsigtighed og identificere optimeringspotentiale. Dette minimerer risici og øger investeringssikkerheden.

Derfor mener jeg, at nøglen til at blive mere bæredygtig først og fremmest er at bruge data til at måle bygningernes indvirkning.

Er din bygningsdrift optimal?

Tag testen ved at trykke på banneret og se, om du får det meste ud af din bygnings potentiale:

For at opfylde bæredygtighedsmålene skal man kunne måle sin indsats. Schneider kan beregne jeres CO2-udledninger på grundlag af jeres energiforbrug, hvilket er den lettere del. Derefter kan vi udvide det til andre bæredygtighedsforanstaltninger vedrørende Scope 1, 2 og 3. Men hvorfor er det vigtigt?

Mange bygherrer, ejere og operatører er simpelthen ikke tilstrækkeligt opmærksomme på mulighederne for at energioptimere deres bygninger. De bør arbejde målrettet med bygningers energiforbrug og miljøpåvirkning.

I Schneider Electric har vi for nylig analyseret kravene og specifikationerne i en række store udbud for nye, store byggeprojekter. Vi ledte især efter klart formulerede krav til bæredygtighed, og vi fandt … ingen.

Det er naturligvis bekymrende, og det fortæller os som førende leverandør af bygningsautomatisering og energistyringssystemer, at vi skal være bedre til at fortælle vores kunder, deres rådgivere og morgendagens bygherrer om de mange muligheder, der findes.

For mulighederne er der – endda i rigelige mængder. Moderne BMS/CTS-systemer, kombineret med menneskelige og digitale tjenester, giver ejere og operatører alle værktøjerne, de har brug for til at:

Overvåge energiforbruget – vores løsninger skaber handlingsorienteret indsigt. Det er nødvendig for bedre at styre og optimere bygninger, forbedre energieffektiviteten og opfylde cybersikkerhedsbehov.

– Øge energieffektiviteten – ved at få et overblik over din strømkvalitet ved at forbinde din bygning med vores hostede Power Monitoring Expert (PME). Nogle produkter, der genererer energibesparelser, kan påvirke strømkvaliteten. Med vores hostede PME og strømkvalitetsmålere kan I opdage dette og foretage en service, før noget går i stykker.

– Dokumentere CO2-emissioner

– Benchmarke bygningens energimæssige ydeevne i forhold til bæredygtighedsmål

Dette skyldes ikke mindst, at den teknologiske udvikling inden for områder som Internet of Things (IoT), cloud, maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) har skabt nye muligheder.

Disse tager f.eks. form af nye digitale tjenester oven på de klassiske bygningsautomatiserings- og energistyringssystemer. Også her sker der en konstant udvikling.

Proaktivt fokus, hvor der er behov for opmærksomhed

Men de teknologiske fremskridt må ikke få os til at glemme det andet element, hvis vi skal lykkes med at gøre vores bygninger mere bæredygtige. Et element, som er mindst lige så vigtigt som teknologien, : Mennesker.

For selvom teknologien er blevet smartere, funktionerne er blevet automatiseret, og data bliver omdannet til indsigt, kræver det stadig mennesker at omsætte indsigt til handling. Og i sidste ende til konkrete resultater.

Regelmæssig vedligeholdelse, regulering og tilpasning af tekniske installationer til ændrede brugsmønstre er lige så afgørende for en bygnings energimæssige ydeevne.

Men når vi hos Schneider Electric taler med vores kunder, ser vi desværre, at en serviceaftale for bygningsautomatisering ofte nedprioriteres. Hvis den ikke helt bortfalder. Og det er til skade for kundernes energi- og kulstofregninger.

Schneider Electric kan levere et bredt niveau af smarte energifunktioner, der er klar til at blive implementeret i dit SCADA-system. I mange tilfælde kan vi levere disse funktioner som et “add-ons” til eksisterende programmering. Det betyder, at du selv uden at investere i yderligere hardware vil være i stand til at reducere dit energiforbrug.

Store potentielle gevinster

For hvis bygningernes tekniske systemer ikke bliver tilset og tilpasset med jævne mellemrum, går deres ejere glip af meget store, potentielle gevinster.

Derfor bør bygherrer, ejere og driftsansvarlige, som vil tage energieffektivitet og bæredygtighed seriøst, tænke mere helhedsorienteret.

Med det rigtige samspil mellem bygningens systemer, digitale services og mennesker i form af serviceteknikere og andre fagfolk er vejen banet for at opnå store gevinster. Både når det gælder bæredygtigheden, komforten og økonomien.

Hvis du har brug for yderlig vejledning indenfor services, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular. 

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?  

Meld dig ind i LinkedIn-gruppenBuilding Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.

Tags: , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.