Regulering

Johnnys Corner: Valg af føler til regulering af rumtemperatur

I denne video guider Johnny dig til at vælge den korrekte føler til regulering af rumtemperatur i f.eks. et kontor, klasseværelse eller mødelokale. Han giver dig også tips og tricks til, hvordan du vælger det korrekte målepunkt til at regulere dit ventilationsanlæg efter.

Johnny kommer bl.a. ind på følgende:

 1. Forskellen på de fire typer af temperaturstyringer
 2. Hvornår det er mest hensigtsmæssigt at bruge de forskellige temperaturstyringer
 3. Hvad du skal være særlig opmærksom på ved de fire typer af temperaturstyringer

Når du arbejder med ventilation, har du mulighed for at bruge flere forskellige målepunkter til at regulere dit ventilationsanlæg efter. Der er som standard fire forskellige følere, du kan regulere efter:

 1. Føleren i indblæsningskanalen. Den giver en fast indblæsningstemperatur
 2. Rumføleren dvs. en føler der sidder i selve rummet (f.eks. et mødelokale).
 3. Føleren i udsugningskanalen, som giver en udsugningstemperatur
 4. Udendørsføler, som styrer indblæsningstemperaturen via udetemperaturen

 

1. Føler i indblæsningskanalen:
Ved at benytte føleren i indblæsningskanalen bringes frisk luft ude fra ind til de enkelte brugere af lokalet. Denne type af regulering benyttes ofte til komfortventilation. Udeluften tempereres til den ønskede temperatur f.eks. 18 eller 20 °C, og erstatter den dårlige luft i lokalet. Fordelen er, at brugerne af lokalet løbende modtager frisk og tempereret luft. Ventilationen skal/må ikke med denne løsning bidrage til opvarmningen.

2. Rumføler:
Når denne type af regulering anvendes, skal du især være opmærksom på, om der er placeret radiatorer i lokalet, da dette vil påvirke rumføleren og omvendt. Såfremt du vælger at regulere efter rumtemperaturen, så skal det være ventilationsanlægget, der bestemmer temperaturen i rummet og ikke radiatorerne.

3. Føler i udsugningskanalen:
Benyttes føleren i udsugningskanalen blandes udsugningsluften fra alle rum. Dette betyder, at du kan risikere at få både kolde og varme rum på samme tid. Johnny vil således kun anbefale denne type regulering, når ventilationsanlægget alene betjener et rum.

4. Udendørsføler:
Med en udendørsføler styrer du indblæsningstemperaturen efter, hvor koldt det er udenfor. Det betyder, at hvis det er koldt udenfor, så kan ventilationsanlægget bidrage til opvarmning. Du kan således hæve temperaturen til X antal grader, og den vil holde en konstant indblæsningstemperatur i lokalet, uanset hvor koldt det er udenfor. Når det er varmt udenfor, kan man sænke indblæsningstemperaturen, og dermed opnå kølende effekt (kræver køleflade i anlæg).

 

Ved at vælge den rette temperaturstyring, får du således den bedste driftsøkonomi og komfort herunder indeklima.

Har du brug for yderlig vejledning i forhold til valg af føler, er du meget velkommen til at kontakte Johnny på ebo@se.com eller skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.

Find de tidligere udgaver af Johnnys Corner her:

 1. Johnnys Corner: Regulering
 2. Johnnys Corner: Regulering del 2
 3. Johnnys Corner: Fra sommertid til vintertid
Kontakt
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

 • (will not be published)