Gør den grønne omstilling til virkelighed i din virksomhed med digitale løsninger

En udbredt misforståelse blandt mange virksomheder i dag er, at det ikke er let at være grønnere og rentable samtidig. Men er det sandt?

Vi oplever heldigvis i disse dage, at den digitale og teknologiske udvikling gør det muligt for virksomheder at overvåge og på den måde reducere mængden af energi og råmaterialer, der bruges til at producere produkter. Derudover har virksomheder i dag mulighed for at indhente råmaterialer på en grønnere måde. Alt sammen uden nogen negativ indflydelse på den økonomiske gevinst.

Den digitale og teknologiske udvikling vil hjælpe virksomheder med at sikre, at deres drift og forsyningskæde er både grøn og rentabel ved at:

  • Spore og løbende evaluere på CO2-aftrykket i forbindelse med energikilder, råmaterialer samt hele produktionen og forsyningskæden generelt (Efficient Production).
  • Tage bæredygtighed i betragtning i de forskellige stadier af et produkts livscyklus, så virksomheden sikrer, at produktet er så miljøvenligt som muligt.
  • Afgive et offentligt løfte om at forpligte sig til grøn omstilling ved at sætte databaserede målsætninger (Social Commitment).

En grønnere omstilling hjælper fabrikker med at forbedre driftseffektiviteten, generere mere forretning, rekruttere nye talenter og tiltrække investorer. Alt imens de adresserer nuværende og fremtidige udfordringer for vores planet og samfund.

Som David Attenborough siger i ‘A Life On Our Planet: My Witness Statement And A Vision For The Future’:

Grøn vækst kan opnås ved at producere mere bæredygtige produkter, men også ved at omlægge produktionsaktiviteter med et højt CO2-aftryk til i stedet at aflede mindre eller ingen CO2. Den grønne vækst vil også kunne opnås ved at drive vækst gennem digitale indsatser, som anses for at være bæredygtige, når de opererer gennem vedvarende energi.

En effektiv produktion er også en grønnere produktion

Når vi arbejder os henimod en mere effektiv produktion, arbejder vi os samtidig også henimod en mindre miljøbelastende produktion. Det forudgående arbejde, samt strategierne bag går hånd i hånd.

Digitaliseringen har gjort det muligt for virksomheder at analysere og forstå, hvordan produktionen udleder CO2 i form af for eksempel energikilder og råmaterialer.

Analyserne er med til at give virksomheder langt større gennemsigtighed i forhold til, hvor de kan sætte ind. Således, kan de mindske CO2-aftrykket og bidrage til en mindre miljøbelastende produktion.

Forbrugerne kræver grønnere produkter

I dag oplever vi en stadig stigende tendens til, at forbrugerne ønsker at minimere deres CO2-aftryk. Af den grund har forbrugerne også et ønske om, at de produkter de køber, er designet og fremstillet på en ansvarlig måde. Derudover skal produkterne også være nemme at skille sig af med igen i form af for eksempel genbrug eller affaldssortering.

Når en producent skal producere et produkt, bør designkriterierne blandt andet være, at produktet skal kunne repareres og renoveres. Det skal også kunne bruges over flere gange eller i en længere periode og/eller genbruges.

Men det er ikke kun forbrugerne, der stiller krav til bæredygtighed. Det er også et emne, der fylder mere og mere hos investorerne.

Hvis en virksomhed ikke allerede har inkorporeret grønnere tiltag i deres produktion, eller som minimum har en handlingsplan for, hvordan de hurtigst muligt kommer i gang, vil det få store økonomiske konsekvenser på sigt.

Hvordan arbejder Tetra Pak allerede nu med fremtidens automation?

Industriel automation er som regel lukkede, proprietærer platforme, der kan gøre det svært og dyrt at integrere produkter fra en tredjepart, og ikke mindst vedligeholde og opgradere løsninger og anlæg.  

Det ændrer sig nu med IEC61499-standarden, der åbner for en helt ny softwarefokuseret tilgang til automatiseringsløsninger. Det vil betyde, at den skalerbarhed og åbenhed, som vi i dag kender fra IT-verdenen, også vil kunne bruges i OT. Se, hvordan Tetra Pak allerede nu arbejder med fremtidens automation. 

Se video:Tetra Paks implementering af industriel automatisering

Schneider Electric anerkendt som verdens mest bæredygtige virksomhed

I 2021 blev Schneider Electric kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed ud af mere end 8000 virksomheder, der var udnævnt til 2021 Global 100 af Corporate Knights.

Schneider Electric har derudover netop modtaget en ærespris som “2022 Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year” ud af mere end 3900 indsendelser fra virksomheder i forskellige sektorer og fra mere end 100 lande rundt om i verden.

Prisen blev uddelt til Schneider Electric med afsæt i indsatsen for at bidrage til løsninger og services, der kan hjælpe virksomheder på vej til at få en CO2-neutral produktion.

Vil du gerne lære mere om, hvordan digital transformation kan bidrage til en grønnere produktion?

Få direkte adgang til vores whitepaper ”IoT for sustainability”. Her vil du for eksempel blive præsenteret for, hvordan Lidl i Finland med hjælp fra Schneider Electrics løsninger i nogle perioder af året ikke bare er CO2-neutral, men faktisk producerer overskydende energi til 500 nærliggende boliger, hvilket er med til at sætte en helt ny standard for industriel bæredygtighed.

Download whitepaper: IoT for Sustainability

Tags: , ,