Digital transformation gør din produktion mere klimavenlig på fire måder

FN’s Global Compact, der er verdens største frivillige initiativ for samfundsansvarlige virksomheder, udgav I 2020 en rapport. Den undersøgte, hvor mange af de medvirkende organisationer, der vurderede, at de havde klimamål i organisationen, der var ambitiøse nok til at leve op til FN’s verdensmål for 2030.

Konklusionen var, at det kun var 39%, der vurderer, at deres organisations bæredygtighedsindsatser var ambitiøse nok til at leve op til FN’s klimamål.

Efterhånden som industrielle interessenter nærmer sig 2030, vil mange organisationer indse, at de er nødt til at ændre status quo. De skal tænke anderledes og inspirere til forandring gennem en accelleret digital transformationsindsats.

Fremtiden kræver handling

I 2030 vil vi opleve, at det er generation Y, der er født mellem 1981 – 1996, der vil komme til at kontrollere det meste af verdens rigdom. Denne ændring vil repræsentere en overførsel på omkring 30 billioner dollars i aktiver. Generation Y er vokset op med et stærkt ønske om at reducere CO2-aftrykket og gøre mere bæredygtigt brug af planetens ressourcer.

Mange producenter vil bl.a. komme til at opleve tab af forretning og konkurrenceevne samt reguleringsbøder som konsekvens af, at de har forholdt sig passivt til klimamålene.

Kombinationen af lovgivningsmæssige vedtægter og overdragelsen af verdens økonomiske aktiver til generation Y vil kræve, at industrielle organisationer får implementeret digital transformation til deres produktion. Således kan de bidrage til at nå FN’s verdensmål i forhold til bæredygtighed.

Denne udfordring svarer til, at føreren i en bil, der i dag har brug for 40 liter benzin til at køre 320 kilometer, skal formå at køre samme distance på bare 11 liter benzin i fremtiden. De fleste vil anse dette som et uoverskueligt projekt at gå til.

Heldigvis oplever vi i dag en verden i rivende udvikling – særligt inden for teknologisk innovation. Over tid vil køretøjets design ændre sig. Det vil ændre sig i sådan grad, at bilen bliver mere effektiv, og nye brændstofkilder vil erstatte dem, vi kender i dag. Det vil sikre, at der bruges færre ressourcer. Men føreren har selvfølgelig også selv et ansvar for at opsøge og inkorporere de nye, innovative løsninger.

Ønsker du at forstå, hvordan digital transformation kan bidrage til en grønnere produktion. Få indblik i, hvorfor det er en fordel at implementere de nødvendige optimeringer, ved at downloade vores gratis whitepaper ”IoT for sustainability”. Her bliver du bl.a. præsenteret for, hvordan virksomheder som Lidl og mange flere har grebet opgaven an.

Download whitepaper: IoT for Sustainability 

Hvordan gør digital transformation din produktion mere bæredygtig?

Generelt kan man sige, at den digitale transformation af din produktion går i retning af FN’s verdensmål for bæredygtighed på følgende fire vigtige områder: energibesparelse, procesombygning, datafangst og -analyse samt øge engagementet hos folk.

Hvis organisationerne rundt i verden formår at gennemarbejde en ambitiøs plan for, hvorledes de hver især kan bidrage til disse fire vigtige områder, vil vi i fællesskab kunne opnå de klimamål, der er lagt op til, og som vi efter planen skal nå i mål med inden 2030. Dette vil ikke kun sikre en bæredygtig produktion, men også virksomhedens konkurrenceevne på markedet i fremtiden.

Uanset om du tænker på, planlægger eller er midt i en digital transformation af din organisation, vil vi i Schneider Electric kunne rådgive dig. Sådan kan du sikre, at du implementerer de bedste løsninger til lige netop din produktion.

Hvordan arbejder Tetra Pak allerede nu med fremtidens automation?

Industriel automation er som regel lukkede, proprietærer platforme. Det kan gøre det svært og dyrt at integrere produkter fra en tredjepart, og ikke mindst vedligeholde og opgradere løsninger og anlæg.

Det ændrer sig nu med IEC61499-standarten, der åbner for en helt ny softwarefokuseret tilgang til automatiseringsløsninger. Det vil betyde, at den skalerbarhed og åbenhed, som vi i dag kender fra IT-verdenen, også vil kunne bruges i OT. Se, hvordan Tetra Pak allerede nu arbejder med fremtidens automation.

Se video: Tetra Paks implementering af industriel automatisering 

Her er fire vigtige fokusområder i forhold til at opnå en klimavenlig produktion med digital transformation

1. Reducere energiforbruget

De strategiske tiltag, der er i forhold til at reducere energiforbruget, kan spænde bredt fra implementering af nye måder at anskaffe energi på til mere praktiske måder at forbruge energien på.

Gennem specialaftaler om køb af vedvarende energi, vil man kunne kontrollere omkostningerne ved rene energikilder til driften. Derudover vil højeffektive varmeapparater, kompressorer, pumper, motorer osv. være nogle af de elementer, der kan påvirke forbruget af energi i en mindre miljøbelastende retning.

Et Schneider Electric-anlæg i Singapore, som for eksempel har implementeret lignende strategier til at reducere energiforbruget, bruger i dag syv gange mindre energi. Sammenlignet med et kundefacilitet i nærheden, der netop nu er begyndt at lancere digitaliserede energibesparende initiativer.

2. Forbedret procesbæredygtighed

I løbet af de sidste 40 år har mange industriorganisationer ikke været særlig opmærksomme på, hvor meget energi deres interne fremstillingsprocesser har brugt. Det gør, at man i dag vil opleve, at mange anlæg har et højt CO2-aftryk, hvilket der fremadrettet vil være fokus på at reducere.

Dette kan bl.a. ske med udgangspunkt i spørgsmål såsom:

  • Kan vi reducere mængden af affald?
  • Kan vi minimere produktbevægelserne?
  • Producerer vi den mængde varer, der efterspørges?

For flere år siden var disse spørgsmål svære at besvare på grund af manglende synlighed på tværs af de forskellige driftssiloer. Nu gør digitaliseringen det både overkommeligt og muligt at finde svarene på disse spørgsmål, men også at skabe de nødvendige justeringer og ændringer.

World Economic Forum forventer, at mere bæredygtig og cirkulær økonomi kan være 1 billion dollars værd på verdensplan i 2025. Efterhånden som grønne produkter fortsætter med at vinde frem, vil producenter i højere grad omfavne tilgange som “indlejret bæredygtighed”. Her inkorporerer man miljø, sundhed og social værdi i forretningens kerneaktiviteter uden nogen afvejning af pris eller kvalitet.

For at kunne gennemføre en sådan udvikling skal den organisatoriske tankegang ændres. I stedet for at en operatør for eksempel beder en leder om et øget budget for at ændre på en allerede eksisterende proces, bør fokus være at teste nye “ud af boksen”-tilgange. Tilgange til at kunne skabe en mere holistisk og bæredygtig proces.

3. Mere synlighed gennem data og analyse

Hvis du vil undersøge en industriel organisation gennem bæredygtighedslinsen, skal du ikke analysere anlægsaktiverne, men funktionerne bag ​​aktiverne. Digital transformation giver dybdegående indblik i, hvordan kerneaktiverne opfører sig.

I stedet for blot at vurdere, om en motor fungerer eller ej, vil den digitale transformation give et dybere lag af dataindsigt og analyse. Indsigten giver mulighed for at se nærmere på, hvordan ydeevnen kan optimeres. Ved at vide, hvor ofte en bestemt motor stopper eller starter. Eller hvorfor en bestemt ventil åbner og lukker, kan en operatør således kunne udføre mere detaljerede justeringer og optimeringer.

Et eksempel kunne være, at en motor, der normalt har været tændt og kørt uafbrudt, nu vil kunne nøjes med at køre halvdelen af tiden. Det sker, da data kan validere, at denne optimering ikke vil reducere procesoutput eller -kvalitet i nogen væsentlig grad.

Data og analyse bliver et kritisk parameter for udvekslingen af information mellem producenter og deres leverandører. Hos Schneider Electric er leverandørerne forpligtede til at dele oplysninger. Det hjælper Schneider Electrics produktion med at være effektiv i planlægningen med hensyn til affaldsreduktion og energieffektivitet.

Schneider Electric giver også leverandører den information, de har brug for, for bedre at kunne kontrollere deres egne varebeholdninger. Disse digitaliserede udvekslinger hjælper med at sikre, at alle dele af forsyningskæden arbejder sammen på en måde. Det styrker bæredygtigheden for begge parter.

4. Accelereret situationsbevidsthed og engagement hos mennesker

Ny teknologi, effektivitet, smartere alarmer og energistyring er nøgleelementer, hvis vi skal nå klimamålene i 2030. Hvis vi skal skabe en bæredygtig industri. Spørgsmålet, som mange sidder tilbage med, er, hvordan den almindelig borger kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Som vi har set med sikkerhedsbevidstheden og cybersikkerheden, så skete gennembruddet virkelig, da de organisatoriske oplysningskampagner blev lanceret. Resultatet af disse kampagner betød, at folk tog en egeninteresse i at forbedre deres organisation. De blev på den måde en del af løsningen.

En evolution og ikke en revolution

Evnen til at kunne konvertere digitale transformationsinitiativer til håndgribelige bæredygtighedsfordele tager tid. Den påvirkes lige så meget af indstillingen til tingene som af teknologisk innovation.

Oplevelsen kan sammenlignes med en, der er ved at lære at køre bil for første gang. Som en rutineret chauffør er øvelsen med at åbne døren og køre bilen triviel. For en ny 18-årig chauffør er oplevelsen meget anderledes. De skal pludselig orientere og koncentrerer sig om mange nye ting på én gang, hvilket kan være udmattende.

I betragtning af kompleksiteten af ​​digital transformation og de relaterede bæredygtighedsprojekter vil ingen virksomheder kunne gøre det alene. En producents økosystem af partnere kan dog i høj grad lette processen.

Schneider Electric har gennem årene opbyggete dyb indsigt og ekspertise inden for digital transformation af industrielle organisationers processer med data og analyse. Dette har sparet virksomheder for millioner af kroner i investeringsomkostninger. Og derudover forkortet time-to-market med måneder, endda år. Alt imens CO2-aftrykket er blevet reduceret betydeligt.

Er du interesseret i at vide, hvordan Schneider Electric kan hjælpe dig i gang eller videre med den digitale transformation af jeres industrielle processer? Du er altid velkommen til at tage kontakt til os, så vi kan gå i dialog om muligheder og fremgangsmåder.

Få mere indsigt i, hvordan digital transformation kan bidrage til en bæredygtig produktion. Lær hvorfor det er en klar fordel at implementere de nødvendige optimeringer i vores whitepaper ”IoT for sustainability”. Her præsenteres du bl.a. for, hvordan virksomheder som Lidl og mange flere har grebet opgaven an.

Download whitepaper: IoT for sustainability 

Hvis du har brug for yderlig vejledning i industriel automation, er du velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Tags: , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.