Det er tid til at udskifte ild med el

I Danmark har vi alle løsninger tilgængelige for at kunne træde ud af ildens tidsalder og ind i den elektriske. Her er energien, som vi producerer og bruger, grøn og intelligent – vi kalder det Electricity 4.0. Når det ikke sker, handler det, ifølge Thomas Møllgaard fra Schneider Electric, om manglende fokus på at skabe en omkostningseffektiv og emissionsfri omstilling til et grønt energisystem.

Hos Schneider Electric, der blev kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed i 2021, håber man, at der snart sættes handling bag ordene i den elektrificeringsstrategi, som blev lanceret i 2021. Her anslog Klima, Energi & Forsyningsministeriet, at Danmarks CO2-udledninger kan reduceres med 60 pct ved at elektrificere samfundet og dermed spare 28 millioner ton CO2.

Men på trods af de åbenlyse muligheder, er mindre en 20% af Danmarks energiforbrug elektrificeret – det på trods af at elektricitet gør energi grønt.

”Danske politikere er nødt til at tænke grønnere og smartere. Vi skal gøre energien grøn gennem elektrificering og reducere emissioner gennem digitalisering og energieffektivitet. Det kalder vi Electricity 4.0. Ved at måle, styre og udnytte den tilgængelige energi, forbruger vi mindre energi. Vi frigør kapacitet i nettet og designer et elnet baseret på fleksibilitet. Et elnet der sikrer den forsyning, som holder både private hjem og storindustrien kørende,” siger Thomas Møllgaard, Direktør for Forretningsudvikling og Bæredygtighed i Schneider Electric.  

Vejen frem er elektrisk

Den globale opvarmning og klimaændringer som følge af den industrialiserede verdens brug af olie, kul og gas er efterhånden veldokumenterede af klimaforskningen.

I dag kommer over halvdelen af elproduktionen herhjemme fra sol- og vindenerg. Resten er baseret på biobrændsel, biogas og fossile brændsler og inden 2030 er alt el grønt. Derfor bør el udgøre en større del af energimixet [1]. Ved at elektrificere Danmark, kan vi træde ud af ildens tidsalder og være uafhængig af fossile brændsler.

Men ifølge Thomas Møllgaard bør der sættes langt større turbo på elektrificeringen og dermed den grønne omstilling:

”Temperaturstigningerne i Europa har allerede nået de 1.5 grader, vi satte os som mål i Paris-aftalen. Vi kan se frem til, at vandstanden stiger med en meter i København i 2100, hvis ikke de fossile brændsler bliver skrottet, og vejen banes for grøn og smart energi. Vi kommer til at stå i vand til knæene, medmindre vores politikere begynder at sætte handling bag ord. Der skal sættes skub i elektrificeringen og energieffektiviseringen”, siger Thomas Møllgaard.

Skab incitamenter i stedet for regulativer

Danmark kan med sindsro gøre sig helt fri af de fossile brændsler og blive selvforsynende med grøn energi:

”Danmark behøver ikke vente på en ny teknologi, der skal hjælpe os i mål, for løsningerne er her allerede. Elektrificering, digitalisering og energieffektivisering. Det kræver blot, at den øverste ledelse i landet tager de tre værktøjer i brug”, siger Thomas Møllgaard.

Ved at kæde elektrificering, digitalisering og energioptimering sammen kan der både spares penge og store mængder CO2. Erhvervslivet har en klar konkurrencefordel ved at holde energiomkostningerne nede (de bruger ca. 8 pct. af deres omkostninger på energi). Modsat hindrer anlægsloftet grønne investeringer i det offentlige. Bygningsejerne må ikke tjene penge på energirigtige løsninger, såsom fleksibilitet. Her mener Thomas Møllgaard, at politikerne med fordel kan skabe nogle bedre rammer, ved at undtage de grønne investeringer for anlægsloftet og bruge besparelse på ’varme hænder’. Derfor bør Danmark have et konkret mål for energieffektivitet, som omfatter de offentlige bygninger.

Politikerne kan med stor fordel åbne op for sektorkobling og microgrids, hvor både bygningsejere og lokalsamfund bidrager for at tage noget af belastningen af nettet. På den måde gør vi omstillingen omkostningseffektiv og undgår at skulle grave Danmark op for at udbygge elnettet. Samtidig opnås der bedre kontrol med eget strømforbrug blandt flere. Vi kan udnytte den grønne energi, fra fx en virksomhed eller et mindre bysamfund. Ved hjælp af solceller på taget og batteri til at opbevare energien, kan vi benytte det store net til Power-to-X og elektrificere endnu mere af samfundet.

Sidst, men ikke mindst ligger der en kæmpe besparelse i digitalisering, mener Thomas Møllgaard. Alene ved at koble software på en bygning, fx IoT-baserede systemarkitektur som EcoStruxure. Med denne software, forbindes og indsamles data i bygningen, og energieffektiviteten kan fordobles til gavn for energien, klimaet og økonomien.

Du kan læse mere om Electricity 4.0 her.

[1] https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/nyhedsarkiv/nyheder/2021/1/vind-og-sol-i-stikkontakten-i-2020/

Tags: , , ,