Vejen til et klimavenligt og energieffektivt hjem

I energieffektiviseringen af dit hjem, spiller elektrificering og digitalisering en central rolle

Energipriserne og klimaforandringerne accelererer som aldrig før. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi i Danmark kommer i gang med at energieffektivisere vores boliger nu. Her spiller elektrificering og digitalisering af vores hjem en helt central rolle.

Hele 30 procent af Danmarks CO2-udledning kommer i dag fra private hjem, og 40 procent af vores samlede energiforbrug stammer fra bygninger [1]. Dermed er der også et kæmpe potentiale for reducering af CO2 og energiudgifterne.

En af de mest effektive metoder til at indfri dette potentiale er elektrificering.

Ved at elektrificere alle de områder af samfundet, herunder boliger og bygninger, hvor der i dag bruges fossile energikilder, kan den nuværende energi- og klimakrise bedre afbødes.

På trods af dette, er elektrificeringsraten i Danmark kun på 20 procent [2].

”Danmark står midt i en energikrise. Det er realiteten, og den er vi alle nødt til at forholde os til. Aldrig har det været vigtigere, at vi ser kritisk på de steder, hvor vi kan elektrificere, digitalisere og dermed energioptimere vores bygninger. Det gælder både for virksomheder, men også for private hjem. Her kan vi alle gøre en indsats hver især,” siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric Danmark.

Ifølge Schneider Electric har både klimaet og privatøkonomien brug for, at Danmark træder el-speederen i bund. At hele Danmark træder ind i en ny elektrisk æra. En æra hvor energien kommer fra bæredygtige energikilder som sol eller vind, der så udnyttes optimalt gennem digital styring.

”Elektrificering og digitalisering hænger uløseligt sammen, for når vi forener elektriciteten med digitale teknologier, bliver energiformen mere intelligent, synlig og kontrollerbar. Denne tilgang kalder vi i Schneider Electric for Electricity 4.0,” siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric Danmark.

Gør hjemmet intelligent

Et eksempel på hvordan man kan elektrificere, digitalisere og dermed energioptimere de danske hjem, er smart home-løsninger, hvor der er sket store landvindinger, som gør det muligt at spare på energiforbruget uden at skulle fryse.

Intelligente enheder, apps, analyser og software, der bruges til at måle og overvåge forbruget af fx varme og strøm, giver overblik over, hvordan energien forbruges, og det bliver let at se, hvor man kan regulere energiforbruget og skære ned.

Schneider Electric, som er kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed i 2021, tilbyder i dag smart home-systemet Wiser. Wiser omfatter blandt andet lysregulering, sensorer, adaptere til fx radiatortermostater og smarte stikkontakter, der er baseret på LK FUGA – de kontakter, som de fleste danske hjem allerede har installeret.  

Det er nemt at spare på energiregningen

Ved at koble boligens elektriske enheder op til et smart home-system, som fx Wiser, får man et komplet overblik på mobilen af sit energiforbrug.

En adapter til radiatortermostaten kan give en besparelse på op til 25 procent[3] i årligt varmeforbrug. Og ved at reducere op til 90 procent af den standby strøm, som er i hjemmet, kan der spares helt op til 15 procent på strømforbruget.

”Energieffektivisering behøver ikke altid at begynde med store investeringer. Der ligger et anseeligt potentiale i simple tiltag som digital lys- og varmestyring, hvor der automatisk bliver slukket for lyset og skruet ned for varmen på ønskede tidspunkter. På den måde kan man nemt spare op mod 25 procent på energiregningen,” siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric Danmark.

Det er godt nyt for både klimaet og pengepungen. For den grønneste energi er selvfølgelig den, man ikke bruger.


[1] European Commision; Energy efficiency in buildings, 2020

[2] Elektrificering af Samfundet, Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, 2021

[3] https://www.lk.dk/globalassets/wiser/energibesparelse.schneider_v31.pdf

Tags: , , ,