Facility Management

Webinar: Kan man nedsætte hastigheden eller stoppe komfortventilation i CTS/BMS-anlæg

Fokus på facility management og et godt indeklima på kontoret

Havde du ikke mulighed for at deltage i webinaret Kan man nedsætte hastigheden eller stoppe komfortventilation i CTS/BMS-anlæg? Så har du nu mulighed for at se optagelsen af webinaret, hvor du kan høre Johnny Hansen fra Schneider Electric fortælle om, hvorfor det er vigtigt at facility management teamet samarbejder med topledelsen om at udarbejde en klimapolitik med medarbejderaccept til dokumentation for godt indeklima på kontoret.

Dette giver mulighed for at kigge på scenarier, hvor det er muligt at nedsætte hastigheden eller stoppe komfortventilation afhængig af den aftalte klimapolitik. Johnny giver således et bud på anderledes styring og regulering med fokus på komfort og samspil mellem de tekniske klimaanlæg. Han vil komme ind på følgende:

  • Hvad er en indeklimapolitik?
  • Hvordan er komfortniveau aftalt?
  • Kan vi helt stoppe for ventilation?
  • Kan vi starte senere og stoppe tidligere?
  • Hvilke indstillinger skal vi bruge til opgaven?
  • Er der samspil imellem tekniske anlæg?
  • Kan vi få det accepteret i ledelsen/SU?
  • Hvordan bruges beregningsværktøjet?

 

Nedenfor kan du læse mere om webinaret:

Hør Johnny Hansen fortælle om hvordan medarbejdere, der arbejder med facillity management, kan styre komfortventilation.

Hør Johnny Hansen fortælle om hvordan medarbejdere, der arbejder med facillity management, kan styre komfortventilation og sikre godt indeklima på kontoret.

Nedbring klager hos jeres facility management team

De fleste mennesker kender sikkert en eller flere personer, der jævnligt brokker sig over dårligt og tungt indeklima på kontoret eller arbejdspladsen. Med en klimapolitik i hånden, der fokuserer på at forbedre komfort og indeklima, slipper I for den daglige diskussion om alt for varme mødelokaler og dårligt indeklima på kontoret, sygehuset, i skolen og institutionen.

En indeklimapolitik kan hjælpe de medarbejdere, der arbejder med facility management, med at håndtere indeklimaet og dokumentere at komforten er i henhold til det aftalte. Johnny vil således guide jer gennem fordelene ved en indeklimapolitik.

Medarbejdertilfredshed skabes i afdeling for facility management

Derudover går Johnny i dybden med, hvordan jeres facility management team kan bruge de forskellige indeklimakategorier til at kategorisere, hvor tilfredse medarbejderne er med komforten og indeklimaet på kontoret. Kategorier, der normalt anvendes til at forstå, hvilken indvirkning indeklimaet og temperaturen har på den performance, medarbejderne leverer, og hvordan I ved hjælp af disse kategorier kan ændre medarbejdertilfredsheden. Der er nemlig stor forskel på, hvordan temperaturen skal indstilles hhv. sommer og vinter, da medarbejdere typisk klæder sig forskelligt alt efter årstid.

Har I styr på jeres temperatur og udarbejdet en indeklimastrategi, ved den enkelte medarbejder nemlig, om vedkommende skal have en ekstra trøje på og et par lange bukser, hvis vedkommende møder ind på tidspunkter, hvor der køres med sænket temperatur. En synlig politik vil derfor gøre det nemmere for den enkelte medarbejder at forstå, hvorfor temperaturen er indstillet, som den er. Hvilket vil give færre klager til jeres afdeling for facility management.

Indstilling af ventilationsanlæg for optimalt indeklima på kontoret

I slutningen af webinaret kommer Johnny også ind på, hvordan jeres facility management team kan indregulere ventilationen på forskellige måder. Johnny fortæller om de forskellige indreguleringsformer, herunder hvordan indblæsningstemperaturen kan styres gennem udetemperaturen, fastindblæsningstemperatur, rumtemperatur mm. Du kan også se mere om denne del i Johnnys video ‘Genvinding ifølge bygningsreglementet (BR20)’ her.

Derudover kommer han ind på, hvordan bevægelsessensor kan hjælpe med at give tilladelse til, om der skal åbnes eller lukkes for spjældene i anlægget, hvordan indstilling af tidsprogrammer kan hjælpe til at reducere eller øge ventilationen i rummet og om fordelen ved at bruge analog tidsstyring.

Se eller gense webinaret for endnu flere tips til styringen af din ventilation, dit BMS/CTS-system og det optimale indeklima på kontoret.

Til brug i jeres facility management har Dansk Teknologisk Institut (DTI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde analyseret på virkningen af god komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi giver et godt overblik hvorledes medarbejdernes performance øges, når de arbejder i godt indeklima.

Er I yderligere interesseret i at beregne, hvilken gevinst I får ud af at udarbejde en indeklimapolitik, så har (som Johnny nævner i videoen) Innobyg i samarbejde med DTU og TI udviklet et værktøj til at beregne, hvordan indeklimaet har en indvirkning på totaløkonomien. Du finder rapporten her. På s. 41 kan du finde beregningsværktøjet.

 

Se eller gense de andre webinarer om bygningsstyring

Webinar: Sommernedlukning af tekniske installationer: klik her

Webinar: Nye digitale muligheder for drift og vedligehold af bygninger: klik her

Hvis du har spørgsmål, så besøg vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark

Kontakt
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

  • (will not be published)