Energy Management/Energy Efficiency

Udviklingen løber fra de tekniske installationer

Den teknologiske udvikling går stærkt og skal vores tekniske installationer i bygningerne følge med, er der behov for planlagt vedligehold og modernisering. Det beskytter bygningens værdi og sikrer, at bygningsejeren ikke står med forældede installationer, der betyder høje driftsomkostninger, åben for hacking og ingen mulighed for support.

Risikoen for forældelse skyldes den teknologiske udvikling – den går stærkt. Eksempelvis er nogle af de tekniske installationer, vi hyppigt ser i bygninger i dag, lanceret omkring år 2000. Det er året før, at verden så iPod’en, og hele syv år før den første iPhone så dagens lys.

Bygningernes tekniske installationer benytter sig typisk af Windows som platform. Windows er som bekendt en meget dominerende platform og derfor et oplagt mål for hackere. Heldigvis er Windows under konstant udvikling, men samtidig udløber support for aldrende udgaver. Er bygningens tekniske installationer for gamle, stavnsbindes man til brug af forældede Windows udgaver.

Manglende support og opdateringer til forældede Windows-versioner forringer de tekniske installationers IT-sikkerhed, hvilket potentielt er en kæp i hjulet for en hel virksomheds IT-strategi. Selve de tekniske komponenter, der er koblet på bygningen netværk udgør ligeledes en sikkerhedsrisiko, fordi de er nemme mål for hackere. Det er allerede demonstreret flere steder i verden.

Planlagt modernisering

Vi ønsker alle veldrevne bygninger med en grøn profil. Energiforbruget skal være rigtigt, og uhensigtsmæssig slitage på bygningens anlæg til f.eks. ventilation, varme og køling skal undgås. Selvsagt er det vigtigt, at vores eksisterende tekniske installationer i bygninger følger med den teknologiske udvikling og performer i top.

Bygningsejeren er nødt til at se investeringen som en rejse. Det betyder, at tekniske installationer skal vedligeholdes og moderniseres ud fra en plan, der tager højde for udviklingens nye muligheder og løsninger på tidligere frustrationer.

Cloudbaseret systemer med variable omkostninger

De nye løsninger til administration, måling og overvågning af bygningers tekniske installationer kan man overlade til en leverandør at drifte. Moderne BMS/CTS-løsninger kan lægges i skyen og så sørger cloud-leverandøren for at værktøjerne altid er tilgængelige og opdateret. Tilmed kan de fastmonterede komponenter i bygningen opgraderes fra cloudløsningen, så de nyeste funktioner og det højeste sikkerhed hele tiden er til stede.

Yderligere kan driften optimeres med cloud løsninger, der kontinuerligt opsamler sensordata og kører avancerede algoritmer i Big Data analyser. Det betyder, at hver dag prioriteres driftsopgaver, der omhandler identificerede energibesparelser, forbedring af komfort og minimering af kostbar og uhensigtsmæssig slitage på anlæg. Det forebygger klager fra bygningens brugere, forlænger levetiden på anlæg, og samtidig dokumenteres bygningen performance. Alt sammen er med til at sikre bygningens værdi, lave driftsomkostninger og en grøn profil.

Afslutningsvis så prøv at overveje hvor mange gange dine devices som laptop, bil, telefon eller TV er blevet udskiftet eller moderniseret siden bygningens tekniske styring blev installeret.


No Responses

Skriv en kommentar

  • (will not be published)