Energy Management/Energy Efficiency

Når ESCO giver effektive Hospitaler

Mange steder blokerer byggerierne af supersygehusene anlægsrammerne i de danske regioner, så andre eksisterende hospitaler ikke kan sætte gang i nødvendige renoveringsprojekter. Med leasingfinansiering gennem et ESCO-projekt har flere hospitaler nu fundet den økonomiske ramme, der sikrer en ambitiøs energioptimering.

Som alle andre bygninger kræver de danske hospitaler nemlig hele tiden vedligehold og løbende optimering, så bygningerne danner de bedste rammer om både patienter og ansatte. På hospitalerne er der mange ildsjæle, som hver eneste dag arbejder benhårdt for at få det bedste ud af de givne rammer.

Desværre er ildsjæle ikke altid nok. Stramme budgetter og benhårde prioriteringer spænder nemlig mange gange ben for de ambitiøse og længerevarende renoveringsprojekter på de danske hospitaler. Det er ærgerligt og ender tit i stor frustration, når der ikke er ressourcer nok til at gennemføre de projekter, som hospitalets personale kan se er nødvendige.

Regionshospitalet Viborg har startet stort, leasingfinansieret ESCO-projekt.

Gør som Regionshospitalet Viborg, der har startet stort, leasingfinansieret ESCO-projekt. Læs historien ved at klikke på billedet.

Men hvad gør man, når der ikke er økonomisk råderum til at tage fat, hvor det virkelig er nødvendigt?

Midtjyske mirakler
Sammen med hospitalerne i både Randers og Viborg fandt vi svaret i et ESCO-projekt, der gør det muligt for de midtjyske hospitaler at sætte gang i den helt store renovering og optimering med en lang række ambitiøse og helhedsorienterede tiltag, der fremtidssikrer bygningerne og minimerer vedligeholdelsesefterslæbet.

Alt sammen uden sprængte budgetter og fyrede medarbejdere.

I Randers har vi sammen fundet energibesparelser for mere end 6 mio. kr. om året. Og med en løbetid på 17 år, så skaber det potentiale for en ambitiøs energirenovering.

Faktisk kan et hospital ifølge lånebekendtgørelsen tage den årlige besparelsesgaranti og skabe en akkumuleret værdi på op til 25 år, som pludselig skaber en ny virkelighed, hvor mange projekter kan realiseres.

Med rammen på 17 år kan hospitalet i Randers nu investere i de mere helhedsorienterede løsninger, der betyder, at både energiforbruget og CO2-udledningen bliver sænket med mere end 30 %. Derudover tager Randers også godt fat i det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i deres bygninger.

Fire enkle skridt til at sikre finansiering af energirenovering.

Fire enkle skridt til at sikre finansiering af energirenovering.

Og nøglen – den ligger i et tæt samarbejde og garanterede energibesparelser, der sikrer finansieringen.

ESCO-garanti giver økonomisk råderum
I Danmark har vi gode erfaringer med ESCO på hospitaler fra de første projekter på Regionshospitalet i Silkeborg og på Hammel Neurocenter. Her blev projekterne finansieret gennem energilån fra den særlige låneadgang, der giver Regioner og Kommuner lov til at låne penge, hvis der er tale om energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, som det så flot hedder.

Men anlægsloftet har dog ofte været en decideret deal-breaker i forhold til at igangsætte de mere ambitiøse projekter inden for energirenovering.

Og opførelsen af de nye supersygehuse lægger i de næste mange år beslag på en betydelig del af regionernes anlægsramme, hvilket gør det vanskeligt at sætte gang i nye, effektive ESCO-projekter. Men der er en løsning.

Leasingfinansiering er vejen frem
I stedet for at regionen låner pengene i KommuneKredit, så optager regionen lånet i KommuneLeasing. Ved at konvertere anlægsudgiften til en leje/driftsbetaling, så indgår ESCO-projektet ikke i anlægsloftet, men er omfattet af rammen for driftsudgifter.

Det betyder, at hospitalerne kan få lov til at investere i sine bygninger på toppen af anlægsrammen, hvis projektet leasingfinansieres og der kan dokumenteres energibesparelser. Og her er ESCO svaret.

Jeg har derfor en klar forventning om, at når andre regioner får øjenene op for dette, så vil der blive igangsat flere ESCO-projekter rundt omkring på de danske sygehuse og hospitaler – for hvem kan sige nej til at få tilført flere midler i en tid hvor budgetterne er pressede?

Men hvad er alternativet?
Det korte svar er: Der er ikke noget alternativ.

Enten så leasingfinansierer regionerne projekterne, eller også så fortsætter de som vanligt, hvor de ikke får udnyttet det fulde potentiale for energioptimering.

Region Midtjylland agerer i stedet for at reagere, hvilket betyder, at Regionshospitalet Randers får tilført 110 mio. kr., som investeres i energioptimerende tiltag. De vil årligt reducere driftsudgifterne med over 6 mio. kr. – penge som ellers ville have endt i forsyningsselskabets lomme.

ESCO er mere end energioptimering
Der er altså mere til ESCO end energioptimering. Den ofte lange løbetid giver nogle helt nye muligheder for at hospitalerne tager fat på nogle af de store, komplekse projekter, som samtidig giver stor gevinst for patienter og personale i form af bedre indeklima og effektiv drift.

ESCO er mere end energi, men energibesparelserne er en driver for at tænke langsigtet og udnytte hospitalernes fulde potentiale.

ESCO giver muligheder for at sikre finansiering til langsigtede projekter, som indfrier det fulde potentiale i bygningerne.

Energibesparelserne er altså en driver for at tænke langsigtet og udnytte hospitalernes fulde potentiale.

Det handler i bund og grund om at lade hospitalerne fortsætte det gode arbejde for at skabe de bedste rammer for både patienter, ansatte og den daglige drift. Og det er jo det vigtigste!

Vil du vide mere om, hvilke muligheder dit hospital har for at starte et ESCO-samarbejde? Kontakt Casper Højgaard på mail eller tlf: 27 77 94 09 eller Boje Friis på mail eller 27 77 94 83.

Schneider Electric har stor erfaring med ESCO-projekter og har hjulpet en lang række kommuner, statslige organer og hospitaler med omfattende energirenoveringer gennem ambitiøse ESCO-samarbejder


No Responses

Skriv en kommentar

  • (will not be published)