Danske hjem skal være mere smarte og grønnere – det er tid til at elektrificere verden

Danske hjem bliver grønnere ved at elektrificere dem. Et eksempel fra virkeligheden med vores Smart Home Wiser.

Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde før. Midt i den nuværende klima- og energikrise er der et akut behov for at digitalisere og elektrificere danske boliger, for at gøre vores hjem energieffektive.

At vi får nedbragt drivhusgasemissionerne og reduceret energiforbruget, er i dag et akut behov. Det er blevet den vigtigste opgave overalt. Både i Danmark og i hele verden, fra industrier og virksomheder til private hjem og offentlige bygninger. Situationen påvirker os alle, vores liv, familier og virksomheder, og jeg er dybt bekymret over, hvordan vi skal tackle den. Men hos Schneider Electric mener vi, at den viden og teknologi, der kan ændre den nuværende situation, allerede findes i dag. Og den er klar til at gøre en forskel i morgen.

Den hurtigste vej til at dekarbonisere Danmark er todelt; Gør energien grøn gennem elektrificering og reducer emissionerne gennem digitalisering og energieffektivitet.

I Danmark er situationen ikke anderledes, end jeg ser det i hele Skandinavien og i mit hjemland Tyskland. I Europa står bygninger for 36% af CO2-udledningen, og private boliger for ca. 30%[1].
Det er ikke meget anderledes for Danmark, hvor 40% af energien bruges af bygninger. Det skyldes, at det meste af det endelige energiforbrug i husholdningerne dækkes af fjernvarme, naturgaskedler eller biomasse. I dag modtager ca. 700.000 boliger i Danmark energi direkte fra fossile brændstoffer eller afbrænding af biomasse, primært træpiller og elektricitet, som endnu ikke er 100% ren i Danmark. Vi har levet i en ildtidsalder, men den nuværende klima- og energikrise kalder på en ny elektrisk æra: Elektricitet 4.0. En æra vor energien er elektrisk og grøn dækket af sol, vind eller grøn brint, og energieffektiviteten er drevet af digitalisering.

Danmark kan drage stor fordel af at elektrificere sit energiforbrug. I dag er mindre end 20% af energien i Danmark elektrisk. Et tal, der desværre er langt højere end hos vores nabolande. I en nylig rapport fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan 60% af Danmarks udledninger helt undgås ved at elektrificere Danmark. 60% af Danmarks udledninger kan helt undgås ved at elektrificere Danmark. [2] Dette giver os en massiv mulighed og forpligtelse til at gøre boligerne mere bæredygtige og energieffektive.

Udnyttelse af digitaliseringen er den bedste løsning til energieffektivitet i hjemmet

Når det gælder energieffektivitet, kan passive renoveringsløsninger som f.eks. termoruder og bedre isolering bidrage til at reducere forbruget i forbindelse med rumopvarmning. Men kun et fuldt digitaliseret hjem kan bidrage til at optimere elforbruget i forbindelse med strømslugende applikationer, som opladning af elbiler og elektrisk madlavning. Et sådant system er svaret på dynamisk energistyring for alle typer af boliger. Desuden giver systemet mulighed for en fuldstændig overvågning af forbrug og kulstofemissioner både på apparatniveau og husniveau.

Reducer op til 22% af din energiregning

I dag skal boligerne ikke kun være smarte, men også bæredygtige og dermed energieffektive. Der er ikke udviklet for mange teknologier til at bringe energieffektivitet ind i hjemmet. Men et bæredygtigt og energieffektivt hjem kan stadig være smart. Gennem simpel forbrugsindsigt fra et energistyringssystem til hjemmet, som Wiser® kan et hjem spare op til 22% i årligt energiforbrug[3]. Dette sker gennem en reduktion af elforbruget med op til 15%. F.eks. ved at reducere op til 90% af den standby-strøm, vi har i vores hjem, samt ved at anvende digitale termostater, der er forbundet til dit energistyringssystem til hjemmet. Det er godt for klimaet, for energiforbruget og for vores pengepung.

Det svarer til en besparelse på ca. 9.000 kr. om året pr. husstand.[4] Forbrugsbesparelser fører også til besparelser på CO2-emissioner. Ikke mindst her i Danmark, hvor vi har en lav elektrificeringsgrad i vores samfund. Undersøgelser viser overraskende nok, at den gennemsnitlige dansker udleder 2-3 ton CO2 fra energiforbruget pr. person! Hvis hver af de 2,8 mio. husstande[5] i Danmark sparede det samme beløb, ville det betyde en reduktion af CO2-emissionerne på mere end 6 mio. tons på et år.

Ud over energibesparelser og CO2-emissioner åbner en digitaliseret løsning også op for nye måder at tænke på energi på, idet den bliver synlig, forbundet, smartere og mere kontrolleret. Energiovervågning og dynamisk energistyring bidrager til at skabe bevidsthed om forbrug og emissionssporing. Det fører altså til et adfærdsskifte i retning af energibesparelser.

Gør dit hjem klar til fremtiden; gør det elektrisk, digitalt og grønnere

Energistyringssystemer til hjemmet, som Wiser®, spiller en endnu vigtigere rolle i lande, hvor forsyningsselskaberne har indført brugstid-tariffer, og hvor boligejerne har installeret batterilagring for at forsyne deres hjem med oplagret elektricitet, når tarifferne er høje. Systemet gør dette ved at reagere på prissignaler i realtid. Denne mekanisme er også fordelagtig for forsyningsselskaberne, da en flytning af efterspørgslen fra højbelastningsperioder til perioder uden for belastningsperioder naturligt reducerer belastningen på landets elnetinfrastruktur.

Husejere kan yderligere bidrage positivt til miljøet ved at købe systemer, der har et lavt CO2-fodaftryk fra offset. Et program, der forpligter sig til at levere en ydeevne der er klimavenlig. Det kan ske gennem principper for cirkulær økonomi såsom holdbarhed, opgraderingsmuligheder og genanvendelighed. Grønne produkter, lover at levere fordele i længere tid og dermed resultere i lavere samlede ejeromkostninger samt minimere enhver negativ miljøpåvirkning.

Slutteligt, fremtidssikrer energistyringssystemer til hjemmet, hjemmet. Hjemmet bliver klar til en verden, hvor microgrids og batterilagring snart vil blive en realitet. En fremtid hvor alle hjem vil have brug for et digitalt system til problemfrit at forbruge, lagre og sælge ren energi. Med et system, der leverer mere og spilder mindre – et system, der hjælper os med at blive mere effektive.

Det er tid til at dekarbonisere Danmark. Det er tid til at udvikle os til en ny elektrisk verden. Det er tid til et ændre mentalitet.


[1] European Commision; Energy efficiency in buildings, 2020

[2] Elektrificering af Samfundet, Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, 2021

[3] https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/wiser-smart-home/ 

[4] https://www.bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279

[5] https://www.statista.com/statistics/582664/number-of-households-in-denmark-by-type/

Tags: , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.