Spændingskvalitet i klimaaftalen

Spændingskvaliteten tjekkes af to medarbejdere

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien. Initiativerne fokuserer i høj grad på udvikling af fremtidens grønne løsninger; men hvad med optimering af spændingskvaliteten i den energi, vi allerede producerer og anvender?

Krav til spændingskvalitet i klimaaftalenI følge IPCC* vil vores energiforbrug stige med 50% frem mod år 2050 sammenlignet med år 2009. Det betyder at vi skal halvere vores CO2 udslip for at være 3x så effektive end vi er i dag. Her er Danmark et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivisering på vejen mod klimamålet om at reducere drivhusgasser i 2030 med 70 procent ift. 1990 med den nye klimaaftale for energi og industri.

Helt konkret indeholder den nye klimaaftale initiativer som: Etablering af verdens første energiøer, overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind, grøn fjernvarme, bæredygtighedskrav til biomasse osv.

Jeg bifalder aftalen, da den er bred og grøn, og får os tættere på at nå vores klimamål. Dog stiller jeg mig undrende overfor, at der ikke er større fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende energi. Den energi vi producerer og anvender. Eksempelvis ved at fokusere på spændingskvalitet i grid og bygninger.


Stil krav til spændingskvalitet

De seneste år har der været en stigende tendens til at installere og anvende elektronisk udstyr. Såsom LED pærer, TV skærme, computere, opladere, frekvensomformere og UPS anlæg mm., også kendt som ikke lineær last. Disse udstyr forurener og belaster vores el-net uhensigtsmæssigt. Her løber der en harmonisk strøm (THD), som er årsagen til den forringede spændingskvalitet.

Dårlig spændingskvalitet i industrien belaster el-installationer og de kritiske komponenter som resulterer i nedetid og reparationer tilsvarende ca. 4% af den årlige omsætning.

Derfor mener jeg, at der er behov for en større energieffektiveringsindsats af den eksisterende produktion af energi og distribution af denne, og endnu mere fremadrettet ved at vurdere spændingskvalitet, end blot at fokusere på udviklingen af fremtidens grønne, (teknologiske) løsninger.


Eksisterende og gamle anlæg bliver glemt

Dansk Energi’s vejledning for forbrugsinstallationer har allerede stillet krav til spændingskvalitet, dog kun gældende for installationer nettilsluttet fra august 2019. Kravet gælder derfor ikke eksisterende og gamle anlæg, selvom der også her er gode muligheder for optimering.

Ved at optimere på spændingskvaliteten i vores elsystem og stille højere, mere specifikke krav til både nye samt eksisterende anlæg, kan vi opnå en mindskning i CO2 udslippet og undgå energitab her og nu.

*Intergovernmental Panel on Climate Change

Schneider Electric er ledende specialist inden for den digitale udvikling af energihåndtering og automation i bygninger. Vi samarbejder også på tværs af brancher netop for at nå regeringens ambitiøse klimamål. Vores lange række af verdensledende klimaløsninger kan også hjælpe med at analysere samt overvåge spændingskvalitet i bygninger.

Er du også interesseret i digitalisering og optimering af den elektriske distribution? Klik på banneret og tilmeld dig EcoStruxure Power HUB og få ny viden.

Power HUB

Hvis du har brug for yderlig vejledning i energioptimering, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular, eller besøge vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark

Tags: ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.