Energioptimering

Anlægsloftet fjernes – tid til energioptimering

Det er ikke gået nogens næse forbi, at regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 og fremrykket flere projekter for at holde gang i økonomien under og efter coronakrisen. Dette betyder at planlagte renoveringer og istandsættelser kan sættes i gang i år i stedet for at vente. Det er tid til energioptimering.

Ophævelsen af anlægsloftet er også en glædelig nyhed i forhold til Regeringens ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af klimagasser med 70 procent i 2030 – i den forbindelse er det især oplagt at fokusere på byggeri og tekniske anlæg, da de står for knap 40 procent af CO2 udledningen på verdensplan.

Komponenter til intelligente bygninger

Suspendering af anlægsloftet betyder, at kommunerne f.eks. kan fremrykke renoveringer af skoler, idrætsfaciliteter, foreningsbygninger, dagsinstitutioner og hospitaler mm. En effektiv måde at opnå energioptimering er ved implementering af f.eks. komponenter til at reducere energiforbruget på tværs af bygningens tekniske systemer. Dette vil både kunne ses på lavere el- og varmeregninger samt have positiv indflydelse på komfort og sundhed pga. forbedret indeklima.

Faktisk vil jeg mene, at jo flere komponenter du kobler sammen og analyserer data fra i din nu intelligente bygning, jo bedre kan du tilrettelægge din vedligeholdelse og yderligere optimere driften.

Et helt konkret eksempel på energioptimering vha. principperne fra Intelligente bygninger er East Kilbride Badet i Ballerup. Svømmehallen skulle energirenoveres og i den forbindelse installerede Ballerup Kommune sammen med Kuben Management, Build AAU og Schneider Electric solceller og en luft-vand-varmepumpe, som begge er integreret i Building Management Systemet for at opnå den smarteste styring. De beregnede resultater lød på reduceret CO2-udledning – ca. 80 ton om året, mere end 180.000 kr. i energibesparelser og en energiramme svarende til en ny svømmehal bygget efter BR18.

Fremtidsperspektiverne for at benytte sig af lignende løsninger, f.eks. en varmepumpe i varmeforsyningen som demonstreret i East Kilbride Badet, eller en systematik tilgang til intelligent bygningsstyring, cirkulær økonomi og forbundne IoT-komponenter er vejen til at opnå energioptimering – og det er især relevant i takt med større krav til CO2-reduktion.

Energioptimering af tekniske anlæg og bygninger

Energioptimering af tekniske anlæg og bygninger

Energioptimering for bedre vedligeholdelse af gamle eksisterende anlæg  

Ved at energirenovere gamle eksisterende faciliteter og bygninger kan det hjælpe brugeren med at forbedre driften ved at forudsige vedligeholdelsesplaner og identificere de såkaldte ’black spots’, som er de steder med unødig forbrug i en bygning. Det kan f.eks. gøres med Schneider Electrics EcoStruxure Building, hvor det er muligt at registrere, integrere og konfigurere forbundne produkter mellem enheder og indsamle samt lagre data4.  På den måde kan man hjælpe med at visualisere og drifte bygningen optimalt, og danne sig et overblik over hvornår man skal opgradere sine enheder.

Det kunne også være en mulighed at køre flere bygninger på ét system og benchmarke – f.eks. hvis der er flere skoler, så kan man koble dem sammen og styre driften ud fra den bygning, som performer bedst.

Jeg synes derfor, at bygningsejere i større grad skal tænke grønt med den politiske målsætning om 70 procents CO2-reduktion og fremrykke flere projekter baseret på energioptimering med bygningsautomatik og styring på tværs af en bygning i fokus. For der er store gevinster at hente.

 

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere, så besøg vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark

Kontakt
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

  • (will not be published)