Infrastruktur og tekniske installationer har betydning for sygehusenes evne til at modstå kriser

Tekniske opgraderinger af bygningsinstallationer altså CTS eller BMS kan give store gevinster på sygehuse. Digitalisering med bedre muligheder for fjernovervågning og datadrevet indsigt er oplagte områder, hvor der kan høstes lavthængende frugter. Både i form af øget fleksibilitet, bedre tilpasningsevne og højere driftssikkerhed.

Sygehuse verden over er under stort pres, og den globale krise har understreget hvor vigtigt det er, at sygehusene har de fornødne beredskabsplaner til at tilpasse deres drift i krisetider.

Mange, hvis ikke alle, har beredskabsplaner i et eller andet omfang. Men desværre er det langt fra altid, at den tekniske del af driften er tænkt ind i de planer.

Og det er ærgerligt, for de tekniske bygningsinstallationer spiller en afgørende rolle i hvor godt rustet et sygehus er til at omstille sig og klare sig gennem pludselige, langvarige kriser, som fx coronapandemien.

I Schneider Electric arbejder vi hver eneste dag med at levere rådgivning og løsninger til sygehuse over hele verden. Vores erfaringer viser, at der ofte mangler sammenhæng mellem det kliniske beredskab og de tekniske installationers tilstand. Den tekniske infrastruktur er ganske enkelt ikke blevet opgraderet i takt med beredskabsplanerne.

Ældre sygehuse, ældre installationer, ældre bygningsautomatik

Det gælder også i Danmark, hvor flere nye supersygehuse ganske vist er under opførelse. Men vi har også et antal ældre sygehuse – med tilsvarende ældre, tekniske installationer og bygningsautomatik. Hvis de svigter på et kritisk tidspunkt, eller hvis de ikke kan understøtte ændrede krav til driften i krisetider, kan det gå ud over patientsikkerheden.

Den nok mest velkendte problemstilling er udfald i den elektriske forsyning, som i værste fald kan være livstruende, især på intensivafdelinger og operationsstuer. Det samme gælder, hvis et CTS-anlæg eller BMS svigter.

 

Flere patienter i AIIR

Et konkret eksempel er, at sygehuse under en pandemi skal kunne isolere et voksende antal patienter i AIIR-stuer (Airborne Infection Isolation Rooms). Og ofte med kort varsel.

AIIRs stiller flere krav til de tekniske installationer end almindelige sengestuer. Blandt andet i form af en række anbefalinger og retningslinjer for bl.a. luftudskiftning, temperatur og luftfugtighed.

Retningslinjerne er udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut og kan læses her.

 

Store gevinster ved at opgradere

Når vi kigger nærmere på de tekniske installationer på de ældre sygehuse og vurderer deres robusthed og fleksibilitet, står én ting klart. Nemlig, at der ofte kan hentes store, driftsmæssige gevinster ved at gennemføre tekniske opgraderinger i udvalgte dele af infrastrukturen.

Opgraderingerne behøver ikke nødvendigvis være omfattende. Med det rette fokus kan man ofte høste nogle lavthængende frugter. Her er et par af de områder, det erfaringsmæssigt kan betale sig kigge nærmere på:

  • Er den elektriske forsyning og distribution robust nok til at garantere fortsat drift ved øget belægning på sygehuset – og i tilfælde af udfald i netforsyningen?
  • Er installationerne fleksible, så dele af sygehuset med kort varsel kan omstilles til en krise. Fx eskalerende behov for at isolere flere patienter i AIIR-stuer (Airborne Infection Isolation Rooms?
  • Kan vi overvåge driften i realtid og analysere den aktuelle tilstand?
  • Har vi mulighed for at være proaktive og planlægge forebyggende vedligeholdelse for at minimere risikoen for driftsstop?
  • Kan vores driftsmedarbejdere tilgå systemerne remote og afhjælpe evt. fejl uden selv at være fysisk til stede på sygehuset?

Digitalisering og bygningsautomatik giver modstandsdygtighed

Overordnet gælder, at digitalisering vil give øget modstandsdygtighed og fleksibilitet til at håndtere både dagligdagens skiftende udfordringer og de ekstraordinære situationer i krisetider.

Derfor er det en god idé at undersøge mulighederne for at foretage de nødvendige tekniske opgraderinger af bygningsautomatikken og evt. andre installationer, som kan give bygnings- og driftsansvarlige ny indsigt og gøre den tekniske infrastruktur intelligent, robust, effektiv og fleksibel.

Hvis du har brug for yderlig vejledning i healthcare, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular. Du kan også skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.

Tags: , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.