Vidste du, at Bygningsreglementet har fået nye klimakrav?

Vi er nu trådt ud af 2022 og ind i 2023. Et årsskifte og starten af januar måned betyder ofte en ny start for mange med ændringer og tiltag. Et af de nye tiltag, der er blevet gjort, kan man finde i Bygningsreglementet. Den 01.01.2023 er der nemlig blevet implementeret klimakrav heri.

Men hvad betyder dette egentligt?

Jo, først og fremmest, så er formålet med klimakravene at nedsætte den CO2-udledning, der kommer fra byggeriet. Dette er ikke uvæsentligt, da bygninger udleder utroligt meget CO2 – faktisk stammer 40 % af CO2-udledningen i Europa fra bygninger.  

Kort og godt, så betyder klimakravene, at alt nybyggeri, hvortil der er blevet søgt om en byggetilladelse d. 01.01.2023 eller derefter, skal dokumentere den klimapåvirkning, de udgør gennem en livscyklusvurdering (LCA).  

Hvis vi skal gå mere ned i detaljen om klimakravene, så kan vi først og fremmest pointere, at de gælder for nybyggeri, der er omfattet af energirammen. Det vil sige stort set alle bygninger, der er opvarmet til over 5 grader. Og det er altså ca. 2/3 af alt nybyggeri i Danmark, der falder under denne kategori. 

Der er også et krav om, at nybyggeri over 1000 m2 har en øvre grænseværdi for deres CO2-udledning, der på nuværende tidspunkt ligger på 12 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år. Dog vil grænseværdien fra 2025 være gældende for alt nybyggeri, der er omfattet af energirammen. Altså ikke kun bygninger over 1000 m2. Her er det dog vigtigt at huske, at grænseværdierne for 2025 endnu ikke er blevet fastlagt. Desuden vil klimakravene blive gradvist skærpet frem mod 2030. Det er derfor en god idé at holde sig opdateret, så man ikke misser fremtidige krav. 


SE OGSÅ:

Webinar: Hvornår er der krav om bygningsautomatik i BR18? 

Johnnys Corner: BR18 i større byggerier  

 Hvad omfatter beregningerne?

Den livscyklusvurdering (LCA) der skal laves, viser de klimapåvirkninger, som bygningen vil have med udgangspunkt i en periode på 50 år. Beregningen, der skal laves for at kunne dokumentere bygningens klimapåvirkninger, omfatter både: 

  • Produktion af byggematerialer 
  • Affaldsbehandling af byggematerialerne når levetiden er ophørt 
  • Energiforbruget til drift af bygningen  

Når det kommer til driften af bygningen, findes der allerede mange løsninger, der kan optimere energiforbruget og sørge for, at bygningen bruger energi på den mest effektive måde. Fx kan man benytte sig af bygningsstyringssystemer (BMS/CTS). Disse systemer gør det muligt at få et bedre overblik over, hvordan ens bygning bliver driftet og brugt. Dermed kan man også få en bedre forståelse for, hvordan man kan gøre den mere effektiv og sikre, at man ikke bruger unødig energi. I sig selv stemmer dette godt overens med at nedbringe det energiforbrug, der bruges til bygningsdrift, men det er også relevant i forhold til den grønne omstilling og at skabe mere bæredygtigt byggeri. Valget af BMS/CTS og ens strategi for styringen af bygningen er altså vigtig, hvis man ønsker at minimere bygningens energiforbrug og dermed klimaaftryk – og så er det endda også godt for bundlinjen.   

Hvis du har brug for yderlig vejledning i bygningsautomatik, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular. 

Hvor godt har du styr på din bygnings energieffektivitet?

Test din viden ved at tage quizzen nedenfor! 


Ingen ibrugtagningstilladelse uden dokumentation

Hvis ikke den grønne omstilling er incitament nok i sig selv til at følge de nye klimakrav i Bygningsreglementet, er det værd at nævne, at bygherren skal kunne dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før det er muligt at opnå ibrugtagningstilladelse. Klimakravene er altså ikke noget, man skal tage alt for let på.  

Forhåbentligt kan de også være med til at skabe en større motivation for at vælge de grønne og mere energieffektive valg når det kommer til fremtidens byggeri. Heldigvis er der allerede løsninger derude, der kan hjælpe én godt på vej, når det kommer til at skabe mere bæredygtigt byggeri.   


Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?   

Meld dig ind i LinkedIn-gruppenBuilding Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.  

Tags: , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.