Tid til en ny tilgang til energistyring i intelligente bygninger

Sustainable energy in the big city

Intelligent bygningsautomatik kan ikke længere stå alene. Tiden er inde til at indføre aktiv energistyring på et integreret beslutningsgrundlag – og det kræver en ny ledelsesmæssig tilgang. 

Der sker betydelige omvæltninger i energilandskabet i disse år. Nye krav til:

  • CO2-reduktioner og grøn omstilling
  • decentralisering
  • øget digitalisering

er tre af de vigtigste tendenser, som stiller nye krav til bygningsejere og brugere. Hertil kommer den seneste betydelige stigning i energipriserne. Dette er med til at rykke energieffektivitetsforbedringer endnu højere på dagsordenen i mange virksomheder.

Under den globale COVID-19-krise så vi, at fokus primært var på driften – både af bygninger og virksomheder generelt. Men nu, hvor mange heldigvis er godt på vej ud af krisen, ser vi også fornyet vilje til at tænke bæredygtighed ind i din bygningsautomatik.

Og der er et stort, uudnyttet potentiale for de virksomheder, der forstår at identificere det. Dem der er parate til at justere deres tilgang til, hvordan de arbejder med energistyring og bæredygtighed i deres bygninger.

Selv de bedste og mest moderne systemer til intelligent bygningsautomatisering er ikke i sig selv nok til at frigøre potentialet for kontante energibesparelser, CO2-reduktioner og bæredygtig drift. At nå de grønne mål kræver også et skarpere ledelsesmæssigt fokus.

Helt konkret er der behov for at nedbryde gamle siloer og bane vejen for et integreret beslutningsgrundlag på tværs af organisatoriske enheder. Der er også behov for at gøre energistyringen aktiv gennem øget brug af data.

Udfordringen for mange virksomheder er ofte, at hver enkelt afdeling har sine egne KPI’er, som ikke nødvendigvis er koordineret med andre i et helhedsbillede.


Spiller problemerne op

Et hypotetisk, men ikke usandsynligt eksempel kunne være, at indkøbsafdelingen for at nå sine egne budgetmål, køber de billigst mulige belysningsarmaturer. Men de billige armaturer er måske blevet købt lidt for billigt, fordi hverken holdbarheden eller energieffektiviteten er god.

Dette går ud over driftsafdelingen, som får ekstra arbejde og dermed ekstra udgifter til service af udstyret. Det går også ud over energiforbruget. Et andet sted på ledelsesgangen sidder den ansvarlige for bæredygtighed og/eller CSR og er fustreret over, at virksomheden har svært ved at opnå de ønskede reduktioner i energiforbruget.

Kort sagt: Den enkelte afdeling sender problemerne videre til en anden for at nå sine egne mål. Jo, det er et tankevækkende eksempel – men det illustrerer tydeligt, hvordan det kan gå, hvis de enkelte afdelinger ikke arbejder sammen mod et fælles mål, om at reducere energiforbruget og operere bæredygtigt og klimaansvarligt.

Fokus på pris kan koste dyrt

Vi ser tilsvarende udfordringer inden for nybyggeri og omfattende renoveringer. Her hersker et meget skarpt, ensidigt fokus på pris i hver enkelt underentreprise kan have utilsigtede, negative konsekvenser.

Jeg har set flere eksempler på projekter, hvor den laveste pris er afgørende for, hvem der vinder projektet. Men når garantiperioden udløber, vælger serviceorganisationen alligevel at udskifte det tekniske system.

Det betyder spild af indkøbte komponenter – og måske også, at tekniske installationer og systemer ikke hænger ordentligt sammen, så data ikke kan flyde frit og gøres brugbare. I sidste ende går det ud over både bygningens bæredygtighed og totaløkonomi, og det er ærgerligt.

Dels fordi bæredygtighed jo ikke kun handler om de konkrete, grønne gevinster her og nu, men også om ansvarlig drift i mange år frem i tiden. Dels fordi ROI for en bygning tilsvarende ikke kun bør blive beregnet, når bygningen bliver overdraget til en lejer/bruger, men derimod ud fra hvad det koster at eje, drive og bruge den mange år frem i tiden.

Med udviklingen i prisen på energi er det nu endnu vigtigere end nogensinde at investere klogt og langsigtet for at opnå det bedst mulige afkast af investeringerne i de tekniske løsninger til energistyring.


Teknologi flytter grænser

Det er på tide at integrere og forankre alle beslutningsprocesser, som har med energi og bæredygtighed at gøre, bredt. Det er på tide at gøre energistyringen aktiv ved at udnytte mulighederne for at opsamle, analysere og dele data.

Teknologien er der. Åbne systemer og nye, digitale services flytter grænserne forhvor nemt det er at gøre data alt fra indkøb af energi til drift og forbrug konkrete, forståelige og brugbare, så virksomheder kan handle ud fra dem.


Hvis du har brug for yderlig vejledning i building management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?

Meld dig ind i LinkedIn-gruppen Building Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.

 Deltag i vores LinkedIn gruppe

Tags: , , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.