Tid til en ny tilgang til energistyring i intelligente bygninger

Sustainable energy in the big city

Intelligent building automation can no longer stand alone. The time has come to implement active energy management on an integrated decision-making basis – and this requires a new managerial approach.

There are significant upheavals in the energy landscape in these years. Requirements for:

  • CO2 reductions and green transition
  • decentralization
  • increased digitization

are three of the most significant trends which place new demands on building owners and users. Added to this is the recent significant increase in energy prices, which is helping to move energy efficiency improvements even further up the agenda of many companies.

During the global COVID-19 crisis, we saw that the focus was primarily on operations – both of buildings and companies in general. But now that many are fortunately well on their way out of the crisis, we also see a renewed will to think sustainably.

And there is a large, untapped potential for those companies that know how to identify it and are prepared to adjust their approach to how they work with energy management and sustainability in their buildings.

Even the best and most modern systems for intelligent building automation are not enough in themselves to unlock the potential for cash energy savings, CO2 reductions and sustainable operation. Achieving the green goals also requires a sharper managerial focus.

More concretely, there is a need to break down old silos and pave the way for an integrated decision-making basis across organizational units. There is also a need to make energy management active through increased use of data.

The challenge for many companies is often that each individual department has its own KPIs, which are not necessarily coordinated with others in a holistic picture.


Playing the problems on

A hypothetical, but not improbable, example could be that the purchasing department, in order to achieve its own budget targets, buys the cheapest possible lighting fixtures. But the cheap fittings may have been bought a little too cheaply, because neither the durability nor the energy efficiency is good.

This goes beyond the operations department, which gets extra work and thus extra expenses to service the equipment. It also goes beyond energy consumption, so somewhere else in the management corridor sits the person responsible for sustainability and/or CSR and is upset that the company is finding it difficult to achieve the desired reductions in energy consumption.

Kort sagt: Den enkelte afdeling sender problemerne videre til en anden for at nå sine egne mål. Jo, det er et tænkt eksempel – men det illustrerer tydeligt, hvordan det kan gå, hvis de enkelte afdelinger ikke arbejder sammen mod et fælles mål om at reducere energiforbruget og operere bæredygtigt og klimaansvarligt.

Fokus på pris kan koste dyrt

Vi ser tilsvarende udfordringer inden for nybyggeri og omfattende renoveringer, hvor et meget skarpt, ensidigt fokus på pris i hver enkelt underentreprise kan have utilsigtede, negative konsekvenser.

Jeg har set flere eksempler på projekter, hvor den laveste pris er afgørende for, hvem der vinder projektet. Men når garantiperioden udløber, vælger serviceorganisationen alligevel at udskifte det tekniske system.

Det betyder spild af indkøbte komponenter – og måske også, at tekniske installationer og systemer ikke hænger ordentligt sammen, så data ikke kan flyde frit og gøres brugbare. I sidste ende går det ud over både bygningens bæredygtighed og totaløkonomi, og det er ærgerligt.

Dels fordi bæredygtighed jo ikke kun handler om de konkrete, grønne gevinster her og nu, men også om ansvarlig drift i mange år frem i tiden.  Dels fordi ROI for en bygning tilsvarend er ikke kun bør blive beregnet, når bygningen bliver overdraget til en lejer/bruger, men derimod ud fra hvad det koster at eje, drive og bruge den mange år frem i tiden.

Med udviklingen i prisen på energi er det nu endnu vigtigere end nogensinde at investere klogt og langsigtet for at opnå det bedst mulige afkast af investeringerne i de tekniske løsninger til energistyring.


Teknologi flytter grænser

Det er på tide at integrere og forankre alle beslutningsprocesser, som har med energi og bæredygtighed at gøre, bredt. Det er på tide at gøre energistyringen aktiv ved at udnytte mulighederne for at opsamle, analysere og dele data.

Teknologien er der. Åbne systemer og nye, digitale services flytter grænserne forhvor nemt det er at gøre data alt fra indkøb af energi til drift og forbrug konkrete, forståelige og brugbare, så virksomheder kan handle ud fra dem.


Hvis du har brug for yderlig vejledning i building management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?

Meld dig ind i LinkedIn-gruppen Building Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.

Join our LinkedIn group

Tags: , , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.