Hvordan sikrer vi, at fremtidens arbejdskraft er klædt på til fremtidens byggeri?

Fremtidens byggeri

Hvis vi skal sikre, at fremtidens byggeri og vores eksisterende bygninger har et optimalt energiforbrug og samtidig undgå ressourcespild, er det vigtigt at følge med den teknologiske udvikling.

Udover at vi skal være en del af den teknologiske udvikling, som transformerer nutidens bygninger til fremtidens intelligente bygninger, skal vi sikre, at den arbejdskraft, vi uddanner til branchen, er kvalificeret og kompetent.  

Maskinmesteruddannelsen spiller en central rolle i arbejdet med den grønne omstilling. Det er dimittenderne herfra der kommer til at drifte og udvikle fremtidens byggeri. På uddannelsen er der forskellige specialiseringsmuligheder indenfor sektorerne:  

  • Industri  
  • Energi 
  • Maritim 

 For at sikre den højest mulige kvalitet på uddannelsen har landets maskinmesterskoler et tæt samarbejde med erhvervslivet. 

 

“Vi uddanner erhvervslivets foretrukne industrielle og maritime
tekniskeledere, der skaber innovation og udvikling til gavn for samfundet”  

 

Sådan lyder missionen for Maskinmesterskolen København, men hvordan griber de det an i praksis? Det spørgsmål har jeg vendt med Lektor Helge Helgason, Maskinmesterskolen København (MSK), i forbindelse med at Schneider Electric er blevet udvalgt som leverandør af BMS-system til de studerende på maskinmesteruddannelsen. 

 

Maskinmesterskolen og erhvervslivet 

Samarbejdet med erhvervslivet bidrager til uddannelsen på flere måder. Det giver bl.a. mulighed for løbende tilsyn og justering af det faglige indhold på uddannelsen. Således sikres lav ledighed og høj aftagertilfredshed blandt dimittenderne i erhvervslivet.   

De studerendes evne til at håndtere praksisudfordringer i løbet af uddannelsen udvikles i praktikforløbet, som ligger på sidste semester. Her er der generelt en høj tilfredshed med de studerende blandt praktikvirksomhederne. Denne høje tilfredshed er vigtig for at opretholde det tætte samarbejde.   

“For os som uddannelse er det vigtigt, at eleverne fra MSK er attraktive for industrien og fremtidige arbejdsgivere – det sikrer vi ved at stille moderne teknologi til rådighed.”

Helge Helgason, Maskinmesterskolen København.  

 

Åbne systemer skal understøtte den teknologiske udvikling 

Den teknologiske udvikling har ændret måden vi lever og arbejder på gennem de sidste årtier.  

  • The Internet of Things (IoT) 
  • Big Data  
  • AI – intelligent software  

Ovenstående er banebrydende teknologier, som har gjort sit indtog i de fleste brancher. De innovative teknologiske løsninger har naturligvis også transformeret branchen for industri og bygningsdrift til stor fordel for både drift og energioptimering. Fremtidens byggeri anvender intelligent software til at indsamle og analysere indsigtsfuld Big Data. Men hvis vi for alvor skal udnytte de teknologiske fordele i fremtidens byggeri, er det vigtigt, at systemerne i de tekniske anlæg er åbne. De skal ikke begrænses af komponenter, der kun snakker sammen enheder fra samme leverandør. 

MSK har udvalgt Schneider Electric som leverandør af undervisningsudstyr til BMS-forløbet på uddannelsen, fordi Schneider Electrics systemer bygger på en åben kommunikationsprotokol og netværksinfrastruktur. Åbenheden i vores BMS-løsning muliggør bl.a. indsamling af Big Data i realtime fra alle typer af komponenter uanset leverandør og generation. Det betyder, at vores BMS-løsning giver mulighed for at udnytte værdien i den teknologiske udvikling. Samtidig får fremtidens maskinmestre de bedste forudsætninger, for at kunne anvende IoT til at drifte fremtidens byggeri med fuld kontrol over ressourceforbruget.  

Den løsning, som Schneider Electric har stillet til rådighed for eleverne på MSK, hedder EcoStruxure Building Operation (EBO). EBO er en åben og langtidsholdbar BMS-løsning, der bygger på nutidens og fremtidens markedsstandarter. 

Foruden den åbne kommunikationsprotokol bygger EBO på en TCP/IP netværksinfrastruktur, som giver BMS-systemet kapaciteten til at håndtere Big Data. Disse funktioner i EBO giver de maskinmesterstuderende det bedste udgangspunkt for at stifte bekendtskab med de intelligente bygninger, som de kommer til at drifte i fremtiden.  

 

Markedet for fremtidens byggeri 

Eftersom flere og flere investerer i fremtidens byggeri, er det uhyre vigtigt, at den nyuddannede arbejdskraft kan forstå og udnytte fordelene allerede fra begyndelsen af deres karriere.   

Et stigende antal investerer i intelligente Building Management Systems som EcoStuxure Building Operations og Building Advisor fra Schneider Electric. Det er et marked i stor vækst, som er vokset til over det dobbelte mellem 2015 og 2019. Størrelsen på det globale marked for investeringer i intelligente bygningssystemer udgjorde i 2015 over 43 billioner danske kroner ($7.0 billioner), men voksede til 107 billioner i 2019 ($17.4 billion).  

Fremtidens byggeri

Hvis vi skal bevare den stærke position, som Danmark har i det internationale marked, er det vigtigt, at fremtidens arbejdskraft bliver klædt ordentligt på. Både til at drifte og administrere fremtidens intelligente byggeri.   

De fordele, vi skal udnytte ved fremtidens byggeri, er uddybet i denne rapport, som du kan downloade her

Hvis du vil lære om de økonomiske og energimæssige gevinster ved at gøre bygninger intelligente, kan du læse mere her. 

 

Morgendagens maskinmestre  

Hvis vi skal kunne følge med udviklingen i markedet, er det vigtigt med åbne og langtidsholdbare BMS-systemer, som bygger på principper og behov i fremtidens intelligente bygninger. Nye og innovative teknologiske løsninger som IoT, Big Data og AI er kardinalpunkter for at opnå den reduktion i verdens ressourceforbrug, som er nødvendig for klodens overlevelse. Morgendagens maskinmestre skal bygge bro mellem nutiden og fremtiden. Det kan de kun, fordi skolerne har et tæt samarbejde med erhvervslivet. 


Hvis du har brug for yderlig vejledning i intelligente bygninger, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Hold dig opdateret og stil spørgsmål via Schneider Electrics LinkedIn gruppe Building Automation DenmarkGruppen er et forum for interesserede i bygningsautomatik og energioptimering. Indholdet i gruppen er ikke kun Schneider orienteret, men peger på nye vinkler og inspirerer branchen. 

fremtidens byggeri

Tags: , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.