Opnå store energibesparelser med intelligente bygninger

Intelligente bygninger er mere energieffektive, men der er fortsat et stort, uudnyttet potentiale i bygningsmassen. Nøglen er at gøre bygninger endnu mere intelligente ved at tænke i aktive energibesparelser og tilføje et ekstra lag af intelligens med nye, digitale services.

I dette indlæg kan du blive klogere på:

  • Hvordan du kan udnytte intelligent bygningsautomatik til at opnå store besparelser
  • Hvordan kundernes krav til intelligente bygninger vokser
  • Hvordan bygningsautomatik går fra proaktiv til prædiktiv
  • Hvordan du kan opnå store gevinster med en beskeden investering 

Schneider Electric er netop blevet kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Det er en anerkendelse, som vi naturligvis er meget stolte over. Et af de centrale elementer i vores aktive tilgang til bæredygtighed er at gøre vores egne bygninger mere intelligente. Vores danske hovedkontor i Ballerup er et godt eksempel.

Her har vi med med en systematisk tilgang til intelligent bygningsstyring, cirkulær økonomi og brugen af moderne teknologi sænket vores samlede energiforbrug med 45 procent siden 2015.

Intelligente bygninger har et lavere energiforbrug, og det er selvfølgelig godt for både driftsbudgettet og miljøet. Men intelligente bygninger giver også mere fleksibilitet og komfort for de daglige brugere og et bedre, sundere indeklima. Det kan i sidste ende have store, afledte gevinster i form af øget produktivitet og mindre sygefravær.

Derfor er det vigtigt som bygningsejer eller driftsansvarlig hele tiden at holde øje med, om man nu også udnytter det potentiale, der er i at gøre bygninger mere intelligente. Min påstand er, at der – især i den eksisterende bygningsmasse – fortsat er mange muligheder, som ikke bliver udnyttet.

LÆS BLOGINDLÆGGET: Intelligente bygninger giver dig 8 klare fordele. Hvor mange af dem udnytter I?


Betydelige besparelser med intelligente bygninger

Blandt de ældre bygninger har en meget stor andel i værste fald slet ingen form for intelligent styring af energiforbruget. I bedste fald har de en mere eller mindre basal styring med et CTS- eller BMS-anlæg. Et anlæg, der ofte er af lidt ældre dato.

Her er der et stort potentiale for at opnå betydelige besparelser. Ofte med en en relativt beskeden investering, som hurtigt vil tjene sig selv hjem.

Nøglen er gøre styringen af kernefunktioner som HVAC og lys dynamisk, så den tilpasser sig bygningens aktuelle brug.

Nye eller nyligt renoverede bygninger, er takket være lovgivningen “født” med et vist niveau af intelligent bygningsautomatik. De kan i mange tilfælde også gøres endnu mere intelligente og dermed mere energieffektive.


Kundernes krav til intelligente bygninger vokser

Som på så mange andre områder går udviklingen hurtigt inden for intelligent bygningsstyring, og i Schneider Electric ser vi to fremherskende trends:

For det første vokser kundernes krav til leverandørerne af systemer til intelligent bygningsautomatik. Leverandørerne skal kunne sætte sig ind i kundernes forretning og de særlige behov og brugsmønstre, der kendetegner hver enkelt kundes brug af en bygning.

Det er ganske enkelt ikke længere tilstrækkeligt for leverandørerne at have styr på de tekniske aspekter af at installere, afprøve og idriftsætte et system til bygningsautomatik.

For det andet ser vi en konvergens mellem it og ot, altså mellem de klassiske systemer til bygningsautomatik (operational technology eller “ot”) og moderne it-systemer.

Det har vi taget konsekvensen af i Schneider Electric, hvor vi udvider vores palette af software og produkter til intelligent bygningsstyring med en række nye, digitale services.


Fra proaktiv til prædiktiv

Digitale services er, kort fortalt, et ekstra lag af intelligens, som vi lægger oven på en bygnings eksisterende styring – typisk via cloud.

Dette nye servicelag kobler kunstig intelligens (AI), analytics og en “digital twin” af bygningen sammen med menneskelig ekspertviden. Resultatet er, at bygningsautomatikken går fra at være proaktiv til at være decideret prædiktiv.

Nu kan vi både trække data ud om brugsmønstre og anlæggenes aktuelle tilstand, analysere  dem og benchmarke bygningens performance med andre bygninger. Vi kan også forudsige hvornår der fx skal skrues ned for varmen eller op for ventilationen i dele af bygningen.

Og ikke mindst kan vi forudsige, hvornår det er tid til at servicere de tekniske anlæg, og hvornår en pumpe eller en sensor skal udskiftes inden fejl eller slidtage udvikler sig til et driftsstop.

rapport om indeklima
Klik på billedet for at downloade rapport om intellligente bygninger

Store gevinster – beskeden investering 

De energimæssige og økonomiske gevinster ved at gøre bygninger mere intelligente kan være store, både på den korte og den lange bane.

Derfor er det vigtigt ikke kun at tænke i kortsigtede gevinster i form af her-og-nu besparelser, men også at se på bygningens samlede driftsomkostninger i hele dens levetid.

Intelligente, energieffektive bygninger holder ikke kun energiregningen nede. De har også lavere vedligeholdelsesomkostninger, holder længere, er mere fleksible og bidrager til mere menneskelig produktivitet i kraft af bedre indeklima og et sundere arbejdsmiljø.

Hvis du har brug for yderlig vejledning i intelligente bygninger, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

skab et bedre indeklima

Tags: , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.