Webinar: Sommernedlukning af tekniske installationer

Den rette balance mellem medarbejdertilfredshed og driftseffektivitet

Havde du ikke mulighed for at deltage i webinaret Sommernedlukning af tekniske installationer? Så har du nu mulighed for at se optagelsen af webinaret, hvor du kan høre Johnny Hansen fra Schneider Electric gennemgå processer omkring nedlukning af varme og varmt brugsvand i sommerferien og på helligdage. Samt hvilke fejl der kan opstå ved nedlukninger. Tiltag, der er med til at optimere den samlede driftseffektivitet og reducere energiudledningen.

Johnny kommer ind på følgende:

 • Sommerstop, pumpe stop/motion og afspærring (justering af sommertemperatur, ferieprogram mm.)
 • Varmtvandstop i sommerferie og bakteriebehandling (Legionella-fare)
 • Stop af ventilation
 • Ferieprogram / pulsventilation / ventilation
 • Gennemgang af BMS/CTS-brugerflade

Nedenfor kan du læse mere om webinaret:

Sommernedlukning af de tekniske installationer skaber driftseffektivitet
Hør Johnny Hansen fortælle om, hvordan I kan skabe driftseffektivitet ved at sommernedlukke for det varme brugsvand.

Sommerluk af brugsvand giver driftseffektivitet

En del institutioner og skoler holder lukket henover sommeren og på helligdage. Men de tekniske installationer holder sjældent sommerferie. De kører videre, selvom bygningen f.eks. er tom for personale og studerende. Det koster både penge på bundlinjen, og gør virksomheden eller institutionen mindre driftseffektiv.

Ønsker I at spare penge, kan I derfor med fordel slukke for det varme brugsvand, så længe I tager jeres forholdsregler, når I lukker op for det varme brugsvand igen efter ferien.

Johnny vil således komme ind på de forskellige forholdsregler og give seks gode råd til at undgå bakterievækst og Legionella i varmtvand installationerne, når I lukker ned for det varme brugsvand. Nedenfor er en kort beskrivelse af de seks råd. Hør Johnny uddybe de seks råd i videoen, så du undgår bakterievækst i dine tekniske installationer:

 1. Husk at få gennem skyllet brugsvandinstallationerne
 2. Varmtvandsbeholder skal udslammes mindst én gang ugentligt
 3. Vand skal opvarmes til minimum 65-70 °C
 4. Vandet skal helt frem til tappestederne (min. 50 °C på cirkulation)
 5. Gennemgå perlatorer
 6. Gennemgå kontra- og tilbageløbssikringsventiler

Derudover anbefaler Johnny, at I tømmer beholderen og fylder den med frisk vand før den igen anvendes.

I forlængelse af dette giver Johnny et overblik over hvor mange procent af den samlede udgift, der går til opvarmning af varmt vand, el til pumpe og energitab. En udgift der bl.a. skyldes manglende isolering af beholder og manglende isolering af rør i installationen.

Derudover snakker han om det transmissionstab af varme grader i cirkulationsledningen, der sker, når vandet cirkuleres frem tapstederne og tilbage til varmtvandsbeholderen. Et transmissionstab, der ikke kan undgås, da vandet automatisk vil tabe et par grader igennem rørføringen. I forlængelse af dette giver han således en bud på, hvordan I ved at lukke ned for vandet i f.eks. 6 uger, kan skabe en bedre driftseffektivitet.

En korrekt guide til sommernedlukning af tekniske installationer

At lukke forkert ned for de tekniske installationer kan give uønskede konsekvenser for brugere af bygningen. Webinaret giver derfor et indblik i de fordele og ulemper det medfører, når I lukker ned for det varme brugsvand.

Derudover vil Johnny fortælle om, hvad I skal være særligt opmærksomme på ved automatisk og manuelt sommerstop. Der er eksempler i videoen som viser, hvilke manuelle ventiler der evt. skal afspærres på forskellige anlægstyper.

I slutningen af webinaret har I mulighed for at følge Johnny, når han logger på Schneider Electrics online BMS/CTS-brugerflade EcoStruxure Building Operation. Her vil han vise, hvordan i kan sætte jeres traditionelle ugeprogram for varme og brugsvand til helligdagsmode og dermed spare penge. Han vil bl.a. komme ind på følgende:

 • Brugsvandsbillede (hvordan/hvornår brugsvandscirkulationen skal stoppes, hvilke alarmer der kan være, hvordan man indstiller bakterieprogrammet mm.)
 • Hvordan man laver et ferieprogram knyttet til anlægget
 • Varmeanlæg (indstilling af fremløbstemperatur, pumpestop, natsænkning, varmekurv mm.)

Se eller gense webinaret for endnu flere tips til sommernedlukning af de tekniske installationer.

Se eller gense de andre webinarer om bygningsstyring og driftseffektivitet

Webinar: Kan man nedsætte hastigheden eller stoppe komfortventilation i CTS/BMS-anlæg: klik her

Webinar: Nye digitale muligheder for drift og vedligehold af bygninger: klik her

Hvis du har brug for yderlig vejledning i building management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Hvis du har spørgsmål, så besøg vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark

Tags: , , , , , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.