Space Management øger produktivitet på arbejdspladsen – Men hvad er det?

Space Management øger produktiviteten på arbejdspladsen

Vigtigheden af optimal anvendelse af tilgængelige kvm (Space Management) og godt indeklima bliver endnu større. Især på arbejdspladser, hvor det har en stor indflydelse på produktivitet og trivsel. Derfor bør der sættes højere krav til intelligente systemer med flere sensorer og fokus på, at energi bliver brugt dér, hvor der er behov for det.

De fordele ved optimal Space Management, som jeg vil uddybe i denne artikel, er bl.a.: 

  • Godt indeklima 
  • Bedre driftsøkonomi 
  • Større fleksibilitet i brugen af bygningen 
  • Bedre forhold for samarbejde på tværs af teams 

Mange virksomheder har allerede bygningsautomatik og sensorer, som er med til at sikre et godt indeklima – men der er stadig plads til forbedring. 

Hvad er Space Management?

Space Management er et udtryk for, at du aktivt tager stilling til, hvordan du benytter de kvadratmeter, som du har tilgængelig. Der er mange måder at praktisere Space Management på, og i langt de fleste tilfælde kan man argumentere for at alt optimering af arbejdspladsen, hører ind under begrebet. Som det fremgår af fordelene ovenfor kan både medarbejdere, Facility Service, HR og topledelsen få stor gavn af at have Space Management som en overordnet arbejdstitel. 

For at få mest mulig værdi af Space Management skal adskillelige sensorer være integreret i systemet til bygningsautomatik. En tilstedeværelsessensor skal f.eks. integreres med ventilation, så man ud fra antal mennesker i et rum samt deres placering, kan ventilere dér, hvor det er nødvendigt.

Her får du et konkret eksempel på brug af Space Management:

En typisk virksomhed har åbent mellem kl. 07 – 18. I denne periode er der 100% belastning på alt ventilation, lys mm. Hvis man kigger lidt nærmere på det, så er der måske kun brug for fuld belastning i 5 timer, da mange har kundemøder, arbejder hjemmefra osv. 

I det interval, hvor måske kun halvdelen af medarbejderne er på arbejdspladsen, kører lys og ventilation stadig på fuld blus. Det er spild af energi. 

Et andet eksempel er mødelokaler. Bygningsautomatikken er sat op til at ventilere for det antal mennesker, mødelokalet er bygget til. Når blot 2- 3 mennesker vælger et lokale beregnet til 6 mennesker, eller en medarbejder vælger at benytte et mødelokale som telefonboks, overventileres lokalet. 

Du er ideelt nødt til at have et system, som kombinerer anvendelsesgraden af bygningen med lysstyring, ventilation mm. for optimal Space Management. 

Et andet eksempel hvor Space Management kan skabe konkret værdi, er i rengøring og kantinedrift. Ved at udnytte de fordele som Space Management giver, kan du indhente data som giver indsigt i hvilke dele af bygningen der har været i brug siden sidste rengøring, og præcis hvor mange personer der skal laves mad til i kantinen den pågældende dag. På den måde kan du både undgå unødig rengøring og madspild. Disse faktorer kommer til at afspejle sig direkte i bygningens driftsbudget.  

Værdiansæt dit indeklima

Ved at sammenkoble informationer om tilstedeværelse, temperatur samt CO2-niveau og integrere systemer til varme, ventilation, air condition og køling bliver arbejdspladsen smartere. Vi skal ikke ventilere på fuld blus, når kun 2/3 er på arbejde. 

På slutbruger-niveau vil dette føre til bedre trivsel, helbred, søvn mm. Og det kan faktisk kvantificeres økonomisk.

Helt praktisk foreslår jeg, at din virksomhed skal værdiansætte et godt indeklima. Når vi kender til alle fordelene ved et godt indeklima og for hvem, det giver værdi, er jeg overbevist om, at flere virksomheder og institutioner vil prioritere det. 

Det kræver, at ledelsen og samarbejdsudvalg bliver enige om, hvad et godt indeklima er. En god strategi giver tilfredse medarbejdere – både ift. merproduktion og tryghed. 

Foruden en øget produktivitet og større tryghed, er Space Management med til at tiltrække og fastholde de talenter, som skal drive virksomheden mod vækst. Ved at tilbyde medarbejderne gode forhold gennem en optimal Space Management, skabes de bedste rammer for innovation og vækst, som er afgørende for virksomhedens resultater og bundlinje. Vil du vide mere om hvordan et fokus på gode arbejdsforhold kan give virksomheden værdi? Læs mere i denne rapport på side 8 og 9.

Smart Working rapport om intelligente bygninger
Smart Working rapport om intelligente bygninger

Bergningsværktøj til din Space Management

Til dette formål har Teknologisk Institut og DTU Byg udviklet et beregningsværktøj, som giver et overblik over hvilke umiddelbare økonomiske fordele, et godt indeklima kan have for din virksomhed.

Download beregningsværktøjet her: https://www.innobyg.dk/resultater/totalvaerdi-og-indeklima_projektresultater/beregningsvaerktoej/

Space Management er blot en af de mange fordele, der skaber konkret værdi i en intelligent bygning. Vil du vide mere om de andre fordele som den teknologiske udvikling giver i moderne bygnings styringssystemer, kan du downloade Smart Working rapport på 44 sider om enmet, eller læse om 8 klare fordele ved intelligente bygninger her.

Hvis du har brug for yderlig vejledning i building management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Hold dig opdateret, via Schneider Electrics LinkedIn gruppe Building Automation Denmark. LinkedIn gruppen er et forum for interesserede i indeklima, bygningsdrift og energioptimering. Her findes indhold, som ikke kun er Schneider orienteret, men også indspark fra andre. Med skæve og nye vinkler inden for bygninger, indeklima, digitale services, energistyring osv. Det vil også være her du finder information omkring webinarne vi afholder i løbet af året. 

Meld dig ind i vores Linkedin gruppe
Meld dig ind i vores Linkedin gruppe

Tags: , , , , , , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Se, hvordan dine kommentardata behandles.