Building Management

Stor værdi at hente med IoT i bygninger

Med Internet of Things træder vi ind i en ny æra for intelligente bygninger. Tænk fremtiden ind i dit bygningsstyringssystem nu, hvis du vil skabe mest mulig værdi.

Internet of Things (IoT) er på manges læber som et af nutidens helt store ”buzz-words”. Det er med god grund, for potentialet er enormt. Utallige rapporter viser, at der kan høstes værdi for milliarder, når vores verden er forbundet via internettet og alt omkring os bliver intelligent gennem kommunikation med omverdenen.

Jeg mener at dette selvfølgelig også gælder i bygninger, hvor IoT i samspil med systemer til styring af bygninger vil gøre vores bygninger endnu mere kommunikerende og intelligente.

Resultatet vil være mere energieffektive bygninger med konstant optimeret energiforbrug og indeklima, til gavn for både bundlinje, bygningsansvarlige og brugere.

Vores erfaringer viser, at op til 30 procent af bygningers energiforbrug går til spilde på grund af manglende effektivitet i driften og hele 75 procent af de samlede omkostninger i en bygnings totale levetid går til drift.

Alle undersøgelser viser at indeklima har indvirkning på produktiviteten. Ifølge en rapport fra World Green Building Council udgør omkostninger til medarbejdere op til 90 procent af en virksomheds samlede udgifter, så ethvert tiltag, der kan øge medarbejdernes produktivitet vil i sig selv have en direkte indvirkning på bundlinjen.

Vær forberedt på forandring

Men IoT kommer trods alt ikke af sig selv, og det hidtil uudnyttede potentiale realiserer heller sig selv. For at få mest mulig værdi af IoT i en BMS-kontekst synes jeg at alle, som arbejder med BMS og drift af bygninger, bør forberede sig på forandring og tænke IoT ind i bygningen.

Det er vigtigt dels at forstå potentialet, og dels at afklare hvilken betydning, IoT har på både hardware- og softwaresiden i form af nye, tekniske krav. Udviklingen inden for IoT sker løbende og med lynets hast, så derfor mener jeg det er afgørende at være forberedt på forandring.

Mere konkret gælder det blandt andet om at vælge et BMS, som er fremtidssikkert, IoT-klar og kan udvides og tilpasses i takt med, at den teknologiske udvikling skaber nye muligheder.

  • Software
    Bør både understøtte de gængse BMS-standarder og kommunikationsprotokoller som BACnet, LonWorks, Modbus og KNX – og samtidig være åbent for IoT-enheder, eksempelvis via såkaldte API’er. Softwaren skal også understøtte implementering af almindelige sikkerhedsstandarder.
  • Hardware
    Vælg kun ny hardware, som er klar til IoT, uanset om opgaven er at tilføje sensorer og andre enheder, eller udskifte eksisterende. Fokuser ikke på prisen alene, men læg også høj vægt på robusthed, pålidelighed og nem integration.
  • Cybersikkerhed
    Jo flere IoT-enheder i og uden for bygningen, jo flere steder kan en fjendtligt indstillet udefra potentielt få adgang. Undervurder aldrig nødvendigheden af at implementere robust cybersikkerhed gennem hele bygningens BMS.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i de kommende år vil opleve enorm vækst i anvendelsen af IoT i bygningers BMS.


No Responses

Skriv en kommentar

  • (will not be published)