Brian Hulvi

Brian Hulvi

Brian Hulvi, Vice President i Energy & Sustainability Services Efter mange års arbejde med bæredygtighed, energi- og ressourceoptimering med private og offentlige virksomheder er det tydeligt for mig, at dem der kommer længst på dette område er dem, der vælger at indgå partnerskaber for at få tilført yderligere kompetencer og ressourcer til deres organisationer tidligt i et samarbejde. Dette med fokus på at gøre, hvad der ofte kan forekomme som værende et komplekst område mere tilgængeligt ved at få hjælp fra en partner der kender til muligheder og udfordringerne på området helt fra formulering af formål og strategi til skabelsen af vedvarende forretningsresultater. Hvor dette lykkes bedst er omdrejningspunktet en pragmatisk og handlingsorienteret tilgang, hvor der i samarbejdet og visionen for indsatsen er fokus på at skabe hurtige resultater, for derigennem at skabe grobund for den videre indsats og rejse. Det er her kernen i effektiv bæredygtighed ligger. Min er erfaring inden for energi, bæredygtighed og ressourceoptimering stammer bl.a. fra DONG Energy, hvor jeg har siddet på en række lederstillinger.

Denne forfatter har endnu at skrive noget. Vend tilbage på et senere tidspunkt.